Bài giảng hệ thống pháp luật

Hệ thống cấu trúc của pháp luật Văn bản Luật: Hiến pháp, luật Hiến pháp có giá trị pháp lý cao nhất, là nền tảng của HTPL Các luật có giá trị kế cận Hiến pháp

pdf15 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 02/10/2014 | Lượt xem: 2358 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng hệ thống pháp luật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI GIẢNG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT Phan Đặng Hiếu Thuận MỤC TIÊU Sinh viên sẽ nắm vững nội dung: Khái niệm cơ bản về hệ thống pháp luật Việt Nam Cấu trúc và tính thứ bậc của HTPL Xây dựng và đánh giá HTPL CHƯƠNG : HỆ THỐNG PHÁP LUẬT I. Khái niệm hệ thống pháp luật II. Các ngành luật trong HTPLVN III. Xây dựng HTPLVN I. Khái niệm HTPL 1.Khái niệm Hai giác độ tiếp cận: a) Hệ thống cấu trúc b) Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật I. Khái niệm HTPL 2.Hệ thống cấu trúc của pháp luật Quy phạm Chế định Ngành luật I. Khái niệm HTPL 2.Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Văn bản luật Văn bản dưới luật I. Khái niệm HTPL 2.Hệ thống cấu trúc của pháp luật Văn bản Luật: Hiến pháp, luật Hiến pháp có giá trị pháp lý cao nhất, là nền tảng của HTPL Các luật có giá trị kế cận Hiến pháp I. Khái niệm HTPL 2.Hệ thống cấu trúc của pháp luật Văn bản dưới luật: Pháp lệnh, Nghị định, thông tư….. II. Các ngành luật trong HTPLVN 1.Các ngành luật trong nước Tùy quan điểm, chia ra hơn 10 ngành luật theo ĐTĐC và PPĐC: Luật Hiến pháp Luật dân sự Luật hình sự ……… II. Các ngành luật trong HTPLVN 2.Các ngành luật có liên quan đến quốc tế Công pháp quốc tế điều chỉnh quan hệ giữa các quốc gia. Không phải là một ngành luật trong HTPLVN Tư pháp quốc tế điều chỉnh quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, là một ngành luật đặc biệt trong HTPLVN. III. Xây dựng và đánh giá HTPLVN 1.Tiêu chí đánh giá HTPL  Toàn diện  Đồng bộ  Phù hợp  Kỹ thuật pháp lý III. Xây dựng và đánh giá HTPLVN 2.Xây dựng hệ thống pháp luật Hệ thống hóa Pháp điển hóa III. Xây dựng và đánh giá HTPLVN 3. Quy trình ban hành luật  Dự án  Soạn thảo  Thông qua  Ban hành Tài liệu tham khảo 1. Giáo trình lý luận về nhà nước và pháp luật. Đại học Luật Hà nội 2. Bùi Ngọc Tuyền,Tài liệu hướng dẫn học tập Pháp luật đại cương, Đại học Mở, 2012 XIN CẢM ƠN !

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf11_he_thong_phap_luat_7231.pdf