Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Giới thiệu

Nội dung môn học • Tổng quan chung về hệ CSDL • Giao tác và xử lý giao tác • Các giao tác song song • Các kĩ thuật phục hồi dữ liệu • An ninh CSDL • Cơ sở dữ liệu phân tán

pdf7 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 19/10/2018 | Lượt xem: 335 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Giới thiệu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giới thiệu Hệ quản trị CSDL ThS. Hoàng Mạnh Hà hoangha84@gmail.com https://sites.google.com/site/hoangha84 • Thông tin môn học • Mục tiêu môn học • Nội dung môn học S G U - C N T T - C ác h ệ qu ản t rị C S D L 2 Thông tin môn học • Tên học phần: Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu • Số tín chỉ: 3 (2,1) • Số tiết: 45 tiết • Lý thuyết: 30 tiết • Phòng máy: 15 tiết • Môn học cần: • Cơ sở dữ liệu • Kiến thức môn cấu trúc dữ liệu S G U - C N T T - C ác h ệ qu ản t rị C S D L 3 Mục tiêu môn học • Là môn kế tiếp các môn Cơ sở dữ liệu và Cấu trúc dữ liệu. • Giúp sinh viên hiểu biết sâu về chủ đề CSDL. • Nắm được các nguyên lí, sự cần thiết và cơ chế của các chức năng của một hệ CSDL. • Nắm được các tiêu chí cần có của một hệ CSDL: • Giao tác • Xử lý song song • Cơ chế phục hồi dữ liệu khi xảy ra sự cố • An ninh và bảo mật CSDL • Phòng máy: Procedure + Trigger S G U - C N T T - C ác h ệ qu ản t rị C S D L 4 Nội dung môn học • Tổng quan chung về hệ CSDL • Giao tác và xử lý giao tác • Các giao tác song song • Các kĩ thuật phục hồi dữ liệu • An ninh CSDL • Cơ sở dữ liệu phân tán S G U - C N T T - C ác h ệ qu ản t rị C S D L 5 Một số lưu ý • Về việc điểm danh • Slide bài giảng, tài liệu • Điểm quá trình • Điểm cuối kì: [1] x 0.1 + [2] x 0.4 + [3] x 0.5 • [1] Điểm danh • [2] Điểm quá trình • [3] Điểm thi cuối học phần S G U - C N T T - C ác h ệ qu ản t rị C S D L 6 Tài liệu học tập • Elmasri & Navathe, Fundamentals of Database Systems, Addison-Wesley • Fred R. McFadden , Modern Database Management S G U - C N T T - C ác h ệ qu ản t rị C S D L 7

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfcsdl01_gioi_thieu_6343.pdf