Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Bài 9: Thủ tục và hàm

(Bản scan) SQL Server cho phép tạo 3 loại funtin: - Scalar: Giá trị trả về là kiểu dữ liệu cơ sở - Inline Table-value: Giá trị trả về là bảng dữ liệu có được từ một câu truy vấn - Multi-statement Table-valued: Giá trị trả về là bảng mà dữ liệu có được nhờ tích lũy dần sau một chuỗi thao tác xử lý và insert

pptx39 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 376 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Bài 9: Thủ tục và hàm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxl9_0265.pptx