Bài giảng Hành vi khách hàng - Chương 5: Ảnh hưởng của văn hóa xã hội đến hành vi người tiêu dùng - Đại học Thương mại

5.2.2. Gia đình • Khái niệm gia đình Bao gồm một nhóm các thành viên có mối liên hệ nhất định được xã hội và pháp luật thừa nhận, cùng chung sống một cách lâu dài và ổn định; có hoạt động kinh tế chung bằng cách khai thác tài sản sở hữu chung. Ảnh hưởng đến hành vi cá nhân Gia đình (tiếp theo) • Chức năng của gia đình Tái sản xuất sức lao động Nuôi dưỡng và giáo dục Kinh tế Chăm sóc người cao tuổi • Các nhân tố gia đình ảnh hưởng đến hành vi Mối liên hệ và tình cảm trong gia đình Vai trò của các thành viên trong gia đình Những thói quen trong gia đình 5.2.3. Truyền thông bằng tin đồn • Yếu tố thúc đẩy tin đồn – Yếu tố tâm l{ con người – Đặc điểm đám đông • Hiệu quả của tin đồn – Mức độ quan tâm – Phản ứng – Mức độ ghi nhớ

pdf13 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Hành vi khách hàng - Chương 5: Ảnh hưởng của văn hóa xã hội đến hành vi người tiêu dùng - Đại học Thương mại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ảnh hưởng của văn hóa xã hội đến hành vi người tiêu dùng Chương 5 5.1. Ảnh hưởng của văn hóa đến hành vi NTD 5.1.1. Văn hóa 5.1.2. Nhánh văn hóa 5.2. Ảnh hưởng của xã hội đến hành vi NTD 5.2.1. Nhóm tham khảo 5.2.2. Gia đình 5.2.3. Truyền thông bằng tin đồn DHTM_TMU 5.1.1. Văn hóa Văn hoá là các phương thức khác nhau của lối sống và những mô hình tổng thể của một nhóm người về đời sống của họ, các cá nhân học tập những mô hình và phương thức trên qua cộng đồng và được chia sẻ giữa các thành viên trong cùng xã hội.  Khái niệm 9/27/2017 54 DHTM_TMU  Ảnh hưởng của văn hoá • Ngôn ngữ bằng lời và cử chỉ • Đồ ăn thức uống • Ý nghĩa của biểu tượng, màu sắc,... • Những điều cấm kỵ • Phương thức ứng xử trong các hoàn cảnh • Giá trị văn hoá (những mong muốn, ước ao) • Chuẩn mực văn hoá (biên giới cho hành động) 9/27/2017 55 DHTM_TMU  Định hướng phân loại văn hoá • Ngắn hạn hay dài hạn • Nam tính hay nữ tính • Nhóm hay cá nhân • Hoàn cảnh thấp hay cao • Khoảng cách quyền lực cao hay thấp • Né tránh rủi ro cao hay thấp 9/27/2017 56 DHTM_TMU 5.1.2. Nhánh văn hoá Là nhóm văn hoá riêng biệt tồn tại như là một phân đoạn thị trường rõ ràng trong một xã hội rộng lớn và phức tạp hơn. Đặc điểm trong nhánh Đặc điểm giữa các nhánh  Khái niệm 9/27/2017 57 DHTM_TMU 5.2.1. Nhóm tham khảo • Khái quát về nhóm tham khảo • Tuân thủ • Ý kiến người lãnh đạo 9/27/2017 58 DHTM_TMU  Khái quát về nhóm tham khảo Khái niệm o Là cá nhân (nhóm) có thực (tưởng tượng) có ảnh hưởng lớn đến những đánh giá, nguyện vọng và hành vi của từng cá nhân Hình thức tác động oThông tin oThực tế oBiểu lộ giá trị 9/27/2017 59 DHTM_TMU  Loại nhóm tham khảo Phân loại theo tính chất tổ chức Nhóm chính thức Nhóm không chính thức Phân loại theo thành viên Nhóm tham khảo nhận dạng Nhóm tham khảo khát khao Nhóm tham khảo tích cực/tiêu cực 9/27/2017 60 DHTM_TMU  Tuân thủ Khái niệm: Là những thay đổi về niềm tin/hành động như là phản ứng với áp lực thực tế/tưởng tượng của nhóm Xã hội hình thành chuẩn mực và qui định Qui định bất thành văn ảnh hưởng tới tiêu dùng. 9/27/2017 61 DHTM_TMU  Ý kiến của người lãnh đạo  Bản chất • Quyền lực • Mức độ tin cậy Ảnh hưởng của ý kiến người lãnh đạo • Đặc điểm sản phẩm • Loại hình nhóm • Vị trí hiện tại của người lãnh đạo 9/27/2017 62 DHTM_TMU 5.2.2. Gia đình • Khái niệm gia đình Bao gồm một nhóm các thành viên có mối liên hệ nhất định được xã hội và pháp luật thừa nhận, cùng chung sống một cách lâu dài và ổn định; có hoạt động kinh tế chung bằng cách khai thác tài sản sở hữu chung. Ảnh hưởng đến hành vi cá nhân 9/27/2017 63 DHTM_TMU 5.2.2. Gia đình (tiếp theo) • Chức năng của gia đình Tái sản xuất sức lao động Nuôi dưỡng và giáo dục Kinh tế Chăm sóc người cao tuổi • Các nhân tố gia đình ảnh hưởng đến hành vi Mối liên hệ và tình cảm trong gia đình Vai trò của các thành viên trong gia đình Những thói quen trong gia đình 9/27/2017 64 DHTM_TMU 5.2.3. Truyền thông bằng tin đồn • Yếu tố thúc đẩy tin đồn – Yếu tố tâm l{ con người – Đặc điểm đám đông • Hiệu quả của tin đồn – Mức độ quan tâm – Phản ứng – Mức độ ghi nhớ 9/27/2017 65 DHTM_TMU

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbgdt_hanh_vi_kh_5_1692_2354_2008752.pdf