Bài giảng Công nghệ mạng - Bài 4 Chính sách bảo mật, Chính sách hệ thống

(Bản scan) Block Policy inheritance: Ở site, domain, hoặc OU sự kế thừa GP có thể chọn Block Policy inheritance - Một GPO được thiết lập No Override thì luôn luôn được áp dụng - Block Policy inheritance chặn sự kế thừa từ cá chinh sách ở site, domain, hoặc OU ở trên áp dụng xuống

pdf41 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 26/07/2016 | Lượt xem: 960 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Công nghệ mạng - Bài 4 Chính sách bảo mật, Chính sách hệ thống, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchinh_sach_bao_mat_va_he_thong_win_server_2003_3508.pdf
Tài liệu liên quan