Bài giảng môn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

(Bản scan) 6. Biên dịch lại các thủ tục được lưu Trong khi làm việc với các bảng trong cơ sở dữ liệu, người dùng tạo một số thay đổi tới các chỉ số bảng. Để phản ánh những thay đổi này, bạn cần tối ưu hóa các kế hoạch truy vấn mà các thủ tục được lưu sử dụng để truy cập các bảng. Khi bạn thực thi thủ tục được lưu lần đầu tiên sau khi khởi động SQL server, nó được tối ưu hóa một cách tự động.

pdf29 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 19/10/2018 | Lượt xem: 289 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfhe_quan_tri_co_so_du_lieu_v_a_hung_6236.pdf