Bài giảng Ô nhiễm không khí và tiếng ồn - Nguồn gốc phát sinh chất gây ô nhiễm không khí

Tầng bình lưu (18 - 50km) Nhiệt độ tăng vì hấp thụ tia tử ngoại Có tầng ozon Ít xáo trộn theo chiều dọc Tầng đối lưu (<16km ở xích đạo, < 8km ở hai cực) Xáo trộn tốt Chứa hầu hết mây, hơi nước, bụi, các chất ô nhiễm trong khí quyển Khí hậu

ppt51 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 23/09/2014 | Lượt xem: 2135 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Ô nhiễm không khí và tiếng ồn - Nguồn gốc phát sinh chất gây ô nhiễm không khí, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
huynhngocanhtuan@gmail.com CHƯƠNG 1 Không khí giống như bất kỳ khí nào khác. Có thể nén được, nên nó bị nén lại ở tầng gần mặt đất. Ở gần mực nước biển p = 1kg/cm2 = 1013hPa Giảm 1hPa/10m cách mực nước biển P = 100hPa, 320km) Nằm ngoài không gian, chứa các vệ tinh của trái đất Nhiệt quyển (80 - 320km) Lớp không khí cực kỳ mỏng, có sao băng, nhiệt độ rất cao Tầng quyển giữa (50 - 80km) Lạnh vì có ít không khí Layers of the atmosphere Tầng bình lưu (18 - 50km) Nhiệt độ tăng vì hấp thụ tia tử ngoại Có tầng ozon Ít xáo trộn theo chiều dọc Tầng đối lưu ( 10µm) Chất ô nhiễm dạng khí Khí vô cơ Khí hữu cơ Phân loại theo tính chất nguồn thải Nguồn đường (line sources) đường bộ; đường xe lửa; đường thủy; đường hàng không. Nguồn điểm (point sources) ống khói của các nguồn đốt riêng lẻ, bãi chất thải,... Nguồn vùng (area sources) khu công nghiệp tập trung, đường ô tô nội thành, nhà ga, cảng, sân bay... Phân loại theo tính chất nguồn phát sinh Núi lửa Cháy rừng Gió, bão Phân huỷ yếm khí tự nhiên các chất hữu cơ (xác…): NH3, CH4, CO2… Tác nhân sinh học: phấn hoa, vi sinh vật, côn trùng... SO2, H2S, HF và bụi tro NOx, SO2, CO, bụi tro Đốt nhiên liệu: bụi và CO, SO2, NOx...; SX công nghiệp: bụi, hơi khí độc (SO2, HF, Pb…) Chăn nuôi gia súc: NH3, H2S...; Thu gom xử lý rác; lò thiêu…: CH4, NH3,…, sản phẩm cháy; Sinh hoạt: chất tẩy, khử mùi, sơn vecni, keo, nhuộm, uốn tóc: dung môi (axeton, formaldehyt…); photocopy: O3; nhà xe: các chất hữu cơ bay hơi, hút thuốc…) CO, hơi nicotin… Vehicular emissions contribute to ambient concentrations of the following: CO HC NOx SOx Particulate Matter Pollutants area emitted at ground level. Exposures to high levels of these pollutants can cause health problems such as lung disease and respiratory problems. Particulate Matter Smoke emitted by diesel-driven vehicles contains very fine particles - <2.5 microns diameter (PM2.5) Diesel particulates make up more than 50% of the PM2.5 in our air. These fine particulates are able to penetrate deeper into the recesses of our lung. How Big is Particle Pollution? Nguyên nhân ô nhiễm Lượng xe nhiều, chất lượng thấp Đường: chất lượng kém Nhiên liệu: phụ gia Bụi, chì Nguyên nhân Quá trình cháy CO, NOx, SO2, khí độc khác,… Quá trình bay hơi Chất hữu cơ bay hơi, dầu mỏ….. Thải bỏ trực tiếp CFCs, khí có mùi, CH4… Methane Nitrous oxide QCVN 05, 06 QCVN 19, 20 QĐ 3733/2002: không khí môi trường lao động Quy chuẩn khí thải ngành xi măng, nhiệt điện Quy chuẩn tiếng ồn … airpollution@gmail.com Pw: airpollution345 Nguyên nhân: Thời tiết trong năm; Khả năng hấp thụ và nhả nhiệt của mặt đất; Sương mù, mây (che kín bầu trời); Các khối không khí ấm hoặc lạnh từ sườn núi di chuyển xuống đồng bằng hoặc từ triền núi cao xuống thung lũng. Thermal Inversion conditions Normal Conditions Smog surrounds the Angel Monument in Mexico City, Mexico, during a thermal inversion. Air pollution increases dramatically when a mass of cold air is trapped below a mass of warmer air. The absence of air circulation prevents pollution near Earth’s surface from escaping.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptchuong1_nguon_goc_phat_sinh_cac_chat_onkk_7068.ppt
Tài liệu liên quan