Bài giảng Nhận dạng mặt bậc 2

Cách phân loại mặt bậc 2: Đưa dạng toàn phương trong phương trình tổng quát về chính tắc. Khử các số hạng bậc nhất (nếu có số hạng bậc 2 đi chung) để đưa pt về dạng chính tắc và nhận dạng.

ppt35 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 30/07/2016 | Lượt xem: 14145 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Nhận dạng mặt bậc 2, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NHẬN DẠNG MẶT BẬC 2Nhận dạng mặt bậc 2Phương trình tổng quát của mặt bậc 2:Ax2 + By2 + Cz2 + 2Dxy + 2Exz + 2Fyz + ax + by + cz + d = 0trong đó ít nhất 1 số hạng bậc 2 phải khác 0.Phương trình chính tắc của mặt bậc 2EllipsoidMặt cầuHyperboloid 1 tầng.Hyperboloid 2 tầng.Nón(Dạng thường gặp của nón)Paraboloid ellipticParaboloid hyperbolicTrụ ellipticTrụ hyperbolicTrụ parabolic2 biếnHình ảnh các mặt cơ bảnxzyEllipsoidMặt cầuHyperboloidHai tầngMột tầngzzNónxzyVẽ nónVẽ nónParaboloid ellipticVẽ paraboloid ellipticVẽ paraboloid ellipticParapoloid hyperbolicTrụ ellipticzxyCách vẽ các mặt trụ:Vẽ đường chuẩn ( là đường cong bậc 2 trong phương trình mặt)Cho đường bậc 2 di chuyển dọc theo trục không chứa biến xuất hiện trong phương trình mặtVẽ trụVẽ trụTrụ hyperboliczxyTrụ parabolicxyzyzx Đưa dạng toàn phương trong phương trình tổng quát về chính tắc. Khử các số hạng bậc nhất (nếu có số hạng bậc 2 đi chung) để đưa pt về dạng chính tắc và nhận dạng.Trong chương trình chỉ vẽ những mặt chính tắc.Cách phân loại mặt bậc 2:Ví dụ Ví dụTìm pt chính tắc và phân loại các mặt bậc 2:Đưa dạng toàn phương (các số hạng bậc 2) về dạng chính tắc bằng phép biến đổi trực giao:(1)Phép biến đổi Phương trình (1) viết lạiParaboloid hyperbolic-16-16-8Đưa dạng toàn phương về chính tắcPhép biến đổi:(2)Phương trình (2) viết lạiElippsoidDùng phép biến đổi LagrangeParapoloid hyperbolicCác mặt phẳng song song các mặt tọa độy = az = ax = axxxyyyzzzMột số mặt phẳngzxx + z = 1xzyx + y = 1Một số mặt phẳngzy = x

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai8_nhan_dang_mat_bac_2_2872.ppt
Tài liệu liên quan