Bài giảng môn đại số tuyền tính - Chương 3: Không gian vecto

Ví dụ. Trong không gian R3, cho S = (u1 = (1; 1; 3); u2 = (1; −2; 1); u3 = (1; −1; 2)) T = (v1 = (1; −2; 2); v2 = (1; −2; 1); v3 = (1; −1; 2))

pdf469 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 175 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn đại số tuyền tính - Chương 3: Không gian vecto, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_mon_hoc_dai_so_tuyen_tinhslide_ch3_khong_gian_vecto_1723.pdf