Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Bài 5: Truy xuất và hiệu chỉnh dữ liệu

(Bản scan) Lệnh DELETE: Được dùng để xóa dữ liệu trong table Cú pháp: DELETE [FROM] [FROM ] [WHERE

pptx106 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 287 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Bài 5: Truy xuất và hiệu chỉnh dữ liệu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxl5_0284.pptx