Bài giảng môn đại số tuyền tính - Chương 4: Ánh xạ tuyến tính

Mệnh đề. Cho V; W là hai không gian vectơ n chiều và f 2 L(V; W ). Khi đó f là song ánh khi và chỉ khi tồn tại các cơ sở A; B lần lượt của V và W sao cho [f]A;B khả nghịch. Hơn nữa, khi đó f−1 : W ! V cũng là một ánh xạ tuyến tính và

pdf150 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 113 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn đại số tuyền tính - Chương 4: Ánh xạ tuyến tính, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_mon_hoc_dai_so_tuyen_tinhslide_ch4_anh_xa_tuyen_tinh_9985.pdf
Tài liệu liên quan