Bài giảng Công tác thu thập, cập nhật, quản lý, cung cấp, chia sẻ thông tin đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

(Bản scan) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện có trách nhiệm: Xây dựng, cập nhật, quản lý và khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu địa chính và cơ sở dữ liệu thống kê, kueemr jee đất đai cấp huyện, cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu dịa chính đối với các trường hợp đăng ký

pdf15 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 396 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Công tác thu thập, cập nhật, quản lý, cung cấp, chia sẻ thông tin đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfcong_tac_xay_dung_co_so_du_lieu_quan_ly_dat_dai_3624.pdf