Bài giảng Di truyền học quần thể người

Ví dụ: Bệnh Phenylketonuria (PKU), tần số của người mắc bệnh ở trạng thái đồng hợp sẽ được xác định chính xác trong quần thể qua chương trình sàng lọc trẻ sơ sinh ở Ireland là 1/4500. Xác định tần số của những người dị hợp có biểu hiện hoàn toàn bình thường?

ppt10 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 30/07/2016 | Lượt xem: 1016 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Di truyền học quần thể người, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường đại học y dược Cần ThơDesigned by NGADi truyền học quần thể người Tính đa dạng di truyền trong quần thể loài người.Tất cả đều mang bộ NST giống nhau. Sự phân bố của các gen trên NST cũng như nhau. Nguyên nhân nào chúng ta không ai giống ai.=> Do bản chất của các allele và tần số của các allele tại mỗi vị trí của gen trên NST là khác nhau giữa các dân tộc, các chủng tộc Cách xác định tần số của allele trong quần thể. Gen CCR5 chịu trách nhiệm mã hố cho một receptor cytokin trên bề mặt tế bào => nhiễm HIV Đột biến mất 32 cặp nucleotid trong gen CCR5 => allele ΔCCR5 => người đồng hợp tử về allele ΔCCR5 (ΔCCR5/ΔCCR5) => khơng nhiễm HIV.Tần số gen và kiểu gen của allele bìnhthường CCR5 và allele đột biến ΔCCR5Kiểu genSố ngườiTần số tương đối của các kiểu genAlleleTần số của các alleleCCR5/CCR56470,821CCR5/ΔCCR51340,1682CCR50,906ΔCCR5/ΔCCR570,0108ΔCCR50,094Tổng7881,0001,000Martinson JJ. Chapman NH, Rees DC (1997)  Tần số của các allele CCR5 sẽ là: (647 + 134)/788 = 0,906 HOẶC (2 x 647 + 1 x 134)/788 x 2 = 0,906 Tần số của allele ΔCCR5: 1- 0,906 = 0,094. TẦN SỐ ALLELETần số của các kiểu gen * p là tần số của allele A => Allele trội * q là tần số của allele a => Allele lặn=>Tần số của các kiểu gen AA, Aa và aa phân bố trong quần thể theo tỷ lệ: p2 : 2pq : q2 * CCR5/CCR5: p2 = 0,906 x 0,906 = 0,821* CCR5/ΔCCR5: 2pq = 2 x 0,906 x 0,094 = 0,170* ΔCCR5/ΔCCR5: q2 = 0,094 x 0,094 = 0,009=>Tính tần số của các kiểu gen ? Ví dụ: Bệnh Phenylketonuria (PKU), tần số của người mắc bệnh ở trạng thái đồng hợp sẽ được xác định chính xác trong quần thể qua chương trình sàng lọc trẻ sơ sinh ở Ireland là 1/4500. Xác định tần số của những người dị hợp có biểu hiện hoàn toàn bình thường? Vì: q2 = 1/4500 nên q = 0,015.(p = 1 – 0,015 = 0,985 do đó 2pq = 0,029) => Nghĩa là nguy cơ để một người bố hoặc mẹ mang gen bệnh trong một hôn nhân sẽ là khoảng 3%. Tần số của người dị hợp tử mang genbệnh PKU ở quần thể người Ireland là khoảng 3%. ** Các yếu tố ảnh hưởng đến trạng thái cân bằng của định luật Hardy Weinberg - Sự khác biệt về chủng tộc trong một quần thể - Tác động của chọn lọc, đột biến, sự di dân - Sự phiêu bạt di truyền (genetic drift) - Dòng chảy của gen (gen flow) THE END

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptdi_truyen_quan_the_8358.ppt
Tài liệu liên quan