Bài giảng tai nạn và an toàn lao động

Định nghĩa và dịch tễ học về tai nạn lao động; - Yếu tố nguy cơ, nguyên nhân của tai nạn lao động; - Các bước xử trí ban đầu một số trường hợp tai nạn lao động; - Cơ chế, nguyên nhân và các biểu hiện của sự mệt mỏi trong lao động; - Ñeà xuaát ñöôïc caùc bieän phaùp an toàn, phòng tránh tai nạn lao động và hướng dẫn thực hiện luật qui định về vệ sinh an toàn lao động.

ppt25 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 4757 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng tai nạn và an toàn lao động, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBài giảng Tai nạn và An toàn lao động.ppt