Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin (Phần 3) - Chương 8 Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa

- Một là, khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực của tư tưởng tôn giáo - Hai là, khi tín ngưỡng tôn giáo còn là nhu cầu tinh thần của 1 bộ phận nhân dân thì chính sách nhất quán của ĐCS và Nhà nước XHCN là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của nhân dân.

pptChia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 915 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin (Phần 3) - Chương 8 Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbgnnlcbmlnp2_gv_phamthily_c8_8988.ppt
Tài liệu liên quan