Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Thị trường độc quyền hoàn toàn

Nếu chính phủ đánh thuế 11 đvt/sp thì giá và sản lượng của hãng là bao nhiêu? Phần thuế mà người mua và người bán chịu tính cho mỗi đơn vị sản phẩm? Tổng số tiền thuế nhà nước thu được? Nếu chính phủ quy định giá tối đa cho sản phẩm này là Pmax = 90 thì sản lượng của hãng là bao nhiêu? Nếu giá là 30 thì sản lượng của hãng là bao nhiêu?

ppt21 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 21/09/2014 | Lượt xem: 2137 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Thị trường độc quyền hoàn toàn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PGS,TS Đoàn Thị Mỹ Hạnh hanhkth@yahoo.com.vn Bài 9 Q0 Khi tăng sản lượng hãng độc quyền buộc phải giảm giá bán SUY RA ĐƯỜNG DOANH THU BIÊN TỪ ĐƯỜNG CẦU P = aQ + b  TR = aQ2 + bQ  MR = 2aQ + b MR MRq 0 ĐƯỜNG TỔNG DOANH THU & DOANH THU BIÊN SL MR SL TR TR CÂN BẰNG NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP Tại Q : MR = MC SL TR A B TC TR TC Q Tại Q* : MR = 0 MC AC MR Q D CÂN BẰNG NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP QUYẾT ĐỊNH TRONG ĐIỀU KIỆN THUA LỖ MR D SL AC MC CÂN BẰNG DÀI HẠN LMC LAC D MR SMC SAC Quy mô tối ưu CÂN BẰNG DÀI HẠN LMC LAC MR Quy mô sản xuất nhỏ hơn quy mô tối ưu Quy mô sản xuất lớn hơn quy mô tối ưu LAC LMC D MR CÂN BẰNG DÀI HẠN NHẬN XÉT VỀ THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN HOÀN TOÀN Giá bán cao hơn chi phí trung bình Cần có hoạt động yểm trợ bán CAN THIỆP VÀO THỊ TRƯỜNG CỦA CHÍNH PHỦ Quy định giá tối đa MR Qo B D A P Po Q MR B AC MC A P1 Po P Thị trường bị thiếu hụt khi giá tối đa được quy định quá thấp MR D AC MC Po P1  Thuế theo sản lượng được điều chỉnh tăng? giá tăng, sản lượng giảm MR Q1 D AC MC AC1 P1 P2 – P1 = ? MC1 Thuế không theo sản lượng được điều chỉnh tăng, giá và sản lượng không đổi MC AC1 AC D Q MR M N P C1 C Một hãng độc quyền hoàn toàn có hàm cầu về sản phẩm là : P = -Q + 186. Định phí của hãng là 2400. Biến phí trung bình là: Q/10 + 10 Giá và sản lượng tối đa hoá lợi nhuận? MR =  2Q + 186 Nếu chính phủ đánh thuế 11 đvt/sp thì giá và sản lượng của hãng là bao nhiêu? Phần thuế mà người mua và người bán chịu tính cho mỗi đơn vị sản phẩm? Tổng số tiền thuế nhà nước thu được? Nếu chính phủ quy định giá tối đa cho sản phẩm này là Pmax = 90 thì sản lượng của hãng là bao nhiêu? Nếu giá là 30 thì sản lượng của hãng là bao nhiêu?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • ppt_oc_quyen_sua_2011_3231.ppt