Bài giảng Đồ họa Raster - Các thuật toán vẽ đường thẳng

Đoạn thẳng tăng chậm và điểm đầu ở bên trái. Thuật toán Bước 1 Xác định điểm đầu tiên x1 = X1 y1 = Y1 Bước 2 Xác định những điểm tiếp theo Lặp xi < X2 pi = pi < 0 xi+1 = xi + 1 yi+1 = yi pi >= 0 xi+1 = xi + 1 yi+1 = yi + 1

ppt21 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 21/09/2014 | Lượt xem: 1528 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đồ họa Raster - Các thuật toán vẽ đường thẳng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỒ HỌA RASTER CÁC THUẬT TOÁN VẼ ĐƯỜNG THẲNG Giảng viên : Bùi Tiến Lên Trang * Bài toán vẽ đường thẳng Input (X1, Y1) (X2, Y2) Output {(x1, y1) (x2, y2) … (xn, yn)} là những điểm sáng “nằm trên” đường thẳng Bài toán vẽ đường thẳng Trang * Trang * Một số công thức cơ bản của đường thẳng (X1, Y1) (X2, Y2) Trang * Phân loại đường thẳng Tăng chậm Tăng nhanh Giảm chậm Giảm nhanh Trang * Giải quyết Thuật toán DDA Thuật toán Bresenham Thuật toán DDA Thuật toán DDA Trang * Trang * Trường hợp 1 Đoạn thẳng tăng chậm và điểm đầu ở bên trái. Thuật toán Bước 1 Xác định điểm đầu tiên x1 = X1 y1 = Y1 Bước 2 Xác định những điểm tiếp theo Lặp xi = 0 xi+1 = xi + 1 yi+1 = yi + 1 Trang * Trường hợp 1 Cách tính pi cải tiến p1 = 2y - x pi = 0 : pi+1 = pi + 2y - 2x Trang * Trường hợp 2 Dự đoán điểm sáng thứ i+1 Trang * Trường hợp 2 Trang * Trường hợp 2 Cách tính pi p1 = 2x - y pi = 0 : pi+1 = pi + 2x - 2y Trang * Trường hợp 2 Thuật toán Bước 1 Xác định điểm đầu tiên x1 = X1 y1 = Y1 Bước 2 Xác định những điểm tiếp theo Lặp xi = 0 xi+1 = xi + 1 yi+1 = yi + 1

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptchuong_1a_4927.ppt
Tài liệu liên quan