Bài giảng Đồ họa Raster - Thuật toán vẽ đường bậc hai

Nhận xét điểm sáng thứ i A(xi + 1, yi) B(xi + 1, yi – 1) Xây dựng biến fi Trung điểm M của AB M(xi + 1, yi – 1/2) Biến fi fi = F(M)

ppt13 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 21/09/2014 | Lượt xem: 1182 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đồ họa Raster - Thuật toán vẽ đường bậc hai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỒ HỌA RASTER THUẬT TOÁN VẼ ĐƯỜNG BẬC HAI Giảng viên : Bùi Tiến Lên Trang * Thuật toán vẽ đường bậc hai Bước 1 Rút gọn đường cong cần vẽ (Dựa trên tính đối xứng của đường cong). Bước 2 Phân vùng đường cong cần vẽ. Dựa trên kết quả của việc khảo sát hàm số đường cong cụ thể là sự biến thiên của đạo hàm để phân đường cong thành từng vùng khác nhau. Bước 3 Xây dựng thuật toán MidPoint vẽ cho từng vùng. Ví dụ Trang * Bước 1 Rút gọn đường cong Trang * Bước 2 Phân vùng đường cong Tăng chậm Tăng nhanh Giảm chậm Giảm nhanh Trang * Bước 2 Phân vùng đường cong Đường cong giảm chậm Đường cong giảm nhanh Trang * Bước 3 Xây dựng thuật toán MidPoint Thuaät toaùn 1 Thuaät toaùn 2 Trang * Ví dụ Trang * Ví dụ Trang * Ví dụ Hàm kiểm tra bên trong / bên ngoài của ellipse F(x, y) = b2x2 + a2y2 – a2b2 bên trong bên ngoài Trang * Ví dụ Nhận xét điểm sáng thứ i A(xi + 1, yi) B(xi + 1, yi – 1) Xây dựng biến fi Trung điểm M của AB M(xi + 1, yi – 1/2) Biến fi fi = F(M) Trang * Ví dụ Trang * Ví dụ Cách tính fi cải tiến Trang * Ví dụ Đặt M = b2(2xi + 3) N = b2(2xi + 3) + a2(-2yi + 2) Bảng biến thiên Trang * Ví dụ Cách tính fi cải tiến cải tiến

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptchuong_1c_1293.ppt
Tài liệu liên quan