Bài giảng Marketing ngân hàng - Tổng quan về Marketing ngân hàng

CácCV phảithựchiện: 1. Luônquantâmđếnlợiíchcủakh 2. Nhânviênphảicónghệthuậtbánhàng, am hiểuquy trìnhbánhàng: •Tìmhiểuk/h •Chuẩnbịsựtiếpxúcvớik/h •Tiếpcậnk/h •GiớithiệuSPDV, hướngdẫnthủtụcsửdụng •Xửlýnhữngtrụctrặccóthểxảyra •Tiếptụcchămsóck/h saukhibán

pdf23 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 21/09/2014 | Lượt xem: 4181 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Marketing ngân hàng - Tổng quan về Marketing ngân hàng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1MARKETING NGÂN HÀNG GV:Trần Thị Ngọc Quỳnh Email:tanquynh04@yahoo.com 2NỘI DUNG  Ch 1: Tổng quan về Marketing ngân hàng  Ch 2: Nghiên cứu marketing ngân hàng  Ch 3: Chiến lược marketing ngân hàng  Ch 4: Chính sách sản phẩm ngân hàng  Ch 5: Chính sách giá  Ch 6: Chính sách phân phối  Ch 7: Chính sách xúc tiến 3MỤC TIÊU MÔN HỌC SV hiểu được những cơ sở lý thuyết và thực hành marketing ứng dụng trong ngân hàng SV có thể vận dụng sáng tạo những kiến thức đã học để có thể giải quyết những vấn đề thực tiễn có liên quan đến hoạt động marketing trong ngân hàng. 4Tài liệu:  “Giáo trình Marketing ngân hàng” của TS. Nguyễn Thị Minh Hiền  “Marketing ngân hàng” của TS. Trịnh Quốc Trung  Các trang Web có liên quan 5CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MARKETING NGÂN HÀNG 61. marketing NH là gì? 2. marketing NH có đặc điểm gì? 3. marketing NH có chức năng gì? CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 4. marketing NH có vai trò gì? 7Sự ra đời của marketing NH: a. Về phương diện thời gian: •Thập niên 60: ngân hàng bán lẻ tại Mỹ. •Thập niên 70: ngân hàng bán lẻ tại Anh, sau đó phát triển trên toàn châu Âu. • Thập niên 80: các nước đang phát triển •Từ 2000s: Việt Nam 1.1. Khái niệm marketing ngân hàng 8Sự ra đời của marketing NH: b. Về phương diện kỹ thuật: •Quảng cáo, khuyến mãi •Nụ cười, sự thân thiện với k/h •Phân khúc thị trường, đổi mới sp •Định vị và xây dựng thương hiệu •Quản trị marketing: phân tích, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm tra Marketing 1.1. Khái niệm marketing ngân hàng 9•Một số khái niềm về marketing NH: 1. Marketing NH là phương pháp quản trị tổng hợp dựa trên cơ sở nhận thức về môi trường kinh doanh, những hành động của NH nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của k/h, phù hợp với sự biến động của môi trường, trên cơ sở đó thực hiện các mục tiêu của NH. 2. Marketing NH là toàn bộ những nỗ lực của NH nhằm thỏa mãn nhu cầu của k/h và thực hiện mục tiêu lợi nhuận. 1.1. Khái niệm marketing ngân hàng 10 Phân tích khả năng thị trường Lựa chọn thị trường mục tiêu Lập chiến lược marketing Xác lập cơ cấu tổ chức Xác lập hệ thống kiểm tra 1.1. Khái niệm marketing ngân hàng Bản chất của marketing NH: 1.2.Đặc điểm của marketing ngân hàng 11 Dịch vụ Hướng nội Quan hệ 12 vô hình :(phi vật chất) Làm thế nào để giảm sự không chắc chắn? •………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 1.2.Đặc điểm của marketing ngân hàng 1. Mar NH là loại hình marketing dịch vụ tài chính, với đặc điểm: 13 không thể tách rời khỏi nguồn gốc Làm thế nào để tăng chất lượng dịch vụ? •…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………… 1.2.Đặc điểm của marketing ngân hàng 1. Mar NH là loại hình marketing dịch vụ tài chính, với đặc điểm: 14 không lưu trữ được •Làm thế nào để điều hòa cung- cầu? •Chiến lược thay đổi lượng cầu: •………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Chiến lược thay đổi lượng cung: •………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 1.2.Đặc điểm của marketing ngân hàng 1. Mar NH là loại hình marketing dịch vụ tài chính, với đặc điểm: 15 không ổn định •Làm thế nào để giảm sự chênh lệch về chất lượng dịch vụ? •…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………………………… •…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………………………… 1.2.Đặc điểm của marketing ngân hàng 1. Mar NH là loại hình marketing dịch vụ tài chính, với đặc điểm: 16 2. Mar NH là loại hình marketing hướng nội Nhân viên là yếu tố quan trọng trong quá trình cung ứng, chuyển giao spdv NH. Chính họ tạo nên sự khác biệt của spdv NH, tăng khả năng thu hút k/h và vị thế cạnh tranh của NH. NH phải làm gì để nâng cao chất lượng nhân viên? •………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………… •………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………… 17 3. Mar NH là loại hình marketing quan hệ Làm thế nào để quản lý tốt mối quan hệ với kh? •……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……… •……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……… 18 1.3.Chức năng của marketing ngân hàng. CHỨC NĂNG Làm cho spdv thích ứng với nhu cầu KH PHÂN PHỐI TIÊU THỤ XÚC TIẾN, HỖ TRỢ 19 1.3.Chức năng của marketing ngân hàng. Làm cho SPDV NH trở nên hấp dẫn, có sự khác biệt, đem lại nhiều tiện ích, đáp ứng nhu cầu đa dạng, đổi mới và ngày càng cao của k/h, tạo lợi thế trong cạnh tranh. Các CV phải thực hiện: •……………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… … •……………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… … 20 1.3.Chức năng của marketing ngân hàng. Các CV phải thực hiện: 1. Luôn quan tâm đến lợi ích của kh 2. Nhân viên phải có nghệ thuật bán hàng, am hiểu quy trình bán hàng : •Tìm hiểu k/h •Chuẩn bị sự tiếp xúc với k/h •Tiếp cận k/h •Giới thiệu SPDV, hướng dẫn thủ tục sử dụng •Xử lý những trục trặc có thể xảy ra •Tiếp tục chăm sóc k/h sau khi bán 21 1.3.Chức năng của marketing ngân hàng. 22 1.3.Chức năng của marketing ngân hàng. Là chức năng tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện 3 chức năng trên và nâng cao khả năng an toàn của hoạt động kinh doanh ngân hàng. Các hoạt động yểm trợ gồm: •……………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… … •……………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… … 1.4.VAI TRÒ CỦA MARKETING NH 23 Giải quyết vấn đề kinh tế cơ bản Cầu nối giữa NH và TT Tạo vị thế cạnh tranh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfch_1_4876.pdf
Tài liệu liên quan