Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh - Chương 6: Kế hoạch nhân sự - Huỳnh Hạnh Phúc

Mục tiêu NNL • Tổng ngân sách lương? • Tuyển dụng bao nhiêu người? • Ngân sách đào tạo? Cấu trúc tổ chức • Sơ đồ tổ chức có thay đổi • Vai trò, trách nhiệm các phòng ban, quản lý, nhân viên Chính sách và thủ tục • Chính sách thưởng, trợ cấp, thăng chức • Qui trình thủ tục, chứng từ

pdf4 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh - Chương 6: Kế hoạch nhân sự - Huỳnh Hạnh Phúc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1/29/2018 1 MÔN HỌC: LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH Chương 6: KẾ HOẠCH NHÂN SỰ TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Th.s Huỳnh Hạnh Phúc Email: phuc.hh@ou.edu.vn MỤC TIÊU CHƯƠNG 6 Trình bày được nội dung kế hoạch nhân sự Liệt kê được quá trình lập kế hoạch nhân sự Hiểu được vai trò kế hoạch nhân sự trong tổ chức NỘI DUNG CHƯƠNG 6 Nội dung kế hoạch nhân sự Quá trình lập kế hoạch nhân sự Vai trò kế hoạch nhân sự trong tổ chức VAI TRÒ CỦA KẾ HOẠCH NHÂN SỰ Hỗ trợ các bộ phận khác Tác động tích cực đến việc hoàn thành các kế hoạch bộ phận khác Tăng khả năng cạnh tranh của DN NHU CẦU NHÂN SỰ CỦA DN QUA CÁC GĐ PHÁT TRIỂN Giai đoạn I Giai đoạn II Giai đoạn III Nhu cầu nhân sự Qui mô NỘI DUNG KẾ HOẠCH NHÂN SỰ Nhân sự chủ chốt Sơ đồ tổ chức DN Kế hoạch xây dựng và phát triển nguồn nhân lực 1/29/2018 2 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NNL Vị trí nhân sự cần thiết Qui trình, hình thức tuyển dụng Chính sách đãi ngộ, bồi dưỡng, đào tạo BẢNG TỔNG CHI PHÍ LƯƠNG VỊ TRÍ NHÂN SỰ SỐ LƯỢNG (người) MỨC LƯƠNG (triệu đồng) TỔNG LƯƠNG/VỊ TRÍ (triệu đồng) Giám đốc 1 20 20 Kế toán trưởng 1 10 10 Trưởng phòng marketing 1 15 15 Trưởng phòng kinh doanh 1 15 15 Nhân viên bán hàng 20 4 80 Nhân viên sản xuất 15 3.5 52.5 Thư ký 3 5 15 Lái xe 1 4 4 Bảo vệ 2 2 4 215.5 KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NNL Vị trí nhân sự cần thiết Qui trình, hình thức tuyển dụng Chính sách đãi ngộ, bồi dưỡng, đào tạo 1. QUÁ TRÌNH THIẾT LẬP KẾ HOẠCH NHÂN SỰ Định hướng chiến lược DN Hướng CL & kết quả DN muốn Hệ thống HRM Định hướng hệ thống quản lý NS để đạt mục tiêu Hoạch định nhân sự Xác định số lượng và NS cốt lõi Đánh giá và duy trì năng lực, thành tích So sánh mục tiêu và kết quả, điều chỉnh nếu cần Xác định nhu cầu NS Thu hút, tiếp cận và phân bổ NS Đầu tư phát triển nhân sự Phát triển & củng cố khả năng hoàn thành công việc của các bộ phận 1. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC TƯƠNG LAI, SỨ MỆNH, CÁC GIÁ TRỊ CỦA DN MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG MỤC TIÊU, CHIẾN LƯỢC CỦA DN 1/29/2018 3 2. HỆ THỐNG HRM Kế hoạch điều hành, quản lý nhân sự Các qui trình, chính sách về nhân sự Kế hoạch thực hiện 3. HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ Mục tiêu, chiến lược DN Hoạt động dự kiến Nhân sự yêu cầu Nhân sự hiện có KHÁC BIỆT KHÔNG KHÁC BIỆT THỪA THIẾU DUY TRÌ 4. XÁC ĐỊNH NHU CẦU NHÂN SỰ Phân tích công việc MÔ TẢ CÔNG VIỆC ĐẶC ĐIỂM CÔNG VIỆC Hoạch định nhân sự Tổ chức tuyển dụng Lựa chọn 5. ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ THĂNG TIẾN KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI SỰ KẾT THÚC PHÁT TRIỂN KẾ HOẠCH SỰ NGHIỆP 6. ĐÁNH GIÁ VÀ DUY TRÌ THÀNH TÍCH DN VĂN HÓA TỔ CHỨC KẾ HOẠCH KẾT QUẢ Đánh giá năng lực tổ chức & hiệu quả chiến lược nhân sự NỘI DUNG KẾ HOẠCH NHÂN SỰ Mục tiêu NNL • Tổng ngân sách lương? • Tuyển dụng bao nhiêu người? • Ngân sách đào tạo? Cấu trúc tổ chức • Sơ đồ tổ chức có thay đổi • Vai trò, trách nhiệm các phòng ban, quản lý, nhân viên Chính sách và thủ tục • Chính sách thưởng, trợ cấp, thăng chức • Qui trình thủ tục, chứng từ Mức lương & tuyển dụng • Tổng lương (tăng, giảm) • Tuyển thêm nhân viên chính thức? • Thuê ngoài Đào tạo & tinh thần • Nhân sự, phòng ban? • Đào tạo kỹ năng gì? • Đào tạo nội bộ hay bên ngoài? • Các chương trình lấy ý kiến, du lịch 1/29/2018 4 KẾT THÚC CHƯƠNG 6

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfhuynh_hanh_phucchuong_6_ke_hoach_nhan_su_4744_2023393.pdf
Tài liệu liên quan