Bài giảng Maple - Bài 10 Package trong maple

Bài tâpj Tạo ra một package mô tả hoạt động của một stack (Last In First Out) với các yêu cầu: List chứa các phần tử của stack Hàm Push để thêm phần tử vào stack Hàm Pop để lấy phần tử trong stack ra Hàm IsEmpty để kiểm tra xem stack có rỗng hay không Hàm Size để kiểm tra kích thước stack

ppt8 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 30/07/2016 | Lượt xem: 1188 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Maple - Bài 10 Package trong maple, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Package và cách dùngPackage là một nhóm các hàm và dữ liệu được đóng gói.Package được định danh bằng tên.Dùng từ khóa with để import một package vào worksheet hiện tại.with(PackageName);Biến libname chứa các đường dẫn đến các thư mục chứa packageTạo ra một package := table(): # Lưu ý: phải trùng với tên file lưu trữ package# global variables and the procedure [Tên Hàm]:= proc()global ;local ; end proc: # initHàm và biến trong packageViệc gán giá trị cho các biến trong package giống như bình thường.Tên package[Tên Biến]:=giá trịVD:Hàm trong packageĐịnh nghĩa hàm trong package theo quy ước thông thường, nhưng tên hàm được thay bằng tên_package[Tên Hàm]VD:Thêm package vào danh sách package có sẵnSau khi định nghĩa package ta đóng gói lại thành file thư viện.Dùng lệnh save(packagename,path);Sau đó có thể chép file này vào đường dẫn libname, hoặc thêm đường dẫn mới vào libnameBài tậpTạo ra một package mô tả hoạt động của một stack (Last In First Out) với các yêu cầu:List chứa các phần tử của stackHàm Push để thêm phần tử vào stackHàm Pop để lấy phần tử trong stack raHàm IsEmpty để kiểm tra xem stack có rỗng hay khôngHàm Size để kiểm tra kích thước stack

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptmaple_baiso10_package_0544.ppt
Tài liệu liên quan