Bài giảng Markering căn bản - Chương 3: Môi trường Marketing - ĐH Mở TP. HCM

TIẾN BỘ CÔNG NGHỆ SẼ DẪN ĐẾN Vòng đời sản phẩm ngắn hơn Nhu cầu thị trường thay đổi nhanh chóng Làm thay đổi hay xóa bỏ sản phẩm hiện tại Xuất hiện nhiều ngành công nghiệp mới Sự thay đổi về ngân sách cho R&D YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA XÃ HỘI Những giá trị văn hóa rất bền vững Niềm tin và giá trị cốt lõi Niềm tin và giá trị thứ yếu Những giá trị văn hóa biến đổi theo thời gian Quan điểm con người đối với bản thân Quan điểm đối với người khác Quan điểm con người đối với tổ chức

pdf7 trang | Chia sẻ: HoaNT3298 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Markering căn bản - Chương 3: Môi trường Marketing - ĐH Mở TP. HCM, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
7/17/2016 1 MARKETING CĂN BẢN CHƯƠNG 3: MÔI TRƯỜNG MARKETING TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH MỤC TIÊU CHƯƠNG 3 1. Nêu được vai trò và tầm quan trọng của môi trường marketing 2. Liệt kê và phân tích được các yếu tố môi trường vi mô và vĩ mô 3. Liệt kê và phân tích được các yếu tố môi trường bên trong và bên ngoài MT VI MÔ MÔI TRƯỜNG VI MÔ 7/17/2016 2 YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG CÔNG TY YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG NHÀ CUNG CẤP Cung cấp các nguồn lực cần thiết cho công ty sản xuất hàng hóa và dịch vụ: nguyên vật liệu, nhân lực, công nghệ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG TRUNG GIAN MARKETING Môi giới thương mại Các công ty tổ chức vận chuyển Các tổ chức dịch vụ marketing Các tổ chức tài chính – tín dụng Thị trường người trung gian YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG KHÁCH HÀNG Khách hàng 7/17/2016 3 YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG ĐỐI THỦ CẠNH TRANH THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN (Monopoly) CẠNH TRANH HOÀN HẢO (Perfect competition) CẠNH TRANH KHÔNG HOÀN HẢO (Imperfect competition) Cạnh tranh độc quyền Độc quyền nhóm YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG ĐỐI THỦ CẠNH TRANH YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG CÔNG CHÚNG TRUYỀN THÔNG CÔNG CHÚNG BÀI TẬP TÌNH HUỐNG Công ty của các bạn kinh doanh mặt hàng dầu gội đầu. Sau khi phân tích môi trường bên trong, bạn có các kết quả sau: 1.DN là thương hiệu khá mạnh, có cảm tình tốt với khách hàng 2.DN mới nghiên cứu ra được mùi hương mới, chưa xuất hiện 3.DN mới nhập khẩu dây chuyền sản xuất mới 4.Nhà cung ứng đang có quyền lực lớn, DN không có lợi thế đàm phán, giá NVL cao 5.Có quan hệ tốt với kênh phân phối, độ phủ mạnh 6.Có quan hệ tốt với các tổ chức XH, truyền thông 7.Tài chính và ngân sách marketing hạn hẹp 7/17/2016 4 BÀI TẬP TÌNH HUỐNG CAO TRUNG BÌNH THẤP CAO 1 2 3 TRUNG BÌNH 4 5 6 THẤP 7 7 8 Chất lượngGiá cả Chúng ta có thể sử dụng chiến lược nào để có thể cạnh tranh với dầu gội đầu Rejoice của P&G? MT VĨ MÔ MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ - Tốc độ tăng trưởng dân số - Cơ cấu độ tuổi trong dân cư -Trình độ văn hóa, học vấn của nhóm dân cư - Cơ cấu hộ gia đình - Sự chuyển dịch dân cư theo vùng địa lý YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG NHÂN KHẨU 7/17/2016 5 Tháp dân số Việt Nam 1950 - 2050 YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG KINH TẾ Bao gồm các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chi tiêu của khách hàng và tạo ra những kiểu tiêu dùng khác nhau Sự thay đổi thu nhập Sự phân bố thu nhập Thay đổi kiểu tiêu dùng YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG KINH TẾ Tài nguyên vô hạn (nước, không khí) Tài nguyên có hạn tái tạo được (rừng, thực phẩm) Tài nguyên có hạn không tái tạo được (dầu, than đá, đồng) YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN 7/17/2016 6 Chi phí tăng cao Thiên tai Ô nhiễm môi trường YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ Công nghệ cao Nghiên cứu & phát triển (R&D) Sản phẩm mới Sức mạnh cạnh tranh TIẾN BỘ CÔNG NGHỆ SẼ DẪN ĐẾN Vòng đời sản phẩm ngắn hơn Nhu cầu thị trường thay đổi nhanh chóng Làm thay đổi hay xóa bỏ sản phẩm hiện tại Xuất hiện nhiều ngành công nghiệp mới Sự thay đổi về ngân sách cho R&D YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA XÃ HỘI Những giá trị văn hóa rất bền vững Niềm tin và giá trị cốt lõi Niềm tin và giá trị thứ yếu Những giá trị văn hóa biến đổi theo thời gian Quan điểm con người đối với bản thân Quan điểm đối với người khác Quan điểm con người đối với tổ chức 7/17/2016 7 YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ - LUẬT PHÁP MÔI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT Khả năng thu hút đầu tư Ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của DN Tác động trực tiếp đến các hoạt động marketing TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuong_3_moi_truong_marketing_1384_8465_5485_8581_2037794.pdf