Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Bài 1: Giới thiệu về Hệ quản trị CSDL

(Bản scan) Các dịch vụ của HQT CSDL - Quản lý an toàn dữ liệu: liên quan đến việc phân quyền trên dữ liệu, ngăn ngừa những truy xuất không hợp lệ - Quản lý lưu trữ: HQT CSDL cùng với hệ điều hành để quản lý về lưu trữ và truy xuất dữ liệu

pptx38 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 244 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Bài 1: Giới thiệu về Hệ quản trị CSDL, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxl1_2335.pptx