Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh - Thông tin môn học - Huỳnh Hạnh Phúc

1. Tuần 1: tổng quan + SV lập nhóm và thảo luận lên ý tưởng 2. Tuần 2: Các cấp độ sản phẩm + Phân tích môi trường kinh doanh. SV thuyết trình ý tưởng từng nhóm + Thảo luận 3. Tuần 3: Lập chiến lược kinh doanh và kế hoạch marketing + SV thuyết trình các yếu tố môi trường bên trong và bên ngoài + phân tích SWOT 4. Tuần 4: Kế hoạch vận hành + SV thuyết trình chiến lược kinh doanh và kế hoạch marketing 5. Tuần 5: Kế hoạch nhân sự + SV thuyết trình kế hoạch nhân sự 6. Tuần 6: Kế hoạch tài chính + SV thuyết trình kế hoạch tài chính 7. Tuần 7: thảo luận hỏi đáp 8. Tuần 8: Thuyết trình 2 nhóm đầu tiên + thảo luận hỏi đáp 9. Tuần 9: Thuyết trình 3 nhóm 10. Tuần 10: Thuyết trình 3 nhóm

pdf4 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh - Thông tin môn học - Huỳnh Hạnh Phúc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1/29/2018 1 MÔN HỌC LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Th.s Huỳnh Hạnh Phúc Phone: 0938925987 Email: phuc.hh@ou.edu.vn Web: thayphuchuynh.wordpress.com MỤC TIÊU MÔN HỌC 1. Hệ thống hóa kiến thức chuyên ngành QTKD 2. Viết và trình bày những hoạch định, ý tưởng của DN cho các đối tượng khác nhau 3. Triển khai việc lập kế hoạch 4. Thực hiện kế hoạch nhằm đạt được mục tiêu THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC • Tên môn học: LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH • Số tín chỉ: 3 • Buổi học: 10 Nội dung chương trình PHẦN 1: • Tổng quan về lập Kế hoạch kinh doanh • Kế hoạch kinh doanh là gì? • Mục đích lập kế hoạch kinh doanh • Ai đọc kế hoạch kinh doanh? • Các loại kế hoạch kinh doanh • Qui trình lập kế hoạch kinh doanh Nội dung chương trình PHẦN 2: phân tích chiến lược kinh doanh và hoạch định mục tiêu chiến lược • Phân tích môi trường bên ngoài • Phân tích môi trường bên trong • Lập mục tiêu chiến lược • Lập chiến lược kinh doanh Nội dung chương trình PHẦN 3: thiết lập kế hoạch bộ phận & phân tích rủi ro • Kế hoạch marketing • Kế hoạch sản xuất • Kế hoạch nhân sự • Kế hoạch tài chính • Phân tích rủi ro 1/29/2018 2 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu bắt buộc: • Võ Thị Quý (2011), Giáo trình “Lập Kế hoạch kinh doanh”, NXB: Thống kê. TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo thêm: • Phạm Ngọc Thúy, Phạm Tuấn Cường, Lê Nguyên Hậu, Tạ Trí Nhân (2008), Kế hoạch kinh doanh, NXB ĐHQG TPHCM • Garrett Sutton (2014), Lập kế hoạch kinh doanh thắng lợi, NXB Văn Hóa Thông Tin • Mike McKeever (2009), Lập kế hoạch kinh doanh từ A đến Z, NXB Tổng hợp TPHCM • Mogens Thomsen, Dynamic Business Plan ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Điểm tham gia hoạt động 10% Điểm nhóm 30%Điểm cá nhân 60% ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP ĐIỂM KIỂM TRA TRONG LỚP: • Hình thức: CÁ NHÂN • Tổng số bài kiểm tra: 2-4 BÀI • Nội dung câu hỏi: Thuộc bài giảng tuần trước • Hoàn thành: Nộp tại lớp sau khi làm xong ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP ĐIỂM THUYẾT TRÌNH NHÓM: • Hình thức: NHÓM • Loại: THUYẾT TRÌNH + BÁO CÁO • Thời gian TT: 30 phút/nhóm, 10 phút đánh giá và hỏi • Kết quả: Chiếm 40% điểm quá trình • Cụ thể: Thuyết trình (20%) + báo cáo (10%) + thảo luận nhóm trên lớp (10%) • Báo cáo: Bài viết ít nhất 30 trang, font 13, cách dòng 1.5 • Nộp file PPT thuyết trình và file word qua email của thầy • Thuyết trình PHẢI in handout PPT + đánh giá cá nhân ĐỀ BÀI THUYẾT TRÌNH NHÓM Các anh chị đang dự tính đầu tư cho 1 dự án kinh doanh. Các anh chị hãy xây dựng một nhóm gồm trưởng các bộ phận trong 1 công ty để lập một kế hoạch kinh doanh dành cho sản phẩm – dịch vụ mà các anh chị dự tính tung ra thị trường. Các anh chị sẽ trình bày dự án kinh doanh cho nhà đầu tư và thuyết phục họ đầu tư tiền cho các anh chị thực hiện dự án. 1/29/2018 3 ĐỀ BÀI THUYẾT TRÌNH NHÓM - Sản phẩm/dịch vụ: Bất kỳ - Đối tượng khách hàng: Bất kỳ, - Xây dựng chiến lược và mô hình kinh doanh, kế hoạch hoạt động, kế hoạch marketing, kế hoạch nhân sự, kế hoạch tài chính - Số vốn kêu gọi đầu tư: Không quá 200 triệu VND - Thời gian hoàn vốn: Không quá 2 năm - Phân tích rủi ro dự án. DÀN BÀI THUYẾT TRÌNH NHÓM 1. Tóm tắt tổng quan bảng kế hoạch 2. Mục lục 3. Mô tả công ty: Lịch sử, sứ mệnh 4. Mô tả sản phẩm/ Dịch vụ 5. Phân tích thị trường 6. Thiết lập mục tiêu kinh doanh 7. Chiến lược và kế hoạch Marketing 8. Kế hoạch hoạt động 9. Kế hoạch nhân sự 10. Kế hoạch tài chính 11. Phân tích rủi ro dự án ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP ĐIỂM BÁO CÁO CÁ NHÂN: • Hình thức: CÁ NHÂN • Loại: BÁO CÁO • Kết quả: Chiếm 60% điểm quá trình • Báo cáo: Bài viết, không quá 100 trang, font 13, cách dòng 1.5 • Hoàn thành bài báo cáo: Nộp vào thời điểm thi học kỳ, cả file word và bài đã in. ĐỀ BÀI BÁO CÁO CÁ NHÂN Các anh chị có 1 ý tưởng kinh doanh nào đó. Các anh chị hãy lập kế hoạch kinh doanh cho ý tưởng đó. Yêu cầu: - Công ty mới, chưa hình thành trên thị trường - Không được sao chép bài khác ĐỀ BÀI BÁO CÁO CÁ NHÂN 1. Tóm tắt tổng quan bảng kế hoạch 2. Mục lục 3. Mô tả công ty: Lịch sử, sứ mệnh, ngành nghề kinh doanh 4. Mô tả sản phẩm/ Dịch vụ 5. Phân tích môi trường kinh doanh, Khách hàng, Đối thủ cạnh tranh --> phân tích SWOT 6. Thiết lập mục tiêu kinh doanh và Chiến lược kinh doanh 7. Kế hoạch Marketing 8. Kế hoạch hoạt động/sản xuất 9. Kế hoạch nhân sự 10. Kế hoạch tài chính 11. Mục lục, phụ lục, tài liệu tham khảo YÊU CẦU BÀI BÁO CÁO CÁ NHÂN • Báo cáo: Bài viết ít nhất 30 trang, font 13, cách dòng 1.5 • Nộp bài file soft copy cho lớp trưởng, trong folder cần phải có: – File bài word báo cáo cuối cùng – Folder chứa tài liệu tham khảo đã sử dụng – Folder chứa các bảng tính đã sử dụng – Folder chứa các hình ảnh, thiết kế đã sử dụng Tất cả nén vào cùng 1 file và gửi cho nhóm trưởng trước ngày thi 3 ngày. Nhóm trưởng nhận và email cho thầy trong ngày hôm đó. 1/29/2018 4 Kế hoạch học tập 1. Tuần 1: tổng quan + SV lập nhóm và thảo luận lên ý tưởng 2. Tuần 2: Các cấp độ sản phẩm + Phân tích môi trường kinh doanh. SV thuyết trình ý tưởng từng nhóm + Thảo luận 3. Tuần 3: Lập chiến lược kinh doanh và kế hoạch marketing + SV thuyết trình các yếu tố môi trường bên trong và bên ngoài + phân tích SWOT 4. Tuần 4: Kế hoạch vận hành + SV thuyết trình chiến lược kinh doanh và kế hoạch marketing 5. Tuần 5: Kế hoạch nhân sự + SV thuyết trình kế hoạch nhân sự 6. Tuần 6: Kế hoạch tài chính + SV thuyết trình kế hoạch tài chính 7. Tuần 7: thảo luận hỏi đáp 8. Tuần 8: Thuyết trình 2 nhóm đầu tiên + thảo luận hỏi đáp 9. Tuần 9: Thuyết trình 3 nhóm 10. Tuần 10: Thuyết trình 3 nhóm

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfhuynh_hanh_phucchuong_mo_dau_6871_2023395.pdf