Bài giảng Nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

6. NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT CỦA NHÀ NƯỚC Bản chất: Là công cụ thực hiện chuyên chính giai cấp-giai cấp nắm giữ tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội. Mọi nhà nước ở các nước tư bản , thực chất đều là công cụ CCGC của GC tư sản. Mọi NNXHCN đều là công cụ thực hiện quyền làm chủ của ND, dưới sự lãnh đạo của Chính đảng Cộng sản

ppt152 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 793 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptnguyenlymaclenin1_7478.ppt