Bài giảng In ấn trong microsoft Project

Để loại bỏ 1 ngắt trang, chọn lại hàng ngay bên dưới chỗ ngắt trang \Menu Insert \Remove Page Break Để loại bỏ tất cả các ngắt trang Menu Insert \Remove all page break

ppt19 trang | Chia sẻ: hao_hao | Ngày: 11/06/2014 | Lượt xem: 15946 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng In ấn trong microsoft Project, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 11 In ấn trong MS Project 11.1 In ấn báo biểu 11.2 In ấn biểu đồ 11.3 Thiết lập trang in 11.1 In ấn báo biểu Việc in ấn tuỳ theo yêu cầu thực tế của dự án Các báo cáo chuẩn của MS Project Tiến độ chung của dụ án Báo cáo lịch trình công tác Báo cáo về việc sử dụng tài nguyên & công tác 11.1 In ấn báo biểu Báo cáo lịch trình làm việc theo tuần, quý, tháng… Báo cáo tài chính của dự án Báo cáo theo các yêu cầu thực tế của dự án 11.1 In ấn báo biểu 1. Báo cáo chuẩn Menu View \Reports 11.1 In ấn báo biểu Overview: các báo cáo tổng quan về dự án Current Activities: các báo cáo về tình trạng hiện thời của các công tác trong dự án 11.1 In ấn báo biểu Cost: các báo cáo về tài chính của dự án Assignment: các báo cáo về phân bổ tài nguyên 11.1 In ấn báo biểu Workload: các báo cáo về việc thực hiện công tác & sử dụng tài nguyên Custom: các báo cáo được thiết lập bởi người dùng 11.1 In ấn báo biểu 2. Báo cáo thiết lập bởi người dùng Một số mẫu báo cáo được thiết lập bởi người dùng Báo cáo các công tác găng và công tác mốc Báo cáo tổng quan dự án 11.1 In ấn báo biểu 2. Báo cáo thiết lập bởi người dùng Báo cáo về công tác đã hoàn thành, đang thực hiện và chưa bắt đầu Báo cáo về ngân sách & lưu thông tiền tệ của dự án 11.1 In ấn báo biểu 2. Báo cáo thiết lập bởi người dùng Báo cáo tài chính cho việc thực hiện các công tác & sử dụng tài nguyên Báo cáo về phân bổ và sử dụng tài nguyên 11.1 In ấn báo biểu 2. Báo cáo thiết lập bởi người dùng Các báo cáo khác: 11.2 In ấn biểu đồ Một số loại biểu đồ thường in ấn Biểu đồ ngang – Gantt Chart Sơ đồ mạng – Network Diagram Các loại biểu đồ tài nguyên Chý ý: Trước khi in ấn các biểu đồ cần thiết lập các thông số phù hợp như: cách thể hiện biểu đồ, thang thời gian, các thông số khác… Chọn cửa sổ biểu đồ tương ứng trước khi in. 11.3 Thiết lập trang in 1. Thiết lập trang in C1: Menu File \Print Preview C2: Biểu tượng Print Preview trên thanh công cụ 11.3 Thiết lập trang in 2. Cửa sổ Print Preview 11.3 Thiết lập trang in 3. Đặt cấu hình trang in Menu File \Print Preview \Page Setup Page: đặt cách nhìn và khổ giấy cho trang in Margins: canh lề trang in 11.3 Thiết lập trang in 3. Đặt cấu hình trang in Menu File \Print Preview \Page Setup Header: các tiêu đề bên trên trang in Footer: các tiêu đề bên dưới trang in 11.3 Thiết lập trang in 3. Đặt cấu hình trang in Menu File \Print Preview \Page Setup Legend: các biểu tượng chú giải cho trang in View: lựa chọn vùng dữ liệu cần in 11.3 Thiết lập trang in 3. Đặt cấu hình trang in Menu File \Print Preview \Page Setup Print Preview: xem trước khi in Options: các tùy chọn lại máy in & khổ giấy Print: lệnh in 11.3 Thiết lập trang in 4. Đặt và xem ngắt trang Menu Insert \Page Break \1 đường gạch nét đứt xuất hiện bên trên hàng đã chọn \Xem trang in. 11.3 Thiết lập trang in 4. Đặt và xem ngắt trang Để loại bỏ 1 ngắt trang, chọn lại hàng ngay bên dưới chỗ ngắt trang \Menu Insert \Remove Page Break Để loại bỏ tất cả các ngắt trang Menu Insert \Remove all page break

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptchuong_11_ms_project_2_1702.ppt
Tài liệu liên quan