Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Bài 1 Tổng quan về quản trị nhân sự

NĂNG LỰC CỦA GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ 1. Hiểubiếtvềdoanh nghiệp (ngành, kinh doanh) 2. Tưduy và quảnlýchiếnlược 3. Kỹnăng quan hệnhân sự 4. Kỹnăng giảiquyếtvấnđềvà ra quyếtđịnh 5. Kỹnăng lãnhđạo 6. Kỹnăng chuyên môn nhân sự 7. Kỹnăng tưvấnnộibộ 8. Năng lựcthiếtkếvà triểnkhai(dựán, chương trình)

pdf22 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 22/09/2014 | Lượt xem: 1649 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Bài 1 Tổng quan về quản trị nhân sự, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NGO QUY NHAM, MBA TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ Ngô Quý Nhâm Trưởng bộ môn Quản trị và Nhân sự, ĐH Ngoại Thương Email: quynham@gmail.com Bài 01 NGO QUY NHAM Nội dung  Mục tiêu của bộ phận QTNNL  Vai trò của bộ phận QTNNL  Các hoạt động QTNNL  Phân định trách nhiệm QTNNL giữa BP QTNNL và Quản lý bộ phận  Khung năng lực dành cho cán bộ nhân sự NGO QUY NHAM Những giá trị của người lao động Kỹ năng chuyên môn Khả năng học hỏi và phát triển - Sẵn sàng chấp nhận các ý tưởng mới - Khả năng tiếp thu kiến thức Năng lực ra quyết định Động lực làm việc Cam kết Kỹ năng nhân sự -Kỹ năng làm việc nhóm - Khả năng lãnh đạo Tuyển dụng Đào tạo & phát triển Đánh giá thành tích Đãi ngộ NGO QUY NHAM KHÁI NIỆM VỀ QTNNL Quản trị nguồn nhân lực bao gồm các hoạt động được thiết kế để cung cấp và điều phối các nguồn lực con người của một tổ chức. (Noe, Hollenbeck, Gerhart, Wright (2003): Human Resource Management: Gaining A Competitive Advantage, 4th, Ed. McGraw-Hill Irwin. NGO QUY NHAM MỤC TIÊU CỦA BỘ PHẬN QTNNL:  Giúp cho tổ chức đạt được các mục tiêu  Cung cấp nguồn nhân lực được đào tạo tốt và có động lực làm việc  Sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực  Tăng sự thỏa mãn của nhân viên đối với công việc  Đảm bảo việc tuân thủ luật pháp và đạo đức về sử dụng lao động NGO QUY NHAM VAI TRÒ GIÁM ĐỐC/PHÒNG NHÂN SỰ Tập trung vào chiến lược Tập trung vào hoạt động hàng ngày Q u y t r ì n h C on n g ư ời Đối tác chiến lược Quản lý thay đổi Phát triển thành tích của nhân viên Quản lý cơ sở hạ tầng nguồn nhân lực NGO QUY NHAM VAI TRÒ CỦA QTNNL  Vai trò chiến lược  Tập trung và phát triển các chương trình nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức  Gắn kết nguồn nhân lực vào hoạch định chiến lược ngay từ đầu  Vai trò quản lý thay đổi  Thiết kế lại tổ chức và các quy trình công việc  Truyền thông, đào tạo, khuyến khích thay đổi NGO QUY NHAM VAI TRÒ CỦA BỘ PHẬN QTNNL  Vai trò tác nghiệp  Thiết lập các quy trình, chương trình và chính sách nguồn nhân lực – tuyển dụng, đào tạo và các hoạt động khác  Tái cấu trúc quy trình  Các thủ tục hành chính như tính lương, bảo hiểm, phúc lợi cho người lao động  Vai trò hỗ trợ người lao động  Phát triển năng lực và cam kết  Giúp nhân viên quản lý khủng hoảng  Giải đáp các thắc mắc, khiếu nại của nhân viên NGO QUY NHAM CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA QTNNL Tổ chức và hoạch định nguồn nhân lực • Hoạch định NNL chiến lược • Thiết kế cơ cấu tổ chức • Phân tích và mô tả công việc • Xây dựng khung năng lực • Phát triển tổ chức • Tư vấn nội bộ • Đánh giá và quản lý VHDN NGO QUY NHAM CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA QTNNL Tổ chức và hoạch định nguồn nhân lực Tuyển dụng • Xác định nhu cầu tuyển dụng •Tuyển mộ (nội bộ, bên ngoài) •Tuyển chọn • Quan hệ ứng viên • Đào tạo định hướng nhân viên mới • Hội nhập nhân viên NGO QUY NHAM CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA QTNNL Đào tạo • Đánh giá nhu cầu • Thiết kế, phát triển chương trình đào tạo • XD chương trình đào tạo quản lý • XD chương trình đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ • Tổ chức đào tạo • Quản lý hoạt động đào tạo • Tổ chức đào tạo tại chỗ • Thông tin cơ hội đào tạo/phát triển Tuyển dụng Tổ chức và hoạch định nguồn nhân lực NGO QUY NHAM CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA QTNNL Quản lý thành tích • Thiết lập mục tiêu • Đánh giá thành tích • Phản hồi •Lập kế hoạch phát triển nghề nghiệp • Chấm dứt HĐLĐ Tuyển dụng Đào tạo Tổ chức và hoạch định nguồn nhân lực NGO QUY NHAM CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA QTNNL Đãi ngộ và Phúc lợi • Xây dựng hệ thống lương • Vận hành hệ thống lương • Trả lương cho GĐĐH • Phúc lợi Tuyển dụng Đào tạo Đánh giá thành tích Tổ chức và hoạch định nguồn nhân lực NGO QUY NHAM CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA QTNNL Quy hoạch cán bộ và Phát triển quản trị • Đánh giá năng lực cá nhân • Phân tích/quy hoạch kế nhiệm • Đào tạo và phát triển quản lý Tuyển dụng Đào tạo Đánh giá thành tích Đãi ngộ và Phúc lợi Tổ chức và hoạch định nguồn nhân lực NGO QUY NHAM CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA QTNNL Quan hệ lao động • Tư vấn và bảo trợ nhân viên • Chương trình cân bằng công việc và cuộc sống • Xử lý kỷ luật nhân viên • Quan hệ lao động • Chương trình ghi nhận thành tích • Thông tin nhân viên Tuyển dụng Đào tạo Đánh giá thành tích Đãi ngộ và Phúc lợi Quy hoạch cán bộ và Phát triển quản trị Tổ chức và hoạch định nguồn nhân lực NGO QUY NHAM PHÂN ĐỊNH TRÁCH NHIỆM GiỮA BP NHÂN SỰ VÀ QUẢN LÝ CHỨC NĂNG VỀ HĐNS: BP Nhân sự:  Thiết lập các quy trình nhân sự  Phát triển/lựa chọn phương pháp QLNNL  Giám sát/đánh giá các hoạt động các hoạt động QLNNL  Tư vấn/hỗ trợ các nhà quản trị về các vấn đề nhân sự Quản trị  Phỏng vấn các ứng viên  Huấn luyện, đào tạo tại chỗ cho nhân viên  Triển khai đánh giá và phản hồi thành tích nhân viên  Đề xuất tăng lương  Thực hiện quy trình kỷ luật  Điều tra tai nạn  Giải quyết các khiếu nại NGO QUY NHAM SỰ THAM GIA CỦA QUẢN LÝ BỘ PHẬN TRONG LĨNH VỰC NHÂN SỰ Quản lý bộ phận Hỗ trợ xác đinh công việc Dự báo nhu cấu nhân sự Đào tạo nhân viên Phỏng vấn ứng viênĐánh giá thành tích Đề xuất tăng lương Truyền đạt chính sách Khuyến khích thúc đẩy NGO QUY NHAM Phân định trách nhiệm đối với hoạt động QTNNL: hoạt động tuyển dụng  Bộ phận nhân sự - Phát triển những kỹ thuật phỏng vấn hiệu quả và đúng luật định - Huấn luyện các nhà quản trị trong việc thực hiện phỏng vấn tuyển dụng - Thực hiện phỏng vấn và thi tuyển - Tuyển chọn 3 ứng viên tốt nhất để các nhà quản trị phỏng vấn chung cuộc - Xác minh - Thực hiện phỏng vấn chung cuộc và tuyển dụng ứng viên vào những vị trí công việc nhất định  Các nhà quản trị - Tư vấn cho bộ phận nhân sự về thông báo tuyển dụng - Đưa ra quyết định về việc có phỏng vấn chung cuộc hay không - Tham gia vào chương trình huấn luyện về kỹ năng phỏng vấn - Thực hiện phỏng vấn chung cuộc và tuyển dụng ứng viên vào những vị trí công việc phù hợp - Xác minh thông tin về ứng viên - Phản hồi cho bộ phận nhân sựvề quyết định tuyển dụng hoặc từ chối NGO QUY NHAM CÁC CHỨC DANH TRONG PHÒNG QLNS  Giám đốc nhân sự cấp cao (Top HR Directors)  Giám đốc nhân sự (bộ phận trực thuộc)  Giám đốc lương (C&B)  Giám đốc tuyển dụng  Giám đốc đào tạo  Chuyên viên nhân sự:  Chuyên viên tuyển dụng  Chuyên viên đào tạo  Chuyên viên tiền lương  Chuyên viên nhân sự tổng hợp  Hành chính nhân sự NGO QUY NHAM NĂNG LỰC CỦA GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ 1. Hiểu biết về doanh nghiệp (ngành, kinh doanh) 2. Tư duy và quản lý chiến lược 3. Kỹ năng quan hệ nhân sự 4. Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 5. Kỹ năng lãnh đạo 6. Kỹ năng chuyên môn nhân sự 7. Kỹ năng tư vấn nội bộ 8. Năng lực thiết kế và triển khai (dự án, chương trình) NGO QUY NHAM Ví dụ: Năng lực tư duy chiến lược 1 Hiểu chiến lược 2 Kết nối hành động với mục tiêu, chiến lược 3 Phân tích tiềm năng 4 Áp dụng quan điểm dài hạn 5 Kết nối chiến lược 6 Hiểu những ản hưởng bên ngòai đối với tầm nhìn Hiểu rõ mục tiêu và chiến lược của công ty - Hiểu thấu đáo và phân tích được mục tiêu và chiến lược do người khác xây dựng và gắn kết công việc của mình với chiến lược - Xác định rõ ưu tiên công việc trên cơ sở mục tiêu và chiến lược -Phân tích chi phí hoặc kết quả kinh doanh dài hạn -Đóng góp vào việc xác định các ưu tiên và chiến lược để thực hiện mục tiêu cty -Ra quyết định, xác lập ưu tiên, hoặc phát triển mục tiêu cso tính đến kết quả dài hạn -Hiểu rõ ảnh hưởng của các giải pháp và các lựa chọn -Luôn xem xét các cơ hội và thách thức trong quan điểm đa chiều và dài hạn - Phát triển các chiến lược then chốt để đáp ứng các cơ hội, thách thức -Hiểu rõ bức tranh tổng thể, vượt ra khỏi đơn vị - - Hiểu rõ định hướng của công ty và những thay đổi có thể tác động đến đơn vị hoặc nhóm. -Xây dựng chiến lược cho đơn vị với mục đích hỗ trợ chiến lược và tầm nhìn của công ty - … -Nhận biết những thay đổi của MTKD và tác động của chúng đối với tổ chức - Xây dựng mới hoặc điều chỉnh chiến lược, chính sách hiện tại của công ty nhằm đáp ứng những thay đổi của môi trường - Thúc đẩy tư duy chiến lược trong toàn công ty. -… NGO QUY NHAM NĂNG LỰC CỦA GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ 0 1 2 3 4 5 Hiểu biết về doanh nghiệp Tư duy và quản lý chiến lược Kỹ năng quan hệ nhân sự Kỹ năng lãnh đạo Kỹ năng giải quyết vấn đề Kỹ năng chuyên môn nhân sự Kỹ năng tư vấn nội bộ Năng lực thiết kế và triển khai Yêu cầu Đánh giá

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfunit_01_introduction_4042.pdf
Tài liệu liên quan