Bài giảng quản lý sự thay đổi

MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN Giúp người học sau khi tham gia học phần - Học được những vấn đề cốt lõi nhất về lý luận quản lý sự thay đổi, phát biểu đúng khái niệm: thay đổi, các mức độ của thay đổi, mối quan hệ giữa thay đổi và phát triển; Chỉ ra đúng những nguyên nhân gây ra sự thay đổi, nhận diện được các loại thay đổi trong tổ chức, 04 đặc trưng của thay đổi, chiến lược quản lý sự thay đổi, 11 bước thực hiện quản lý sự thay đổi; 12 yêu cầu, 8 yếu tố để thực hiện thay đổi thành công, những yếu tố duy trì sự thay đổi và 13 điều cần tránh trong quản lý sự thay đổi. - Người học hiểu sâu sắc và thực hành về những nội dung cơ bản trong quản lý sự thay đổi như: kĩ năng chọn lựa sự thay đổi, kĩ năng xác định mục tiêu thay đổi, kĩ năng hoạch định sự thay đổi và kĩ năng tổ chức thực hiện sự thay đổi; hình thành được những kỹ năng vận dụng tri thức quản lý sự thay đổi cho việc quản lý giáo dục và quản lý nhà trường trong bối cảnh đổi mới quản lý giáo dục và xây dựng được chiến lược cơ bản quản lý sự thay đổi. - Chủ động đón nhận sự thay đổi và có tinh thần quyết tâm, tin tưởng thực hiện sự thay đổi đáp ứng yêu cầu phát triển NỘI DUNGHỌC PHẦN 1. Một số vấn đề chung về quản lý sự thay đổi trong tổ chức (7 tiết: 4 lý thuyết, 3 tiết bài tập ở lớp) 1.1 Sự cần thiết của quản lý sự thay đổi trong một tổ chức. 1.2. Các loại thay đổi trong tổ chức và đặc trưng của thay đổi. 1.3. Các nguyên tắc của quản lý sự thay đổi. 2. Nhận diện sự thay đổi trong tổ chức: (12 tiết: 6 tiết lý thuyết, 6 tiết bài tập thực hành). 2.1. Thay đổi và phát triển. 2.2. Các dạng thay đổi trong tổ chức. 2.3. Triết lý quản lý sự thay đổi. 2.4. Phản ứng với sự thay đổi, những yếu tố cản trở và nguyên nhân dẫn đến “chống đối” sự thay đổi. 3. Xây dựng chiến lược quản lý sự thay đổi. (12 tiết: 6 tiết lý thuyết, 6 tiết bài tập, 2 tiết kiểm tra). 3.1. Sự thay đổi và vai trò của người quản lý. 3.2. Quy trình quản lý sự thay đổi. 3.3. Tổ chức thực hiện thay đổi 3.4. Đánh giá và duy trì sự thay đổi. 4. Những yếu tố thúc đẩy sự thay đổi (12 tiết: 6 tiết lý thuyết, 6 tiết bài tập). 4.1. Thay đổi - yếu tố tiền đề của phát triển tổ chức. 4.2. Các yếu tố cơ bản quyết định thành công của quản lý sự thay đổi. 4.3. Thông tin và công nghệ cho sự thay đổi. 4.4. Một số bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý sự thay đổi

ppt113 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 19902 | Lượt tải: 78download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng quản lý sự thay đổi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ThS. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh Khoa Quản lý E-mail hanhbang@gmail.com MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN Giúp người học sau khi tham gia học phần - Học được những vấn đề cốt lõi nhất về lý luận quản lý sự thay đổi, phát biểu đúng khái niệm: thay đổi, các mức độ của thay đổi, mối quan hệ giữa thay đổi và phát triển; Chỉ ra đúng những nguyên nhân gây ra sự thay đổi, nhận diện được các loại thay đổi trong tổ chức, 04 đặc trưng của thay đổi, chiến lược quản lý sự thay đổi, 11 bước thực hiện quản lý sự thay đổi; 12 yêu cầu, 8 yếu tố để thực hiện thay đổi thành công, những yếu tố duy trì sự thay đổi và 13 điều cần tránh trong quản lý sự thay đổi. - Người học hiểu sâu sắc và thực hành về những nội dung cơ bản trong quản lý sự thay đổi như: kĩ năng chọn lựa sự thay đổi, kĩ năng xác định mục tiêu thay đổi, kĩ năng hoạch định sự thay đổi và kĩ năng tổ chức thực hiện sự thay đổi; hình thành được những kỹ năng vận dụng tri thức quản lý sự thay đổi cho việc quản lý giáo dục và quản lý nhà trường trong bối cảnh đổi mới quản lý giáo dục và xây dựng được chiến lược cơ bản quản lý sự thay đổi. - Chủ động đón nhận sự thay đổi và có tinh thần quyết tâm, tin tưởng thực hiện sự thay đổi đáp ứng yêu cầu phát triển NỘI DUNGHỌC PHẦN 1. Một số vấn đề chung về quản lý sự thay đổi trong tổ chức (7 tiết: 4 lý thuyết, 3 tiết bài tập ở lớp) 1.1 Sự cần thiết của quản lý sự thay đổi trong một tổ chức. 1.2. Các loại thay đổi trong tổ chức và đặc trưng của thay đổi. 1.3. Các nguyên tắc của quản lý sự thay đổi. 2. Nhận diện sự thay đổi trong tổ chức: (12 tiết: 6 tiết lý thuyết, 6 tiết bài tập thực hành). 2.1. Thay đổi và phát triển. 2.2. Các dạng thay đổi trong tổ chức. 2.3. Triết lý quản lý sự thay đổi. 2.4. Phản ứng với sự thay đổi, những yếu tố cản trở và nguyên nhân dẫn đến “chống đối” sự thay đổi. NỘI DUNG HỌC PHẦN(tt) 3. Xây dựng chiến lược quản lý sự thay đổi. (12 tiết: 6 tiết lý thuyết, 6 tiết bài tập, 2 tiết kiểm tra). 3.1. Sự thay đổi và vai trò của người quản lý. 3.2. Quy trình quản lý sự thay đổi. 3.3. Tổ chức thực hiện thay đổi 3.4. Đánh giá và duy trì sự thay đổi. 4. Những yếu tố thúc đẩy sự thay đổi. . (12 tiết: 6 tiết lý thuyết, 6 tiết bài tập). 4.1. Thay đổi - yếu tố tiền đề của phát triển tổ chức. 4.2. Các yếu tố cơ bản quyết định thành công của quản lý sự thay đổi. 4.3. Thông tin và công nghệ cho sự thay đổi. 4.4. Một số bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý sự thay đổi CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CHÍNH Hoạt động 1: Tìm hiểu về sự thay đổi nói chung và sự thay đổi trong giáo dục nói riêng; xác định đặc trưng của sự thay đổi Hoạt động 2: Xác định mức độ của sự thay đổi Hoạt động 3: Nhận diện sự thay đổi trong tổ chức Hoạt động 4: Xác định các bước của quá trình thay đổi Hoạt động 5: Xây dựng qui trình quản lý sự thay đổi Hoạt động 6: Xác định các việc cần làm để quản lý sự thay đổi thành công Hoạt động 7: Phân tích tình huống và tìm hiểu các nguyên nhân dẫn đến thất bại trong quản lý sự thay đổi Hoạt động 1:Tìm hiểu về sự thay đổi nói chung và sự thay đổi trong giáo dục nói riêng qua một số hình ảnh; xác định đặc trưng của sự thay đổi Xem một số hình ảnh về sự thay đổi Phát biểu các suy nghĩ cá nhân về sự thay đổi Xác định các đặc trưng của sự thay đổi Xem một số Hình ảnh và suy ngẫm về sự thay đổi Bana xưa Bana nay Văn miếu xưa Văn miếu nay Xem tiếp một số hình ảnh về sự thay đổi… Thành Hà nội xưa Thành Hà nội nay 5 phát minh công nghệ làm thay đổi thế giới Công nghệ GPS  (công nghệ định vị) Máy nghe nhạc Sony Walkman  Máy chơi game cầm tay Playstation  Mạng xã hội  Text messages  Lớp học xưa Lớp học nay Chúng ta nghĩ gì về sự thay đổi của giáo dục? Như thế nào? Tại sao?.... ??? Trường học vùng xa Trường học ở thành phố Về PP dạy học… Dạy học xưa Dạy- học nay… ??? Công nghệ thông tin …..và cách dạy học Mô hình 1: Xây dựng hệ thống hỗ trợ công tác giảng dạy qua các phần mềm dạy học cho từng mônhọc. Mô hình 2: Xây dựng hệ thống giảng dạy học tập qua đài truyền hình, đài phát thanh và các Mạng máy tính cục bộ. Mô hình 3: Mô hình đào tạo từ xa trên cơ sở của Mạng diện rộng Internet, Intranet. Bối cảnh xã hội thay đổi thế nào? Con người thay đổi Kinh tế thay đổi Chính trị - pháp lý thay đổi Môi trường thay đổi Quan hệ, cơ chế quản lý thay đổi Khoa học công nghệ thay đổi… Xã hội thay đổi- giáo dục thay đổi? Mục đích giáo dục? Nội dung giáo dục? Phương pháp giáo dục? Hình thức giáo dục? Quản lý giáo dục thay đổi? Xã hội thay đổi- giáo dục thay đổi? Học sinh? Giáo viên? Nhân viên? Cán bộ quản lý? Vai trò giáo viên? Học sinh? Vai trò người quản lý? Phương pháp dạy học? Giáo dục? Cơ sở vật chất trường lớp? Tài chính cho GD? Chất lượng giáo dục? Cách thức quản lý? … Hoạt động 2: Chúng ta cùng suy ngẫm & trả lời các câu hỏi sau Thay đổi là gì? Thay đổi bao gồm các mức độ nào? Tại sao phải thay đổi? Giáo dục thay đổi như thế nào? Tại sao giáo dục và quản lý giáo dục phải thay đổi? Không thay đổi có được không? Vì sao? .... 1. Một số vấn đề chung về quản lý sự thay đổi trong tổ chức 1.1 Sự cần thiết của quản lý sự thay đổi trong một tổ chức. Chúng ta đang sống trong giai đoạn lịch sử mà những đổi thay về chính trị, pháp luật, kinh tế, xã hội diễn ra nhanh chóng hơn bao giờ hết và chúng có tác động to lớn đến cuộc sống thường nhật của tất cả mọi người. Không thể cưỡng lại được những thay đổi đó, cũng không thể lờ chúng đi. Vấn đề là: có thể và cần kiểm soát những thay đổi đó sao cho có hiệu quả nhất và tìm kiếm những nguồn lợi từ bối cảnh do những thay đổi đó tạo ra 1. Một số vấn đề chung về quản lý sự thay đổi trong tổ chức 1.1 Sự cần thiết của quản lý sự thay đổi trong một tổ chức (tt) Để giảm thiểu những tác động tiêu cực mà sự thay đổi đã tạo ra cho tổ chức, một phương pháp gọi là quản lý sự thay đổi được sử dụng. Quản lý sự thay đổi được xác định như một tập hợp toàn diện các quy trình cho việc ra quyết định, lập kế hoạch, thực hiện và các bước đánh giá quá trình thay đổi… 1. Một số vấn đề chung về quản lý sự thay đổi trong tổ chức Để phát triển, không còn con đường nào khác là bắt đầu từ chính con người. Một nền giáo dục tốt là một nền giáo dục phong phú, gần cuộc sống, luôn thích ứng với những đòi hỏi của cuộc sống. Giáo dục thay đổi (mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp…) đòi hỏi chúng ta phải chủ động đón bắt được sự thay đổi; phải định hướng được sự thay đổi và phải tạo ra, duy trì sự thay đổi để đáp ứng yêu cầu của xã hội của đất nước Phải thay đổi cách lãnh đạo, quản lý để quản lý sự thay đổi 1. Một số vấn đề chung về quản lý sự thay đổi trong tổ chức 1.2. Sự thay đổi trong tổ chức và đặc trưng của thay đổi. 1.2.1.Thay đổi là gì? Từ điển: Là thay cái này bằng cái khác hay là sự đổi khác, trở nên khác trước. Cách khác: Thay đổi là quá trình vận động do ảnh hưởng, tác động qua lại của sự vật, hiện tượng, của các yếu tố bên trong và bên ngoài; thay đổi là thuộc tính chung của bất kì sự vật hiện tượng nào. Hay đơn giản thay đổi là “làm cho khác đi hay trở nên khác đi” 1.2.2.Các đặc trưng của thay đổi Thay đổi là thuộc tính chung của bất kì sự vật, hiện tượng nào. Thay đổi bao gồm cả sự biến đổi về số lượng, chất lượng và cơ cấu Sự thay đổi là dòng chảy liên tục theo thời gian, phức tạp; Sự thay đổi tồn tại một cách khách quan, chưa được thử nghiệm và khó quản lý . Các mức độ thay đổi +/Cải tiến (improvement) là tăng lên hay giảm đi những yếu tố nào đó của sự vật để cho phù hợp hơn; không phải là sự thay đổi về bản chất. +/ Đổi mới (Innovation) là thay cái cũ bằng cái mới; làm nảy sinh sự vật mới; còn được hiểu là cách tân; là sự thay đổi một phần về bản chất của sự vật. +/ Cải cách (Reform) là loại bỏ cái cũ, bất hợp lý của sự vật thành cái mới có thể phù hợp với tình hình khách quan; là sự thay đổi về bản chất toàn diện và triệt để hơn so với đổi mới. +/Cách mạng (Revolution) là sự thay đổi trọng đại, biến đổi tận gốc; là sự thay đổi căn bản Câu chuyện đàn thỏ và cà rốt.ppt 1.3.Các nguyên tắc của quản lý sự thay đổi 1.3.1.Phải xây dựng được lòng tin ở mọi người 1.3.2.Phải thay đổi bản thân trước khi yêu cầu người khác thay đổi 1.3.3.Phải để mọi người làm chủ sự thay đổi 1.3.4. Thay đổi phải phù hợp với điều kiện hoàn cảnh và khả năng quản lý sự thay đổi; 1.3.5. Thay đổi phải đảm bảo tính kế thừa và phát triển: đừng “phủ nhận sạch trơn” và coi trọng “lịch sử để lại”; 1.3.6. Phải đảm bảo “cân bằng động” trong thực hiện sự thay đổi. Hoạt động 3: Nhận diện sự thay đổi của tổ chức Hãy làm việc cá nhân 5 phút để suy nghĩ về vấn đề này: Thay đổi tác động đến sự phát triển của tổ chức? Thay đổi tác động đến sự phát triển của người QL? Thay đổi tác động đến sự phát triển của nhân viên? Chia 3 nhóm, mỗinhóm trao đổi về 1 vấn đề trong 5 phút Báo cáo kết quả làm việc nhóm Kết luận 2. Nhận diện sự thay đổi trong tổ chức 2.1. Thay đổi và phát triển. Giữa “thay đổi” và “phát triển” có mối quan hệ biện chứng, hữu cơ: trong tổ chức “thay đổi” là nhằm “phát triển”, đồng thời “phát triển” lại dẫn tới những “thay đổi”. “thay đổi” là mục tiêu của “phát triển”, còn “phát triển” là động lực của “thay đổi”. Tuy nhiên, không phải mọi “thay đổi” đều dẫn tới “phát triển”, nhưng mọi sự “phát triển” đều dẫn tới “thay đổi”. 2. Nhận diện sự thay đổi trong tổ chức 2.1. Thay đổi và phát triển(tt) Thay đổi chính là: cơ hội để phát triển tổ chức, phát triển năng lực lãnh đạo, quản lý phát triển các nhân viên trong tổ chức 2.1. Thay đổi và phát triển(tt) Quá trình thay đổi sẽ làm mới tổ chức: nâng cao tính cạnh tranh, mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. môi trường văn hóa của tổ chức được cải thiện Đồng thời sự thay đổi cách quản lý, lãnh đạo phù hợp hơn là động lực để tổ chức hoạt động hiệu quả hơn... 2.1. Thay đổi và phát triển(tt) Thay đổi góp phần phát triển năng lực lãnh đạo, quản lý: Sau mỗi lần khởi xướng và thực hiện sự thay đổi, người QL có thêm kiến thức và kĩ năng QL,LĐ QL sự thay đổi thành công, người QL có thêm uy tín QL sự thay đổi thất bại, buộc họ phải tiếp tục thay đổi, họ sẽ trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn... Và có thêm nhiều bài học quản lý mới... 2.1. Thay đổi và phát triển(tt) Quá trình thay đổi sẽ phát triển nhân viên: Nhân viên được tham gia vào quá trình thay đổi sẽ nhận ra những khả năng khác nhau của mình Nhân viên có thêm nhiều cơ hội để khẳng định mình, phát triển mọi năng lực làm việc Thực hiện thay đổi thất bại nếu được tổ chức và người QL động viên, họ sẽ đứng dậy và tiếp tục, giúp nhân viên trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn... Câu chuyện con lừa.ppt Làm việc cá nhân tiếp theo (5 phút) Nêu các dạng thay đổi trong tổ chức mà em biết? 2. Nhận diện sự thay đổi (tt) 2.2. Các dạng thay đổi trong tổ chức: Thay đổi qui mô Thay đổi cơ cấu Thay đổi quy trình, kĩ thuật- công nghệ Thay đổi văn hóa Thay đổi sản phẩm Thay đổi con người Thay đổi chi phí... Thay đổi trong giáo dục Thay đổi từ bên trong hệ thống/ cơ sở giáo dục như: Sự tăng hay giảm số lượng học sinh, sinh viên, hình thức tuyển sinh, động cơ học tập, rèn luyện, hệ giá trị.... Sự tăng hay giảm chất lượng dạy học, giáo dục và yêu cầu phải nâng cao chất lượng giáo dục như thế nào để đáp ứng yêu cầu xã hội Thay đổi mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục Cơ sở vật chất, phương tiện thay đổi do xuống cấp hay có sự đầu tư mới. Thay đổi trong giáo dục Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có sự thay đổi về số lượng do thuyên chuyển, hưu trí, nghỉ việc, thay đổi chất lượng chuyên môn, tinh thần thái độ... Thay đổi về tổ chức: tăng giảm các bộ phận; thay đổi cán bộ quản lý, phân cấp quản lý, thay đổi cơ cấu nhân sự, thay đổi hệ thống chính sách pháp luật về giáo dục Thay đổi về đầu tư tài chính cho giáo dục Thay đổi trong giáo dục Thay đổi từ bên ngoài hệ thống hay cơ sở giáo dục Yêu cầu đầu ra (tốt nghiệp) của người học thay đổi. Tình hình kinh tế-xã hội biến đổi Môi trường địa phương có sự biến đổi tác động đến giáo dục … Nguyên nhân của sự thay đổi giáo dục Mọi thay đổi đều nảy sinh dưới tác động của những tiến bộ khoa học và công nghệ, các tác nhân xã hội và pháp luật, các yếu tố kinh tế. Về xã hội: nhiều thay đổi, XH không ngừng phát triển, nhu cầu học tập tăng, nguồn nhân lực cho sự nghiệp CNH, HĐH đòi hỏi tăng cả chất lượng và số lượng… Về kinh tế: toàn cầu hoá, kinh tế thị trường, kinh tế tri thức phát triển đa dạng… Về công nghệ: IT phát triển mạnh mẽ, CN kĩ thuật số phát triển chóng mặt : internet; mobile phone…, Các ngành công nghệ khác cũng phát triển mạnh mẽ… Nguyên nhân của sự thay đổi: Từ bên trong Thay đổi lớn thường xuất phát từ cấp cao nhất Do nhu cầu của con người Từ đối thủ cạnh tranh Sản phẩm mới Cách thức quản lý Chất lượng sản phẩm… Từ môi trường xung quanh Pháp lý Xã hội Văn hóa Khách hàng… Nhận diện sự thay đổi Nhận diện sự thay đổi trong giáo dục(tt) Pháp lý: Qui định về phân cấp quản lý, tự chủ trong quản lý Ban hành chương trình sách giáo khoa Qui định mới về thi cử, kiểm định, đánh giá… Xã hội Phát triển nhanh Tăng khả năng đầu tư cho giáo dục…. Khách hàng Đòi hỏi chất lượng giáo dục Tạo ra nhiều đơn đặt hàng mới cho GD Ý kiến đóng góp của khách hàng… Mối quan hệ biện chứng giữa giáo dục và xã hội…là nguyên nhân của những vấn đề cần thay đổi và phải thay đổi Có mối quan hệ biện chứng giữa sự phát triển giáo dục với sự phát triển nhân cách, phát triển kinh tế-xã hội và khoa học-công nghệ, về điều kiện và hoàn cảnh thực hiện giáo dục. Có thể thấy trong giai đoạn hiện nay nhiều sự thay đổi diễn ra trong GD nói chung, ở nhà trường nói riêng. Sự thay đổi này có thể do yêu cầu của nhà nước và xã hội “đặt hàng” cho giáo dục/ nhà trường); cũng có thể do tự thân nhà trường nhận thấy không thay đổi thì khó tồn tại và phát triển Tạo ra cơ hội để làm phong phú con đường sự nghiệp và cuộc sống – cá nhân Để giữ thế cân bằng và phát triển – tổ chức Đơn giản:Thay đổi để thích nghi, tồn tại và phát triển Hãy đón nhận sự thay đổi Tại sao phải thay đổi? Theo tốc độ thay đổi Thay đổi từ từ: tái cấu trúc,… Thay đổi tức thì: chính sách an toàn… Theo vị trí thay đổi Thay đổi từ bên trong tổ chức/ nhà trường Thay đổi từ bên ngoài tổ chức/ nhà trường Theo mức thay đổi Thay đổi một phần Thay đổi toàn diện… Phân loại sự thay đổi Thế nào là lãnh đạo, quản lý sự thay đổi? Lãnh đạo sự thay đổi là sự định hướng xây dựng và chia sẻ tầm nhìn về sự thay đổi của tổ chức, lựa chọn những việc cần thay đổi và xác định chiến lược để thay đổi Quản lý sự thay đổi được xác định như một tập hợp toàn diện các quy trình cho việc ra quyết định, lập kế hoạch, thực hiện và các bước đánh giá quá trình thay đổi trong mọi hoạt động của tổ chức… 2.3. Triết lý của quản lý sự thay đổi Làm tốt hơn một cái gì đó để rồi làm một cái gì đó (cái mới) tốt hơn Chuyện cổ tích về một đường ống duong ong nuoc.mp4 Chúng ta cùng xem phim và cùng ngẫm về nội dung của bộ phim Hoạt động 4: Xác định các bước của quá trình thay đổi Cùng xem phim và rút ra các bài học cho quản lý sự thay đổi (10 phút trình bày) Thay đổi thường gặp những cản trở nào? Nguyên nhân? Thay đổi thường trải qua các bước như thế nào? Những cản trở Không được người khác ủng hộ Tư duy bảo thủ Sợ thất bại Thiếu nguồn lực Sợ ảnh hưởng đến lợi ích Thấy chưa cần thay đổi Không muốn thay đổi, thỏa mãn với cái hiện có Do thay đổi có qua nhiều rủi ro, bất trắc Do thiếu kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm…. Bài học Phải biết đón bắt cơ hội Phải xác định rõ bối cảnh, thực trạng để lựa chọn thay đổi QL sự thay đổi phải có tầm nhìn và chiến lược Phải có kế hoạch cụ thể rõ ràng Phải kiên trì, tự tin, dám nghĩ, dám làm Phải duy trì cái ổn định để thực hiện thay đổi, “lấy ngắn nuôi dài” Phải có tư duy kinh tế Dự báo được rủi ro Phải hợp tác và chia sẻ …. 2.4.Phản ứng với sự thay đổi, những yếu tố cản trở và nguyên nhân… Sợ thất bại Chưa thực sự cần thay đổi Mất kiểm soát Mất sự tự do, thoải mái Giảm lợi ích Thiếu sự hỗ trợ Thiếu kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm Không muốn phải học hỏi thêm Sợ những bất trắc không biết trước… Làm thế nào để vượt qua? Tiến trình thay đổi Rã đông Unfreeze Thay đổi Change Làm đông Refreeze Tiến trình thay đổi Mô hình thay đổi của Lewin Rã đông Unfreeze Thay đổi Change Làm đông Refreeze Bắt đầu: Chúng ta muốn thay đổi cái gì? Làm sao có thể vượt qua các cản trở? Làm sao có được sự ủng hộ từ CBNV? Thực hiện: Thay đổi bằng cách nào? Cần phải làm gì? Phương pháp và cách tiếp cận nào? Củng cố và giữ vững những kết quả đạt được: Khen thưởng/Kỷ luật Hỗ trợ, động viên Giám sát và thẩm định 1)Thay đổi là một điều gì đó bất thường, một sự phá vỡ những thông lệ thường ngày. Khi thay đổi xuất hiện, chúng ta phải tìm cách đối phó với nó. Chúng ta chỉ có thể trở về trạng thái bình thường một khi chúng ta đã vượt qua được thay đổi đó 2 ) Thay đổi luôn diễn ra quanh ta . Thay đổi có thể tiến qua một loạt các bước nhảy. Nhưng ta phải sống với sự thay đổi liên tục. Trạng thái bình thường là tình trạng của ngày hôm nay. Nếu ngày hôm nay chúng ta cố quay lại cách suy nghĩ của ngày hôm qua chúng ta sẽ rơi vào tình trạng khó khăn bị động vật lộn với thay đổi lẽ tất yếu cần tạo thói quen Sống với sự thay đổi Các em sẽ chọn quan điểm nào? tại sao? BAN_CO_DAM_CHAP_NHAN_THAY_DOI.ppt 3. Xây dựng chiến lược quản lý sự thay đổi 3.1. Xác định vai trò người quản lý trong quản lý sự thay đổi 3.2. Quá trình quản lý sự thay đổi 3.3. Tổ chức thực hiện sự thay đổi 3.4. Đánh giá và duy trì sự thay đổi Thay đổi khó lắm...Phải làm thế nào??? Có 3 hiệu trưởng gặp nhau và.... 3.1.Người quản lý có vai trò gì trước sự thay đổi? Người lãnh đạo sự thay đổi Người quản lý sự thay đổi Người tiên phong trong thực hiện sự thay đổi Họ phải làm gì trong mỗi vai trò đó? Lãnh đạo 2. Đấu tranh với nỗi sợ thay đổi 1. Có một tầm nhìn cho thay đổi 3. Suy nghĩ như một nhà “đầu tư mạo hiểm” 6. Hợp tác, chia sẻ, động viên, tạo động lực cho mọi thành viên thực hiện sự thay đổi 4.Định hướng, tập hợp, dẫn dắt mọi người thực hiện sự thay đổi 5. Xây dựng hình mẫu 7. Chấp nhận thất bại Họ phải làm gì….? Quản lý Xây dựng kế hoạch thực hiện sự thay đổi Tổ chức thực hiện sự thay đổi Kiểm tra, đánh giá sự thay đổi; Thực hiện sự điều chỉnh khi cần thiết ….. Hoạt động 5 Tìm hiểu về các bước quản lý sự thay đổi Mục tiêu: Xác định và chọn lựa được những việc cần làm. Thiết kế qui trình thực hiện Chọn lựa thay đổi Nên tập trung vào một vài quy trình thật sự cần thiết Ưu tiên thay đổi ở những lĩnh vực chính, sau đó hãy tập trung diện rộng hơn Phải có mục tiêu rõ ràng Hãy nêu 1 ý tưởng cho sự thay đổi trong tổ chức của bạn? Hãy xác định các mục tiêu để thực hiện ý tưởng đó. Đề xuất các bước để LĐ-QL thực hiện sự thay đổi đó trong tổ chức của bạn. 20 phút thảo luận nhóm dựa trên ý tưởng của một thành viên trong nhóm mỗi nhóm 3-5 phút trình bày kết luận  20 phút suy nghĩ cá nhân, giả định rằng bạn là nhà quản lý một tổ chức Kỳ nhông Hoạch định và thực hiện Sự thay đổi 3.2.Quá trình quản lý sự thay đổi Bước 1. Nhận diện sự thay đổi: làm cho mọi người hiểu đúng mục đích, nội dung sự thay đổi, tránh nhiễu không cần thiết Bước 2.Chuẩn bị cho thay đổi Bước 3: Dự báo sự thay đổi, xác định các nhu cầu thay đổi Bước 4. Tìm các yếu tố khích lệ, hỗ trợ “sự thay đổi” Bước 5. Xác định mục tiêu cụ thể cho các bước chỉ đạo sự thay đổi 3.2.Quá trình quản lý sự thay đổi (tt) Bước 6. Xác định trọng tâm của các mục tiêu Bước 7. Xem xét các giải pháp Bước 8. Lựa chọn giải pháp Bước 9. Lập kế hoạch chỉ đạo việc thực hiện Bước 10. Đánh giá thay đổi Bước 11. Đảm bảo sự tiếp tục đổi mới Hoạt động 6: Xác định các việc cần làm để quản lý sự thay đổi thành công Mỗi SV hãy đọc tài liệu để trả lời các câu hỏi sau đây: Cần cố gắng như thế nào để thay đổi và phản kháng sự thay đổi? Nên đón nhận các sáng kiến thay đổi từ mọi nguồn như thế nào? Cần khuyến khích và thuyết phục cấp trên và cấp dưới của bạn để thay đổi như thế nào? Cần tránh những sai lầm nào trong lãnh đạo và quản lý sự thay đổi Những bài học kinh nghiệm nào có thể học tập trong quản lý sự thay đổi Hoạch định sự thay đổi- một số điểm trọng tâm 1.Dự báo sự thay đổi 2.Xác định những khoảng cách thay đổi 3.Xác định nhu cầu thay đổi 4.Xác định tầm nhìn, sứ mạng, chọn lựa giá trị và đánh giá và xác định các mục tiêu thay đổi 5.Chọn lựa những thay đổi cần thiết@ 6.Nhận biết và đánh giá sự phức tạp 7.Xây dựng kế hoạch, chương trình thay đổi. 3.3. Tổ chức thực hiện sự thay đổi 1.Trao đổi về chương trình thay đổi 2.Huy động, phát triển và phân bổ các nguồn lực cho sự thay đổi như thế nào. 3.Phân công trách nhiệm, ủy nhiệm quyền hạn 4.Tạo sự cam kết 5.Tạo điều kiện cho sự thay đổi 6.Hạn chế các phản kháng Hoạch định và thực hiện sự thay đổi Có mục tiêu chiến lược rõ ràng Có sự hỗ trợ từ cấp cao nhất Có kĩ năngquản lý dự án Cần có thời gian Có hệ thống thưởng phạt Lập kế hoạch cụ thể Thay đổi phải có tính thực tế Sử dụng hệ thống hiện có Hợp tác giữa các bộ phận trong tổ chức Sử dụng mô hình mẫu/làm gương Phải linh hoạt Xác định các thước đo mục tiêu rõ ràng Lãnh đạo và quản lý sự thay đổi là một quá trình không phải là một sự kiện Lãnh đạo và quản lý sự thay đổi nên được thực hiện theo một số yêu cầu sau: Hoạch định và thực hiện sự thay đổi Vì sao cần có sự hỗ trợ của cấp trên? Có nguồn lực để thực hiện thay đổi Giám sát sự thay đổi Góp phần thúc đẩy nhanh sự thay đổi Ví dụ (hệ thống IT nội bộ các cơ quan nhà nước) Vì sao cần có kỹ năng quản lý dự án? Do thay đổi thường kéo dài Liên quan đến nhiều bộ phận Hoạch định và thực hiện sự thay đổi Vì sao cần thời gian và kế hoạch cho sự thay đổi? Nhân viên có liên quan cần được huấn luyện những thay đổi Lập kế hoạch để bảo đảm thay đổi đạt được mục tiêu trong khung thời gian được xác định cụ thể Ví dụ (về thay đổi trong ban hành chuẩn nghề nghiệp GV, chuẩn HT, chuẩn nhà trường…). Hoạch định và thực hiện sự thay đổi Vì sao phải có tính thực tế? Con người là trung tâm của sự thay đổi Thay đổi làm lợi cho nhân viên sẽ được nhân viên ủng hộ Bạn sẽ phản ứng như thế nào nếu thay đổi làm cho bạn phải làm thêm việc mà lương thì vẫn như cũ? Hoạch định và thực hiện sự thay đổi Vì sao nên sử dụng hệ thống hiện có? Hệ thống hiện có được sử dụng càng nhiều thì càng ít tạo ra những vấn đề cần phải giải quyết Khi cần thiết mới đưa ra những thay đổi về hệ thống Vì sao cần sự hợp tác? Đây là điểm yếu của các tổ chức VN Nên có uỷ ban điều hành sự thay đổi gồm đại diện của các bộ phận có liên quan Vì sao cần hệ thống thưởng? Nhân viên có thể thay đổi nhanh chóng cách ứng xử khi được thưởng xứng đáng Đánh giá như thế nào? Tránh đưa ra các chỉ tiêu không đo lường được ví dụ như đạo đức. Hoạch định và thực hiện sự thay đổi Xây dựng điển hình Bắt đầu với nhóm nhỏ những người chấp nhận thay đổi Với những bộ phận có thành tích tốt (chỉ đạo đổi mới PPDH: chỉ đạo điểm  rút kinh nghiệm nhân diện rộng). Huấn luyện. Cho nhân viên biết những thay đổi Cần thời gian để họ thay đổi. Sử dụng tư vấn bên ngoài. Mới đối với nhà trường VN Thông tin có hiệu quả: khuyến khích thông tin 2 chiều, thông tin phải rõ ràng, nhất quán; Xây dựng điển hình; Tiếp xúc để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân viên; Xây dựng lại lòng tự trọng của nhân viên; Khuyến khích nhân viên tham gia và huấn luyện; Sử dụng tư vấn bên ngoài; Giải quyết những khác nhau về văn hoá (những thay đổi có tính quốc tế); Một số phương pháp để giải quyết những vấn đề phát sinh và sự chống đối Hoạch định và thực hiện sự thay đổi Thông tin hai chiều? Phải xem xét một cách nghiêm túc các phản kháng và xử lý chúng hiệu quả Phải điều tra sự im lặng một cách kỹ lưỡng vì hiếm khi đó là điều tốt Tổ chức thảo luận trực tiếp với nhân viên chủ chốt và với những người đặc biệt gây khó khăn (face-to-face meeting) Hoạch định và thực hiện sự thay đổi Các nhà lãnh đạo có thể giúp quá trình thay đổi được tiến hành một cách êm thấm thông qua việc thay đổi thái độ của các nhân viên từ phản đối chuyển sang chấp nhận. Để làm được điều này, các nhà lãnh đạo cần thay đổi những quan điểm và nghi vấn có tính chất lảng tránh của các nhân viên trong tổ chức thành những nghi vấn có tính chất chấp nhận. Hoạch định và thực hiện sự thay đổi Từ câu hỏi “Tại sao?” chuyển thành câu hỏi “Những cơ hội mới nào sẽ xuất hiện?”. Khi các nhân viên hỏi “Tại sao?” có nghĩa là họ muốn nói tới những lợi ích nào mà sự thay đổi sẽ đem lại cho họ và cho tổ chức. Đừng lo lắng nếu bản thân bạn cũng cảm thấy do dự và không nhất quán với những thay đổi trong tổ chức … bởi bạn cũng là một con người mà thôi. Bằng việc giải thích rõ ràng các ích lợi có được từ sự thay đổi, bạn sẽ không chỉ khuyên giải thành công các nhân viên để họ chấp nhận sự thay đổi mà bạn còn tự thuyết phục được chính bản thân mình nữa Hoạch định và thực hiện sự thay đổi ở trường PT Từ những nghi vấn “Sự thay đổi sẽ tác động tới tôi như thế nào?” đến câu hỏi “Sự thay đổi sẽ giải quyết được những vấn đề vướng mắc gì?”. Bất kể điều gì cản trở một việc nào đó để nó trở nên tốt hơn đều được coi là vấn đề vướng mắc. Hãy để các nhân viên biết rõ đâu là vấn đề vướng mắc trong tổ chức và họ sẽ là những người đóng góp một phần vào việc tìm kiếm các giải pháp khắc phục khó khăn đó. Hoạch định và thực hiện sự thay đổi ở trường PT Từ chỗ “Chúng tôi sẽ không thực hiện nó theo cách này” Chuyển sang “Nó sẽ trông như thế nào?”. Một trong những phản ứng đầu tiên của các nhân viên đối với sự thay đổi là cự tuyệt không muốn được thực hiện nó. Trên cương vị một nhà lành đạo, bạn cần cho họ thấy rõ những ích lợi cũng như đưa ra những lời giải thích và động viên, hãy để tập thể của bạn tự đặt ra câu hỏi và tự trả lời về sự thay đổi Hoạch định và thực hiện sự thay đổi Từ câu hỏi “Khi nào thì sự thay đổi này sẽ kết thúc để chúng tôi có thể trở lại với công việc bình thường” Thành “Tôi có thể làm gì được?”. Hãy để các nhân viên tham gia vào quá trình thực thi sự thay đổi. Trên cương vị một nhà lãnh đạo, bạn cần giúp đỡ các nhân viên để họ trở thành một phần của quá trình này. Từ câu hỏi “Ai đang làm việc này cho chúng ta?” Thành “Ai có thể giúp đỡ chúng ta?”. Bạn hãy tập trung vào những thách thức cần phải hoàn thành. Hãy đảm bảo rằng bạn tranh thủ được sự giúp đỡ từ các bộ phận và đồng nghiệp khác trong tổ chức. Thay đổi theo thời gian…hãy kiên trì Buổi 3 Củng cố sự thay đổi Đánh giá là quá trình hình thành những nhận định, phán đoán về kết quả của công việc trên cơ sở những thông tin thu được, đối chiếu với những mục tiêu, tiêu chuẩn đã đề ra nhằm đề xuất những quyết định thích hợp để cải thiện thực trạng, điều chỉnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả công Đánh giá cần khẳng định được tiến độ thực hiện và các giá trị mới đã đạt được. Đồng thời phải đánh giá, ghi nhận, khen thưởng những nỗ lực của mọi thành viên. Phải liên tục kiểm tra sự phù hợp và liên quan của dự án thay đổi đối với môi trường thay đổi 3.4.Đánh giá và duy trì sự thay đổi Củng cố sự thay đổi(tt) Đánh giá sự thay đổi…(tt) Các nhà quản lý không chỉ có trách nhiệm theo dõi, đánh giá và phân tích cả các quy trình diễn ra sự thay đổi, mà còn phải kiểm tra từng cá nhân . Mỗi nhân viên đều phải biết rõ về những thay đổi trong công việc hiện tại của họ, đồng thời họ cũng cần được hướng dẫn để có thể thực thi các công việc, nhiệm vụ mới. Ngoài ra, nhân viên cũng phải được tạo điều kiện và thời gian để điều chỉnh các mục tiêu cá nhân, cải thiện hoạt động và thích nghi với vị trí mới của họ. Các tiêu chí đánh giá và phân tích nên được thiết kế với mục tiêu phản ánh viễn cảnh của tổ chức, trong khi vẫn động viên và khơi mở tính tự giác trong công việc của mỗi nhân viên. Củng cố duy trì sự thay đổi(tt) Thực hiện chương trình thay đổi Đo lường kết quả và thông tin phản hồi Nếu thành công, tiếp tục chương trình Nếu cần thiết, điều chỉnh chương trình Củng cố sự thay đổi(tt) Động viên: Động cơ làm việc là sự thúc đẩy hướng đến hành động. Đây là khái niệm khá phức tạp và thường có nhiều dạng thức, tùy thuộc vào mỗi cá nhân, tập thể, nhà quản lý. Các chuyên gia nhân sự cho rằng mức độ tình cảm của mỗi cá nhân hay tập thể hướng tới lãnh đạo – người “tiếp nhiên liệu” cho động cơ làm việc của họ - sẽ xác định công suất làm việc của cá nhân hay tập thể đó. Củng cố sự thay đổi Mọi thứ sẽ càng trở nên lý tưởng hơn, nếu có sự hợp tác trọn vẹn của tất cả những cá nhân hay tập thể có ảnh hưởng trực tiếp tới quy trình thay đổi, giúp cho các nhà lãnh đạo có một nhận thức sâu rộng và mối quan hệ tốt đẹp với các tập thể và nhân viên trong tổ chức Củng cố sự thay đổi (tt) Bất kỳ sự thay đổi nào cũng sẽ làm xáo trộn hiện trạng đang tồn tại trong tổ chức và luôn kéo theo một sức phản kháng nào đó. Việc để các nhân viên chủ chốt tham gia vào quy trình thiết kế và thực thi sự thay đổi - đặc biệt khi nó liên quan đến sự thay đổi lớn trong cấu trúc – sẽ giúp bạn giảm bớt khó khăn trong hoạt động quản lý sự thay đổi. Củng cố sự thay đổi(tt) Phát triển nhân viên: Phát triển con người nên được coi là mục tiêu hàng đầu của các tổ chức. Việc phát triển đội ngũ nhân viên hiện tại trong suốt thời gian chuyển tiếp còn giữ vai trò thiết thực hơn, vì nó sẽ ảnh hưởng lâu dài đến tương lai và lợi ích của tổ chức Các nhà lãnh đạo của chương trình cải cách cần có đủ năng lực và quyền hành để tạo ra môi trường và cơ hội cho nhân viên thể hiện chính mình, đồng thời khuyến khích mọi người tự thân phát triển. Củng cố sự thay đổi(tt) Đặt nhân viên vào những ví trí thích hợp với khả năng của họ là một khâu quan trọng trong thời kỳ quá độ nhằm đảm bảo rằng chính đội ngũ nhân viên sẽ là những người góp phần vào thành công chung của tổ chức Một nhà lãnh đạo có kinh nghiệm luôn hiểu rằng nhận thức rõ về sự phù hợp của mỗi cá nhân cho từng vị trí công tác là cơ sở của tất cả những nỗ lực trong hiện tại và trong tương lai. Sự thiếu quan tâm hay thiếu hiểu biết về việc này có thể khiến bạn tốn kém cả về thời gian và tiền bạc trong suốt thời gian diễn ra sự thay đổi. Củng cố sự thay đổi(tt) Để giai đoạn thay đổi diễn ra suôn sẻ và đạt được kết quả như dự tính, có hai kỹ năng quan trọng: lãnh đạo và giao tiếp giữa các cá nhân, Các nhà lãnh đạo cần chú ý sao cho tất cả mọi thành viên trong tổ chức đều phải được đối xử công bằng, đồng thời xây dựng những quan hệ làm việc bền vững ở tất cả các cấp độ. Một nhà lãnh đạo lớn cần có niềm đam mê thực sự trước thành công của toàn bộ tổ chức, thân thiện với nhân viên, tạo dựng lòng tin và có luôn cảm thấy thoải mái, lạc quan trong quá trình thực thi công việc. 4. Những yếu tố thúc đẩy sự thay đổi. 4.1. Thay đổi - yếu tố tiền đề của phát triển tổ chức. 4.2. Các yếu tố cơ bản quyết định thành công của quản lý sự thay đổi. 4.3. Thông tin và công nghệ cho sự thay đổi. 4.4. Một số bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý sự thay đổi 4.1. Thay đổi - yếu tố tiền đề của phát triển tổ chức. Quản lý thay đổi là những biện pháp của nhà lãnh đạo, quản lý nhằm mục đích kiểm soát và điều chỉnh quá trình thay đổi của tổ chức, làm cho quá trình này diễn ra thuận lợi, hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực, mở ra triển vọng tốt đẹp cho tổ chức sau mỗi lần cải tổ Quản lý sự thay đổi bao gồm cả hai ý nghĩa: đón nhận sự thay đổi và tạo ra sự thay đổi để quản lý. Đối với các tổ chức, thay đổi là phương pháp cạnh tranh và phát triển. 4.1. Thay đổi - yếu tố tiền đề của phát triển tổ chức. Thay đổi tạo ra các cơ hội mới trong công việc và làm phong phú thêm đời sống cho mỗi thành viên của tổ chức. Quản lý sự thay đổi sẽ giúp cho các nhà quản lý làm thế nào để có một bước đi trước đối với các đơn vị, tổ chức khác để khởi xướng, dẫn đầu và tồn tại trong điều kiện mới sáng sủa hơn 4.1. Thay đổi - yếu tố tiền đề của phát triển tổ chức. Một phần nữa trong quá trình phát triển là sự tìm kiếm để trở nên hiệu quả hơn Thay đổi bắt buộc phải lựa chọn. Tìm kiếm các cách làm để đạt hiệu quả hơn để giúp tổ chức phát triển và bắt kịp với sự thay đổi Đối phó thành công với sự thay đổi nghĩa là chọn cách phát triển không ngừng. 4.1. Thay đổi - yếu tố tiền đề của phát triển tổ chức. Thay đổi là yếu tố tiền đề cho phát triển của một tổ chức: Tạo ra hứng thú cho mọi người trong công việc. Mang lại một góc nhìn mới mẻ cho công việc. Tạo ra cơ hội tiếp thu những kỹ năng mới. Tạo ra cơ hội trao quyền cho cấp dưới... 4.2. Các yếu tố cơ bản quyết định sự thành công của quản lý sự thay đổi Truyền đạt các kiến thức về sự thay đổi cho mọi thành viên. Phát triển và chia sẻ các mục tiêu với nhân viên. Sử dụng một “phương pháp hệ thống” nhằm bảo đảm không bỏ qua bất kỳ một khía cạnh nào liên quan đến tổ chức trong quá trình lập kế hoạch và thực thi những sự thay đổi Luôn tính đến nhân viên trong những kế hoạch giúp tổ chức thay đổi. Áp dụng phương pháp nhóm trong đó bao gồm những cá nhân có liên quan đến quá trình thay đổi. Chia quyền cho các cá nhân nhằm khuyến khích họ nỗ lực hơn nữa thực thi sự thay đổi. Phân công công việc và xác định vai trò rõ ràng 4.2. Các yếu tố cơ bản quyết định sự thành công của quản lý sự thay đổi Lập kế hoạch, đồng thời “bám sát kế hoạch đã lập ra”. Thực thi kế hoạch, nhưng cần nhận thức được rằng các kế hoạch đã đặt ra phải thích nghi được với sự thay đổi. Hãy áp dụng những kĩ năng làm giảm sự căng thẳng và xây dựng một môi trường làm việc tích cực Chuẩn bị kỹ các công việc cần thiết để có thể thực hiện thành công sự thay đổi Tìm ra các “cách thức chuyển đổi linh động” và những cá nhân thành công trong việc thực thi sự thay đổi 4.2. Các yếu tố cơ bản quyết định sự thành công của quản lý sự thay đổi Có một chiến lược lâu dài, nhận thức được rằng để thực hiện những sự thay đổi đó cần phải mất nhiều thời gian. Không nên đốt cháy giai đoạn. Quản lý bằng việc gần gũi và thân thiện với nhân viên hơn Bao quát tình hình chung Xác định sức mạnh và những hạn chế của tổ chức. Tìm ra những người xuất sắc và khen thưởng xứng đáng cho họ Phát triển chương trình rèn luyện khả năng quản lý: Đề nghị những khoảng thời gian thân thiện định kỳ. 4.3. Thông tin và công nghệ cho sự thay đổi. Giải quyết tốt việc thông tin và công nghệ là điều kiện bảo đảm tốt cho việc thành công của chương trình thay đổi. Thông tin được cung cấp phải rõ ràng, càng cụ thể càng tốt, nhất là những khía cạnh liên quan đến từng cá nhân nhất định. Thông tin là giải pháp tốt nhất để xác định mục tiêu và biện pháp thực hiện chương trình thay đổi. Thông tin được gắn liền với các phần mềm để giải quyết tốt nhất việc khai thác, xử lý và đưa ra các quyết định xác đáng và phù hợp. 10 điều chú ý trong quá trình truyền đạt thông tin để quản lý sự thay đổi Thứ nhất hãy nhớ rằng không có phương pháp thông báo nào là hoàn hảo. Thay đổi luôn kèm theo những rắc rối và trong quá trình thích nghi với thay đổi luôn gặp phải những khó khăn. Tại sao lại như vậy? Đó là bởi lên kế hoạch thì rất dễ nhưng các phương pháp cũng như thói quen lâu ngày thì rất khó bỏ. Hãy thu thập thông tin bên ngoài, thu hút đầu tư và tập thích nghi hoà hợp với các phương pháp làm việc khác nhau của đồng nghiệp và tổ chức 10 điều chú ý trong quá trình truyền đạt thông tin để quản lý sự thay đổi Thứ hai bắt đầu từ bản thân mình, nắm rõ về những thay đổi. Có quá nhiều chương trình sử dụng biệt ngữ hay những thông tin chuyên môn dễ gây hiểu lầm bạn nên cố gắng liên kết các thông tin lại. Biết chính xác những mục tiêu bạn đang cố gắng đạt được dưạ trên triển vọng của tổ chức và cố gắng hết mình. Thứ ba bạn nên xác định rõ trong đầu mục tiêu bạn muốn nhắm đến tất nhiên là dựa trên những ý tưởng thay đổi và việc áp dụng các chiến lựơc 10 điều chú ý trong quá trình truyền đạt thông tin để quản lý sự thay đổi Thứ tư ngay khi bạn có ý tưởng thay đổi hãy tiến hành thảo luận với các nhà hoạch định chiến lược, bởi vì nếu thông tin bị rò rỉ hay xuất hiện nhiều tin đồn thì chính những nhân viên truyền đạt thông tin sẽ phải chịu trách nhiệm. Thứ năm hãy chia sẻ thông tin với đồng nghiệp của bạn.. Thứ sáu luôn nhớ rằng số lượng thì rất quan trọng song chất lượng và sự cộng tác lâu dài mới là điều cốt yếu. 10 điều chú ý trong quá trình truyền đạt thông tin để quản lý sự thay đổi Thứ bảy nhớ thông báo cho mọi người về những thay đổi bạn sắp tiến hành. Rất nhiều nhà lãnh đạo đánh giá thấp về tầm quan trọng của việc công bố những thay đổi. Điều đó giải thích tại sao chúng ta cũng chuyển đổi, cũng hợp tác nhưng không có kết quả. Hãy nghĩ tiến hành những thay đổi trong tổ chức cũng như bạn thay đổi những thói quen lâu ngày đã ăn sâu. Thứ tám sử dụng nhiều phương thức thông báo khác nhau. Gửi nhiều thông báo và bản sao cũng là một cách hữu hiệu. 10 điều chú ý trong quá trình truyền đạt thông tin để quản lý sự thay đổi Thứ chín khi thông báo đừng làm rối tung các phương pháp, các quy tắc trong nhóm làm việc, trong việc lập kế hoạch ... Thứ mười hãy tạo cơ hội cho nhân viên chia sẻ sự quan tâm, đặt ra các câu hỏi và đóng góp ý kiến sau đó bạn giải đáp thắc mắc cho nhân viên và cung cấp thông tin cần thiết cập nhật cho họ. Càng có nhiều nhân viên tham gia bạn sẽ đỡ vất vả hơn 4.4. Một số bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý sự thay đổi: 4.4.1. Các bước cơ bản để tìm đến sự đồng thuận giúp thực hiện thay đổi thành công Bước 1: Cung cấp thông tin tới càng nhiều nhân viên về tình hình của tổ chức. Bước 2: Thúc đẩy cho sự thay đổi của tổ chức Bước 3: Dành thêm thời gian và làm việc với những người trực tiếp quản lý nhân viên để chắc chắn rằng họ hiểu, trao đổi, ủng hộ việc thay đổi Bước 4: Sắp xếp lại cách làm việc của tổ chức để thuận lợi cho việc thay đổi Bước 5: Thực hiện những thay đổi trong mạng lưới nội bộ của tổ chức như mong muốn 4.4.2.Những lý do thất bại trong việc tạo ra thay đổi và quản lý sự thay đổi (1). Không nhạy cảm (2).Hành động một cách khác thường (3). Kiểm soát chặt chẽ quá mức (4). Tham vọng quá mức (5). Không có khả năng suy nghĩ một cách chiến lược (6). Không có khả năng thích ứng (7). Quá phụ thuộc vào người khác (8). Đưa ra các quyết định nhân sự không hiệu quả (9). Thiếu cam kết (10). Thiếu truyền đạt thường xuyên (11). Thiếu kiên nhẫn: (12). Thiếu sự đồng tình (13). Thiếu kiến thức, kĩ năng 7 bước để thay đổi 1) Huy động năng lực và xác định vấn đề 2) Xây dựng tầm nhìn chung 3) Xác định và trao quyền lãnh đạo 4) Hướng vào kết quả 5) Thay đổi từng phần 6) Thể chế hóa chính sách, quy trình 7) Kiểm soát và điều chỉnh 8 yếu tố để thực hiện thay đổi thành công 1) Tạo ý thức về sự cấp bách 2) Thành lập các nhóm hướng dẫn 3) Hiểu đúng tầm nhìn 4) Giao tiếp hiệu quả 5) Giao quyền hành động 6) Tạo ra những thắng lợi ngắn hạn 7) Không bao giờ dừng lại 8) Giữ những thay đổi tồn tại lâu 5 việc cần làm để củng cố sự thay đổi 1- Theo dõi tiến độ 2- Duy trì sự cân bằng 3- Xem xét lại các kết quả (thành công hay thất bại) 4- Điều chỉnh mục tiêu và kế hoạch 5- Kiểm định và đánh giá kết quả thay đổi Câu chuyện thỏ và rùa.ppt Lãnh đạo và Quản lý sự thay đổi Lãnh đạo là làm việc đúng (Doing right thing) Quản lý là làm đúng việc (Doing thing right) tóm lại Tại sao phải thay đổi? Cần thay đổi những gì? Làm thế nào để thay đổi? ??? kết thúc bài - Câu chuyện 4 ngọn nến Hãy tin tưởng và hy vọng NGON_NEN.ppt Không có gì tồn tại vĩnh viễn trừ sự thay đổi

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBài giảng quản lý sự thay đổi.ppt