Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh

Thời gian hoàn thành KHKD? Khoảng3thángbaogồmcảnghiêncứu thịtrườngvàsảnphẩm Trướckhiviết,nêncónhữngghichúvề nhữngđiểmquantrọng Phảiđảmbảothờigian

pdf50 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 21/09/2014 | Lượt xem: 1553 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Company LOGO Lập kế hoạch kinh doanh Tổng quan về Kế Hoạch Kinh Doanh Nội dung 1. Kế họach kinh doanh? 2. Lý do và mục đích? 3. Phân loại KHKD? 4. Đối tượng sử dụng? 5. Quy trình viết KHKD? Mục tiêu Nắm được khái niệm KHKD1 Phân biệt các bản KHKD2 Hiểu được tầm quan trọng của Lập KHKD3 Nắm được Quy trình lập KHKD 4 Nhận diện một bản KHKD WHAT? KHKD là gì? WHY? Vì sao lập KHKD? WHEN? Khi nào cần KHKD? HOW? Làm sao để viết KHKD? WHO? Ai sử dụng KHKD? WHICH? Có những loại KHKD nào? KHKD KẾ HOẠCH KINH DOANH LÀ GÌ? Kế hoạch là gì? MỤC TIÊU CUỐI CÙNG Hoạt động Lịch trình Biện pháp Nguồn lực Mục tiêu Kế hoạch kinh doanh là gì? KHKD Tài liệu mô tả, phân tích tình trạng hiện tại của doanh nghiệp KHKD Bản dự án chi tiết về tương lai của doanh nghiệp KHKD Bản lịch trình kết nối các yếu tố lại với nhau để tạo một tương lai mong muốn Kế hoạch kinh doanh là gì? Kế hoạch kinh doanh là một bản tóm tắt các phương pháp mà chủ doanh nghiệp hay nhà quản lý hoạch định và sẽ tổ chức thực hiện các hoạt động cần thiết để doanh nghiệp đạt được sự thành công Tại sao lập kế hoạch kinh doanh? Tại sao lập kế hoạch? 99 out of 100 businesses don’t stick to their original plans Tại sao lập kế hoạch? Kiếm tiền Nhận Biết Phát Triển Định Hướng Tiếp thị DN Thành công Doanh nghiệp lập kế hoạch tốt thì sẽ thành công hơn The business that fails to plan, plans to fail. “Plans are Useless, Planning is Priceless ” - Dw ight Eisenhow er Tại sao lập kế hoạch? WHY Hiệu quả kinh doanh Tài trợ Định hướng Tầm nhìn Quyết định Kiểm soát Quản lý 1 Comprehensiveness Toàn diện 2 Communication Giao tiếp 3 Guidance Hướng dẫn Phân biệt Kế hoạch KD Cụ thể Đo lường tất cả các nhân tố ảnh hưởng trong ngắn và dài hạn Ngân sách Hoạch định Kinh doanh Chiến lược KD Tổng quát Chỉ rõ phương hướng Phân biệt 1 Nghiên cứu khả thi: xác định một ý tưởng có thể thực hiện được không và tính thương mại 3 Dự án kinh doanh: là bất kỳ một hoạt động nào cần tới một kế hoạch 2 Kế hoạch kinh doanh: định ra những mục tiêu, chiến lược và hoạt động để có thể triển khai nhằm hướng đến thành công Ai sử dụng bản kế hoạch kinh doanh? Đối tượng sử dụng  Nội bộ:  Nắm được mục tiêu, tầm nhìn, sứ mạng  Nắm bắt tình hình hoạt động  Nhìn rõ những điểm mạnh, yếu cũng như cơ hội và thách thức của môi trường  Xác định công việc phải thực hiện, đường hướng phát triển Đối tượng sử dụng  Bên ngoài:  Kế hoạch có khả thi hay không?  Bạn có đáp ứng được yêu cầu đầu tư/ vay vốn?  Có nhu cầu đối với sản phẩm/ dịch vụ của bạn không?  Khả năng phát triển của bạn?  Khả năng trả nợ?..... Phân loại KHKD Phân loại KHKD Thời gian Ngắn Hạn Trung Hạn Dài Hạn  Theo thời gian Phân loại KHKD Tổng thể SBU Bộ phận Kế hoạch •Marketing •Vận hành •Nhân sự •Tài chính •Hoạt động Mục tiêu •Marketing •Vận hành •Nhân sự •Tài chính •Hoạt động DN mới thành lập DN đang hoạt động  Theo quy mô Phân loại KHKD Công cụ điều hành Chi tiết Đòi hỏi tính chính xác 1- 10 trang Thể hiện những vấn đề quan trọng Thử nghiệm hoặc đánh giá sự quan tâm Thu hút sự chú ý Nhấn mạnh các nội dung Sử dụng các công cụ trình diễn Sơ lược Hành động Trình diễn  Theo mục đích sử dụng: Phân loại KHKD CHI TiẾT TOÀN DiỆN SƠ LƯỢC 10 – 15 trang DN mới, không có nhiều dữ liệu Thuyết phục 20-40 trang Kêu gọi tài trợ Nêu rõ cơ chế hoạt động 40 trang Quản lý cấp cao Theo dõi hoạt động của DN Quy trình lập kế hoạch kinh doanh??? Quy trình lập kế hoạch Quy trình lập kế hoạch 1. Chúng ta đang ở đâu? 2. Chúng ta có thể ở đâu? 3. Làm cách nào để đạt được? 4. Chúng ta sẽ đạt được? Chu trình Lập kế hoạch Quy trình lập KHKD Loại KHKD? Người đọc? Phù hợp? Thay đổi? Logic? Nội dung chính? Nhận dạng mục tiêu Viết KHKD Xem xét, rà soát Xây dựng kết cấu Chuẩn bị Quy trình chuẩn bị Thu thập Phác thảo Quyết Định Phân công Bước1 Bước 2 Bước 3 Bước 4 Bước 1: Thu thập thông tin Mô tả doanh nghiệp Tổ chức quản lý và phát triển nguồn nhân lực Thị trường và đối thủ cạnh tranh Marketing và bán hàng Thông tin tài chính (bảng 1.1) Bước 2: Phác thảo bản KHKD Tầm nhìn của tổ chức Mục tiêu trong tương lai Khách hàng, người sử dụng, thị trường mục tiêu Năng lực của bạn/ Nhóm/ Công ty Những rào cản để đạt đến mục tiêu Bước 2: Phác thảo bản KHKD Bằng cách nào?... Phục vụ khách hàng tốt hơn  Khả năng đặt thêm các mục tiêu khác?  Thu hút thêm khách hàng mới, gia tăng thị phần?  Chế độ kế toán  Quản lý thời gian Bước 3: Quyết định loại kế hoạch Cần bao nhiêu bản kế hoạch? Đối tượng sử dụng? Loại kế hoạch kinh doanh ? Độ dài bản kế hoạch kinh doanh? Cần bao nhiêu bản kế hoạch? Đối tác bên ngoài:  Phải luôn mang tính khả thi  Phải được dựa trên những giả định bảo thủ (với mục tiêu đặt ở mức thấp một cách có chủ ý). Nội bộ:  Những mục tiêu tham vọng  Được lập nhiều và thường xuyên hơn. Đối tượng sử dụng Đối tượng Vấn đề quan tâm Vấn đề ít quan tâm Ngân hàng Dòng tiền, tài sản, sự tăng trưởng ổn định Sự tăng trưởng nhanh, thị trường nóng Nhà đầu tư Sự tăng trưởng nhanh, Tiềm năng, Thị trường lớn, Đội ngũ quản lý Tài sản Đối tác chiến lược Khả năng điều phối, Sản phẩm phù hợp Lực lượng lao động, Tài sản Khách hàng lớn Sự ổn định, Dịch vụ Sự tăng trưởng nhanh, thị trường nóng Nhân viên chủ chốt Sự an toàn, Cơ hội Công nghệ Chuyên gia Thành tựu quá khứ Viễn cảnh tương lai Độ dài bản KHKD? Không nên quá dài Nội dung quan trọng hơn là độ dài. Chính xác dễ hiểu =>mục tiêu rõ ràng. Tập trung vào các chi tiết  Làm nổi bật công ty  Phân biệt công ty với đối thủ cạnh tranh  Chứng tỏ đầu tư vào công ty là quyết định … Bước 4: Phân công công việc Ai viết bản KHKD? Cá nhân hay nhóm? Thuê ngoài? Trợ giúp chuyên môn? Sử dụng phần mềm? Ai là người lập kế hoạch?  Chức năng quan trọng nhất của các cấp quản trị, đặc biệt là cấp cao.  Ủy quyền và nghĩa vụ  Kết hợp từ trên xuống và từ dưới lên.  Các chỉ dẫn, sáng kiến quản trị và sự phân bổ quyền lực một cách cẩn thận để vạch ra kế hoạch.  Tổ chức một đội/nhóm nhỏ để điều phối việc lập kế hoạch.  Mỗi trưởng nhóm kinh doanh sẽ chịu trách nhiệm cho lĩnh vực mình phụ trách.  Đây là một chu trình lặp lại để đạt được kế hoạch cuối cùng. Thuê người viết KHKD? KHKD phản ánh mục tiêu và khả năng của bạn => bạn phải tự quyết định. Lập KHKD buộc bạn phải suy nghĩ về nhiều vấn đề Nếu bạn thuê, bạn phải tham gia trực tiếp vào quá trình đó... Nếu bạn không tự tin vào năng lực viết lách của mình, bạn có thể thuê người phác thảo. Hãy để đồng nghiệp, bạn hoặc người thân đọc kế hoạch của bạn. Trợ giúp chuyên môn ? Các chủ doanh nghiệp thường thấy khó khăn là phần marketing và tài chính. Thu lượm các kiến thức chuyên sâu. Tham khảo tư vấn kinh doanh từ :  Bạn bè  Nhân viên tư vấn  Chuyên gia trong các lĩnh vực.... Phần mềm kế hoạch kinh doanh Phần mềm KHKD tìm ở đâu? Bạn vẫn phải tự đảm bảo các mục tiêu kinh doanh.  Kế hoạch của bạn phải nổi bật trong số vô vàn các kế hoạch kinh doanh khác. Kết cấu bản Kế hoạch Kinh doanh Hướng dẫn chung Một bản kế hoạch kinh doanh phải trả lời được ít nhất 3 câu hỏi:  Doanh nghiệp hiện đang ở đâu?  Doanh nghiệp muốn đi đến đâu?  Làm cách nào để đạt được điều đó? Kết cấu Phần mô tả hoạt động kinh doanh Phần phân tích môi trường kinh doanh Kế hoạch bộ phận Kết cấu Đối tượng sử dụng khác nhau => Mục đích sử dụng khác nhau => Kết cấu bản KHKD khác nhau Kết cấu Các yếu tố ảnh hưởng khác: Loại hình kinh doanh Thời điểm thực hiện bản KHKD Quy mô doanh nghiệp Lý do viết Thời gian Viết bản Kế hoạch Kinh doanh Viết bản Kế hoạch kinh doanh 1. Xác định hoạt động kinh doanh 2. Đánh giá/ phân tích kinh doanh 3. Đánh giá các điều kiện bên ngoài 4. Xác định mục tiêu cốt lõi 5. Phát triển chiến lược 6. Nhận biết các rủi ro và cơ hội 7. Phát triển CL giảm thiểu rủi ro 8. Sàng lọc các chiến lược phù hợp 9. Chi phí, doanh thu và dòng tiền 10. Kết thúc kế hoạch Xem xét và rà soát 47 Lưu ý: 11. Kế hoạch phải được chấp nhận bởi các phòng/ban trong công ty. 12. Thực hiện/sử dụng kế hoạch 13. Giám sát sự thực hiện: Vòng quản trị được thực hiện thông qua “Gap Analysis”. Rà soát lại bản cuối Để chúng qua một bên trong một vài ngày. Nhờ những người bạn tin tưởng xem và đóng góp ý kiến. Khi bạn cảm thấy hài lòng với bản kế hoạch, bạn nên tìm sự tư vấn của những người chuyên nghiệp Thời gian hoàn thành KHKD? Khoảng 3 tháng bao gồm cả nghiên cứu thị trường và sản phẩm Trước khi viết, nên có những ghi chú về những điểm quan trọng Phải đảm bảo thời gian Company LOGO Have a business plan that is simple to grab user / reader attention. The simple rules and information can make a killer BP to turn heads and maximize business.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf2_b1_concept_biz_plan_0309.pdf