Bài giảng Quản trị thương hiệu theo chu kỳ sống sản phẩm

Đánh giá các dòng sản phẩm, nhận diện các sản phẩm yếu  Chiến lược thu hoạch (harvesting strategy)  Cắt giảm dần các chi phí trong khi cố gắng duy trì doanh thu  Các chi phí đầu tiên bị giảm: R&D (Research & Development), đầu tư cho nhà xưởng và thiết bị, quảng cáo và truyền thông  Chiến lược thanh lý (divesting strategy)  Bán lại nhà máy và thương hiệu cho công ty khác

pdf16 trang | Chia sẻ: hao_hao | Ngày: 13/06/2014 | Lượt xem: 1568 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Quản trị thương hiệu theo chu kỳ sống sản phẩm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 5 QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU THEO CHU KỲ SỐNG SẢN PHẨM Nguyễn Tiến Dũng, Bộ môn QTKD Viện Kinh tế và Quản lý, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội Web: – Email: dungnt-fem@mail.hut.edu.vn Các nội dung chính  5.1 Chu kì sống sản phẩm và quản trị thương hiệu  5.2 Quyết định về tái định vị thương hiệu  5.3 Hồi sinh thương hiệu © 2012 Nguyễn Tiến Dũng Quản trị thương hiệu 2 5.1 Quản trị thương hiệu theo chu kỳ sống sản phẩm  5.1.1 Khái niệm chu kỳ sống sản phẩm  5.1.2 Chiến lược marketing theo chu kì sống sản phẩm  Giai đoạn giới thiệu  Giai đoạn tăng trưởng  Giai đoạn bão hoà  Giai đoạn suy thoái © 2010 Nguyễn Tiến Dũng Quản trị thương hiệu 3 Chu kỳ sống dạng tiêu chuẩn Một số dạng đặc biệt của chu kỳ sống sản phẩm © 2010 Nguyễn Tiến Dũng Quản trị thương hiệu 5 a) Dạng tăng – giảm – bão hoà b) Dạng có hồi phục c) Dạng phi mã  Dạng Thời trang (fashion) © 2010 Nguyễn Tiến Dũng Quản trị thương hiệu 6  Dạng Phong cách lặp lại (style) Marketing-mix Marketing-mix đối với DN sản xuất sản phẩm hữu hình: 4P • Product • Price • Place (Distribution) • Promotion Marketing-mix đối với DN dịch vụ và thương mại: 7P • Product • Price • Place (Distribution) • Promotion • People • Process • Physical Evidence © 2012 Nguyễn Tiến Dũng Quản trị thương hiệu 7 Quan điểm khác © 2012 Nguyễn Tiến Dũng Quản trị thương hiệu 8 Các chiến lược trong giai đoạn giới thiệu  TD:  Dịch vụ viễn thông di động của Viettel Mobile  Phần mềm của Microsoft Các chiến lược thâm nhập và hớt váng thị trường © 2010 Nguyễn Tiến Dũng Quản trị thương hiệu 11 Phần mềm của Microsoft © 2010 Nguyễn Tiến Dũng Quản trị thương hiệu 12 Các chiến lược trong giai đoạn tăng trưởng  Sản phẩm: tăng chất lượng, bổ sung kiểu dáng, tính năng và tung thêm những kiểu sản phẩm mới để phòng thủ và thâm nhập những đoạn thị trường mới.  Giá: thường giảm đi so với giai đoạn đầu hoặc giữ nguyên nhưng sản phẩm có nhiều tính năng mới  Phân phối: Tăng phạm vi phân phối, tăng số kênh phân phối  Quảng cáo: Chuyển từ quảng cáo thông báo sang quảng cáo thuyết phục  Khuyến mại: có thể giảm cường độ để lợi dụng tình hình nhu cầu tăng nhanh Các chiến lược trong giai đoạn bão hoà  Thay đổi thị trường  Thu hút những người chưa sử dụng  Thâm nhập các khúc thị trường mới  Giành khách hàng của đối thủ  Tăng số lần sử dụng sản phẩm  Tăng lượng sử dụng mỗi lần  Giới thiệu những ứng dụng mới của sản phẩm  Thay đổi sản phẩm:  Nâng cao chất lượng  Hoàn thiện tính năng  Hoàn thiện kiểu dáng và thiết kế  Thay đổi các công cụ khác trong marketing-mix  Dịch vụ: tăng số lượng DV? Cung cấp DV nhanh hơn? Chú trọng tới DV kỹ thuật hay DV tín dụng?  Giá: giảm giá? Chiết khấu? Điều kiện thanh toán? Hỗ trợ phí vận chuyển?  Phân phối: Thâm nhập nhiều điểm bán hơn? Tăng cường trưng bày và trình diễn SP tại điểm bán? Kênh phân phối mới?  Xúc tiến bán: CP quảng cáo, khuyến mại và các hình thức xúc tiến bán khác © 2010 Nguyễn Tiến Dũng Quản trị thương hiệu 15 Các chiến lược trong giai đoạn suy thoái  Đánh giá các dòng sản phẩm, nhận diện các sản phẩm yếu  Chiến lược thu hoạch (harvesting strategy)  Cắt giảm dần các chi phí trong khi cố gắng duy trì doanh thu  Các chi phí đầu tiên bị giảm: R&D (Research & Development), đầu tư cho nhà xưởng và thiết bị, quảng cáo và truyền thông  Chiến lược thanh lý (divesting strategy)  Bán lại nhà máy và thương hiệu cho công ty khác

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfch05_qtththeocks_4879.pdf
Tài liệu liên quan