Bài giảng Quản trị sản xuất - Chương 3 Bố trí sản xuất

Lựa chọn cách bố trí nhà xưởng  Các nhân tố ảnh hưởng  Dịch vụ bổ trợ  Các phương pháp phân tích – Bố trí theo sản phẩm – Bố trí theo công nghệ – Bố trí theo tiêu chuẩn chi phí vận chuyển  Mô hình dòng dịch chuyển theo thứ tự  Mô hình dòng không có thứ tự – Bố trí theo các yếu tố định tính – Murthird grid

pdf12 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 28/07/2016 | Lượt xem: 1096 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Quản trị sản xuất - Chương 3 Bố trí sản xuất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 3 BỐ TRÍ SẢN XUẤT I. XÁC ĐỊNH ĐIỂM ĐẶT XÍ NGHIỆP II. BỐ TRÍ NỘI BỘ NHÀ XƯỞNG 48 I. XÁC ĐỊNH ĐIỂM ĐẶT XÍ NGHIỆP 1. Tầm quan trọng của vị trí 2. Quyết định lựa chọn vị trí 3. Các phương pháp lựa chọn vị trí I. XÁC ĐỊNH ĐIỂM ĐẶT XÍ NGHIỆP 1. Tầm quan trọng của vị trí - Ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh - Ảnh hưởng đến chi phí - Tác động tiềm ẩn 2. Quyết định lựa chọn vị trí: - Quan điểm hệ thống - Các yếu tố ảnh hưởng quyết định lựa chọn - Các yếu tố liên quan đến thị trường - Các yếu tố chi phí hữu hình - Các yếu tố vô hình I. XÁC ĐỊNH ĐIỂM ĐẶT XÍ NGHIỆP 3. Các phương pháp lựa chọn vị trí - Phương pháp phân tích điểm nút - Cho điểm có trọng số - Vận dụng bài toán vận tải - Tổng tải trọng - khoảng cách Phương pháp phân tích điểm nút Q* FA FB FB + vBQ FA + vAQ Phương pháp tổng tải trọng - khoảng cách Tổng tải trọng - khoảng cách tính theo công thức: ld = ∑lidi – li tải trọng vận chuyển từ điểm đang xét đến điểm i – di khoảng caáh tương ứng. Có thể lấy điểm trọng tâm (điểm mẫu) làm điểm xuất phát cho việc tìm kiếm. Điểm mẫu x* = ∑lixi/li y* = ∑liyi/li II. BỐ TRÍ NỘI BỘ NHÀ XƯỞNG 1. Mục đích và nhân tố ảnh hưởng 2. Vận chuyển nội bộ 3. Các kiểu bố trí cổ điển 4. Các kiểu bố trí kết hợp 5. Lựa chọn cách bố trí 1. Mục đích bố trí nội bộ NX  Tránh tắc nghẽn trong vận chuyển  Giảm thiểu chi phí vận chuyển  Sử dụng hiệu quả lao động  Tạo điều kiện phối hợp tác nghiệp 2. Vận chuyển nội bộ Ý nghĩa Các phương tiện chủ yếu – Băng chuyền – Xe tải công nghiệp – Xe tự hành – Cần cẩu và máy nâng – Robot công nghiệp 3. Các kiểu bố trí cổ điển Bố trí theo dây chuyền Bố trí theo công nghệ Bố trí vị trí cố định 4. Các kiểu bố trí kết hợp Bố trí kết hợp trong chế tạo Bố trí khu vực chế tạo buồng máy Hệ thống chế tạo linh hoạt 5. Lựa chọn cách bố trí nhà xưởng  Các nhân tố ảnh hưởng  Dịch vụ bổ trợ  Các phương pháp phân tích – Bố trí theo sản phẩm – Bố trí theo công nghệ – Bố trí theo tiêu chuẩn chi phí vận chuyển Mô hình dòng dịch chuyển theo thứ tự Mô hình dòng không có thứ tự – Bố trí theo các yếu tố định tính – Murthird grid

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfquan_tri_san_suat_c3_0355.pdf