Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Bài 2: Tạo và quản trị cơ sở dữ liệu

(Bản scan) -sp_helpdb [[@dbname=]'name'] - Xem các thông tin của database cụ thể - Nếu không truyền tham số có nghĩa là xem thông tin của tất cả các database của instance hiện hành

pptx39 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 145 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Bài 2: Tạo và quản trị cơ sở dữ liệu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxl2_3571.pptx