Bài giảng Kinh tế vi mô - Lựa chọn hợp lý của người tiêu dùng

ĐƯỜNG ĐẲNG ÍCH CÓ DẠNG NHƯ THẾ NÀO? Dốc xuống về bên phải Lồi về phía góc trục tọa độ Không cắt nhau Đường đẳng ích là tập hợp những phối hợp tiêu dùng khác nhau đạt được mức lợi ích bằng nhau

ppt12 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 22/09/2014 | Lượt xem: 1390 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kinh tế vi mô - Lựa chọn hợp lý của người tiêu dùng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PGS,TS Đoàn Thị Mỹ Hạnh hanhkth@yahoo.com.vn Bài 5 BA GIẢ THIẾT TRONG LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH BẰNG HÌNH HỌC Tyû leä thay theá bieân giöõa 2 saûn phaåm X vaø Y laø soá löôïng saûn phaåm Y phaûi giaûm ñi ñeå coù theâm 1 X. ĐƯỜNG ĐẲNG ÍCH CÓ DẠNG NHƯ THẾ NÀO? Y1 Y2 Y3 Y4 Uo U1 X1 0 X2 X3 X4 Đường đẳng ích là tập hợp những phối hợp tiêu dùng khác nhau đạt được mức lợi ích bằng nhau Y 0 X    A B C TẠI SAO NHỮNG ĐƯỜNG ĐẲNG ÍCH KHÔNG THỂ CẮT NHAU? MỘT SỐ DẠNG ĐẶC BIỆT CỦA ĐƯỜNG ĐẲNG ÍCH PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG NGÂN SÁCH X.PX + Y.PY = I ĐƯỜNG NGÂN SÁCH ĐƯỜNG NGÂN SÁCH DỊCH CHUYỂN Thu nhập thay đổi Giá thay đổi X Y U3 U2 U1 B A C PHỐI HỢP TIÊU DÙNG TỐI ƯU Y1 X1 X SUY RA ĐƯỜNG CẦU CÁ NHÂN TỪ ĐỒ THỊ CÂN BẰNG TIÊU DÙNG Giá X2 E2 Đường tiêu dùng theo giá X Y1 E1 X1 Y2 X2 P1 P2 X1 Y2 < Y1  IY giảm  IX tăng PX giảm

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • ppttieu_dung_sua_2011_6479.ppt
Tài liệu liên quan