Bài giảng Thuật toán và ngôn ngữ lập trình C - Chương 1: Tổng quan về thiết kế hướng đối tượng

Mô hình Là một dạng trừu tượng hóa của một hệ thống thực Sử dụng các hình ảnh Sử dụng các biểu đồ Việc dùng mô hình để nhận thức và diễn tả một hệ thống gọi là mô hình hóa

ppt11 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 71 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Thuật toán và ngôn ngữ lập trình C - Chương 1: Tổng quan về thiết kế hướng đối tượng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
*Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai Khoa Công nghệ Chương 1TỔNG QUAN VỀ THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG *Nội dung chương 1Mở đầu Phương pháp luận phân tích thiết kế hướng đối tượng Công cụ thiết kếVai trò các thành viên bộ phận thiết kế *Mở đầu Các bước phát triểnMô hình thác nước:Được chia thành năm giai đoạn: Lập kế hoạch, Phân tích, Thiết kế, Hiện thực và Nghiệm thuCác giai đoạn được thực hiện tuần tự không có sự gối đầu*Mở đầu Các bước phát triển (tt)Mô hình thác nước:*Mở đầu Các bước phát triển (tt)Tài liệu hệ thống:*Phương pháp luận thiết kế hướng đối tượngMô hìnhLà một dạng trừu tượng hóa của một hệ thống thựcSử dụng các hình ảnhSử dụng các biểu đồViệc dùng mô hình để nhận thức và diễn tả một hệ thống gọi là mô hình hóa*Phương pháp luận thiết kế hướng đối tượng Mô hình (tt)*Phương pháp luận thiết kế hướng đối tượngLược đồ*Phương pháp luận thiết kế hướng đối tượngQuá trình phát triển*Công cụ thiết kế Power Designer*Công cụ thiết kế Power Designer (tt)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptchuong_1_511.ppt
Tài liệu liên quan