Bài giảng Thị trường bảo hiểm

Nhà cung ứng Khách hàng Sản phẩm thay thế Đối thủ cạnh tranh nội ngành Đối thủ mới nhập cuộc

ppt14 trang | Chia sẻ: hao_hao | Ngày: 20/06/2014 | Lượt xem: 1711 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Thị trường bảo hiểm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM Biên soạn : NGUYỄN TIẾN HÙNG MBA Học phần: Nguyên lý & Thực hành Bảo Hiểm Module 1: TP.HCM – 11/2009 Nguyễn Tiến Hùng - MBA ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT YẾU TỐ CẤU THÀNH MƠI TRƯỜNG Nguyễn Tiến Hùng - MBA THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM Nguyễn Tiến Hùng - MBA THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM Nguyễn Tiến Hùng - MBA THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM YẾU TỐ CẤU THÀNH Cung dịch vụ bảo hiểm Cầu dịch vụ bảo hiểm MƠI TRƯỜNG Mơi trường vĩ mơ Mơi trường vi mơ Nguyễn Tiến Hùng - MBA CUNG DỊCH VỤ BẢO HIỂM Chủ thể cung cấp dịch vụ bảo hiểm Các cơng ty thương mại Các cơng ty tương hỗ Nguyễn Tiến Hùng - MBA CUNG DỊCH VỤ BẢO HIỂM Chủ thể cung cấp dịch vụ bảo hiểm Cơng ty bảo hiểm gốc (nhân thọ, phi nhân thọ) Các cơng ty tái bảo hiểm Khác (giám định, tư vấn quản trị rủi ro, tư vấn pháp lý, vận chuyển cấp cứu & chăm sĩc y tế,…) Trung gian bảo hiểm Nguyễn Tiến Hùng - MBA CUNG DỊCH VỤ BẢO HIỂM Các dịch vụ bảo hiểm Dịch vụ bảo hiểm: bảo hiểm gốc (PNT, NT), tái bảo hiểm (Nhượng, Nhận), trung gian bảo hiểm; Dịch vụ tư vấn quản lý rủi ro Dịch vụ bổ trợ khác: giám định, bồi thường, tư vấn pháp lý, vận chuyển cấp cứu, chăm sĩc y tế. Nguyễn Tiến Hùng - MBA CẦU DỊCH VỤ BẢO HIỂM Chủ thể cĩ nhu cầu dịch vụ bảo hiểm Cá nhân, gia đình: nhân thọ, tai nạn – sức khỏe, trách nhiệm dân sự; Pháp nhân, doanh nghiệp: tài sản, trách nhiệm dân sự. Nguyễn Tiến Hùng - MBA CẦU DỊCH VỤ BẢO HIỂM Khách hàng hiện tại Khách hàng tiềm năng Nguyễn Tiến Hùng - MBA MƠI TRƯỜNG VĨ MƠ Mơi trường chính trị Mơi trường kinh tế Mơi trường cơng nghệ Mơi trường xã hội Mơi trường tự nhiên Nguyễn Tiến Hùng - MBA Phân tích PETS + N Nguyễn Tiến Hùng - MBA MƠI TRƯỜNG VI MƠ Nhà cung ứng Khách hàng Sản phẩm thay thế Đối thủ cạnh tranh nội ngành Đối thủ mới nhập cuộc Nguyễn Tiến Hùng - MBA 5-forces Model Nguy cơ nhập cuộc Đối thủ cạnh tranh trong ngành Sự cạnh tranh giữa các dối thủ hiện tại Sản phẩm thay thế Khách hàng Nhà cung ứng Quyền lực thương lượng của nhà cung cấp Quyền lực thương lượng của người mua Nguy cơ đe doa từ những người mới nhập cuộc Nguy cơ đe doa từ các SP và dịch vụ thay thế Nguyễn Tiến Hùng - MBA Phân tích theo 5 – forces model

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptnlthbh_workbook_m1_1_6281.ppt