Bài giảng Nhiên liệu, dầu mỡ bôi trơn - Chương 1: Tổng quan về nhiên liệu, dầu mỡ - Chế biến dầu mỡ

Sản phẩm thu được từ quá trình chế biến dầu thô: Khí ga chưng cất 4,5% Khí ga lọc hóa lỏng 4,5% Xăng 46% Dầu hỏa và nhiên liệu máy bay 10% Dầu đốt lò và dầu nặng 5%

pptx34 trang | Chia sẻ: tuanhd28 | Ngày: 03/10/2015 | Lượt xem: 1889 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Nhiên liệu, dầu mỡ bôi trơn - Chương 1: Tổng quan về nhiên liệu, dầu mỡ - Chế biến dầu mỡ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỌC PHẦN NHIÊN LIỆU, DẦU MỠ BÔI TRƠN1Tài liệu tham khảo Nguyên lý Động cơ đốt trong. Nguyễn Tất Tiến, NXB Giáo dục, 2000 Hóa học dầu mỏ và khí. Đinh Thị Ngọ, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2006 Dầu mỡ bôi trơn. C. Kajdas, NXB Khoa học và kỹ thuật, 1993 Sổ tay sử dụng Dầu mỡ bôi trơn. Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam, NXB Khoa học và kỹ thuật, 1991 Chemistry and Technology of Lubricants. Nhóm biên soạn, Roy M. Mortier, Malcolm F. Fox , Stefan T. Orszulik. Nhà xuất bản Springer, tái bản lần 3Trình bày những kiến thức cơ bản về nhiên liệu xăng, diesel, một số loại nhiên liệu thay thế và dầu mỡ bôi trơn.Nội dung học phần2Chương 1: TỔNG QUAN VỀ NHIÊN LIỆU, DẦU MỎ- CHẾ BIẾN DẦU MỎ 3TỔNG QUAN VỀ NHIÊN LIỆU4TỔNG QUAN VỀ NHIÊN LIỆU5Nguồn gốc dầu mỏ và khí:+ Nguồn gốc khoáng: các Cacbua kim loại trong lòng đất bị phân hủy bởi nước tạo CH4 và C2H2 Al4C3 + 12H2O = 4Al(OH)3 + 3CH4CaC2 + 2H2O = Ca(OH)2 + C2H2dưới áp suất và nhiệt cao trong lòng đất và xúc tác là các chất khoáng sét, hình thành nên các hydrocacbon + Nguồn gốc hữu cơ: dầu mỏ được hình thành từ các vật liệu hữu cơ ban đầu là xác các động thực vật biển hoặc trên cạn bị cuốn ra biển, các phần dễ bị phân hủy (albumin, hydratcacbon) TỔNG QUAN VỀ NHIÊN LIỆU6TỔNG QUAN VỀ NHIÊN LIỆU7DẦU MỎ8DẦU MỎ9DẦU MỎ10DẦU MỎ11DẦU MỎ12DẦU MỎ13DẦU MỎ14DẦU MỎ15DẦU MỎ16DẦU MỎ17DẦU MỎ18DẦU MỎ19DẦU MỎ20DẦU MỎ21DẦU MỎ22DẦU MỎ23DẦU MỎ24DẦU MỎ25DẦU MỎ26CHẾ BIẾN DẦU MỎ27CHẾ BIẾN DẦU MỎ28CHẾ BIẾN DẦU MỎ29CHẾ BIẾN DẦU MỎ30Quá trình chế biến dầu mỏCHẾ BIẾN DẦU MỎ31Nhà máy lọc dầu Dung QuấtCHẾ BIẾN DẦU MỎ32 Quá trình chế biến dầu mỏCHẾ BIẾN DẦU MỎ33 Sản phẩm thu được từ quá trình quá trình chế biến dầu thô:Khí ga chưng cất 4,5% Khí ga lọc hóa lỏng 4,5%Xăng 46%Dầu hỏa và nhiên liệu máy bay 10%Dầu đốt lò và dầu nặng 5% Cặn cốc 4,3%Dầu rải đường và nhựa đường 3%Dầu nhờn 1,2%Các sản phẩm khác 0,07%CHẾ BIẾN DẦU MỎ34

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxchuong_1_tong_quan_l1_848.pptx
Tài liệu liên quan