Bài giảng Đại số tuyến tính - Chương 6: Mô hình Input - Output - Lê Xuân Trường

Ví du 9 Xét mô hình input-output mở gồm có 3 ngành. Cho biết ma trận hệ số đầu vào 0,2 0,3 0,2_ » Cho biết ý nghĩa kinh tế của hệ số 321 = 0, 3 ® Tìm mức sản lượng của ba ngành nếu yêu cầu của ngành mở đối vói ba ngành lần lượt là 39, 49 và 16 ® Do cải tiến kỹ thuật, ngành 2 tiết kiệm được 25% nguyên liệu từ ngành 1. Tính đầu ra cho 3 ngành nếu nhu cầu ngành mở không đổi.

pdf6 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 27/11/2020 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số tuyến tính - Chương 6: Mô hình Input - Output - Lê Xuân Trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdflecture06_handout_9557_2045417.pdf
Tài liệu liên quan