Bài giảng Những cách nhìn về tổ chức

Đa thực tế  Nhìn lại là ý tưởng chính  Suy nghĩ đa quan điểm = động thái nhằm vượt qua tư duy máy móc/hẹp  Chọn cách nhìn cho phù hợp tình huống  Tổng hợp nhiều cách nhìn

pdf12 trang | Chia sẻ: hao_hao | Ngày: 16/06/2014 | Lượt xem: 1486 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Những cách nhìn về tổ chức, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giới thiệu NHỮNG CÁCH NHÌN VỀ TỔ CHỨC Tiến sĩ. Võ văn Huy Instructor: Dr. Huy Vo Đề cương  Cấu trúc  Nguồn nhân lực  Chính trị  Biểu tượng  Tĩm tắt Instructor: Dr. Huy Vo Cách nhìn cấu trúc  Giả định  Mục tiêu  Cấu trúc thích hợp  Chuẩn và sự hợp lý  Sự chuyên mơn hĩa  Quyền hành và nguyên tắc. Instructor: Dr. Huy Vo Cách nhìn cấu trúc  Các hành động  Phân phối cơng việc  Kiến thức và kỹ năng  Thời gian  Sản phẩm  Khách hàng  Phối hợp các vai trị khác nhau Instructor: Dr. Huy Vo Cách nhìn nguồn nhân lực  Giả định  Nhu cầu con người và nhu cầu tổ chức  Sự tương thích Instructor: Dr. Huy Vo Cách nhìn nguồn nhân lực  Hành động  Đầu tư vào con người  Thuê đúng, thưởng cơng minh.  Bảo đảm cơng việc ổn định.  Thăng tiến từ bên trong.  Sự trao quyền/làm chủ  Tính tự chủ/làm chủ và tham gia.  Thành lập nhĩm.  Làm phong phú cơng việc. Instructor: Dr. Huy Vo Cách nhìn chính trị  Giả định  Tồn tại và tranh đấu  Các nguồn lực khan hiếm  Sự liên minh = nhĩm cĩ cùng sự quan tâm  Các mục tiêu luơn được thương lượng  Quyền lực và mâu thuẫn Instructor: Dr. Huy Vo Cách nhìn chính trị  Hành động  Mâu thuẫn và quyền lực  Các kỹ năng  Thiết lập chương trình hành động  Vẽ sơ đồ đường đi chính trị  Thiết lập mạng lưới và xây dựng sự liên minh  Thỏa thuận và thương lượng  Đạo đức Instructor: Dr. Huy Vo Cách nhìn biểu tượng  Giả định  Ý nghĩa của những chuyện đã xảy ra  Diễn giải/diễn dịch  Mập mờ và khơng chắc chắn  Biểu tượng để giảm sự mập mờ Instructor: Dr. Huy Vo Cách nhìn biểu tượng  Hành động  Truyền thuyết: cung cấp những câu chuyện đằng sau câu chuyện  Những câu chuyện  Nghi thức  Phép ẩn dụ, hài hước, và đĩng kịch Instructor: Dr. Huy Vo Tĩm tắt  Đa thực tế  Nhìn lại là ý tưởng chính  Suy nghĩ đa quan điểm = động thái nhằm vượt qua tư duy máy mĩc/hẹp  Chọn cách nhìn cho phù hợp tình huống  Tổng hợp nhiều cách nhìn Instructor: Dr. Huy Vo Lựa chọn một hệ thống Câu hỏi Chọn nếu trả lời có Chọn nếu trả lời không Sự cam kết cá nhân và động lực thúc đẩy có cần thiết dẫn đến thành công không ? Nguồn nhân lực, Biểu tượng Cấu trúc, chính trị Chất lượng kỹ thuật của quyết định có quan trọng không Cấu trúc Nguồn nhân lực, chính trị, biểu tượng Có sự nhập nhằng và không chắc chắn ở mức độ cao không? Chính trị và biểu tượng Cấu trúc, nguồn nhân lực Mâu thuẫn và các nguồn lực khan hiếm có quan trọng không? Chính trị và cấu trúc Nguồn nhân lực, cấu trúc Bạn đang làm việc từ dưới lên phải không? Chính trị Cấu trúc, nguồn nhân lực biểu tượng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfreframing_v__0396.pdf