Bài giảng hệ thống thông tin quản lý - Chương 5: Quản trị các nguồn lực hệ thống thông tin trong tổ chức

Nguồn nhân lực của hệ thống thông tin ❖Nhà lãnh đạo và quản lý ❖Cán bộ và nhân viên quản lý HTTT ❖Người sử dụng cuối

pdf14 trang | Chia sẻ: HoaNT3298 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng hệ thống thông tin quản lý - Chương 5: Quản trị các nguồn lực hệ thống thông tin trong tổ chức, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
annh@buh.edu.vn ThS. Nguyễn Hoàng Ân Hệ thống thông tin quản lý Chương 5. Quản trị các nguồn lực hệ thống thông tin trong tổ chức Hệ thống thông tin quản lý 1 2Nội dung 1. Tổng quan về quản trị các nguồn lực hệ thống thông tin 2. Quản trị nguồn nhân lực của hệ thống thông tin 3. Đầu tư cho công nghệ thông tin trong doanh nghiệp 4. Quản trị tri thức Hệ thống thông tin quản lý 2 1. Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp Hệ thống thông tin quản lý 3 Các khái niệm cơ bản ❖Thông tin ❖Nguồn lực ❖Quản trị Hệ thống thông tin quản lý 4 Lập kế hoạch Nguồn lực Kiểm soát Lãnh đạo Tổ chức Hiệu suất Các chức năng cơ bản của quản trị nguồn lực thông tin Hệ thống thông tin quản lý 5 2. Quản trị nguồn nhân lực của hệ thống thông tin Hệ thống thông tin quản lý 6 Nguồn nhân lực của hệ thống thông tin ❖Nhà lãnh đạo và quản lý ❖Cán bộ và nhân viên quản lý HTTT ❖Người sử dụng cuối Hệ thống thông tin quản lý 7 Hệ thống thông tin quản lý 8 3. Đầu tư cho công nghệ thông tin trong doanh nghiệp Hệ thống thông tin quản lý 9 Đánh giá hiệu quả đầu tư Hệ thống thông tin quản lý 10 4. Quản trị tri thức Hệ thống thông tin quản lý 11 Tri thức Hệ thống thông tin quản lý 12 Chuỗi giá trị của quản trị tri thức 13 Tham khảo 1. Song-Minh, T.-T. (2012). Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý. Đại học Kinh tế quốc dân. 2. Rainer, R. K., Prince, B., & Watson, H. J. (2014). Management Information Systems (3 ed.). Wiley Publishing. Hệ thống thông tin quản lý 14

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfmis_ulh_chuong_5_5888_2045423.pdf
Tài liệu liên quan