Bài giảng Cơ sở dũ liệu (database) - Chương 5 Tích hợp cơ sở dữ liệu trong các ứng dụng

ODBC (Open DataBase Connectivity) • Open Database Connectivity (ODBC) provides – A standard software API method for using database management systems (DBMS). – The designers of ODBC aimed to make it independent of programming languages, database systems, and operating systems.

pdf6 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 26/07/2016 | Lượt xem: 628 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Cơ sở dũ liệu (database) - Chương 5 Tích hợp cơ sở dữ liệu trong các ứng dụng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 5: TÍCH HỢP CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG CÁC ỨNG DỤNG Two-tier architecture: E.g. client programs using ODBC/JDBC to communicate with a database Three-tier architecture: E.g. web-based applications, and applications built using “middleware” ODBC (Open DataBase Connectivity) • Open Database Connectivity (ODBC) provides – A standard software API method for using database management systems (DBMS). – The designers of ODBC aimed to make it independent of programming languages, database systems, and operating systems. ADO.NET KẾT THÚC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfslide_co_so_du_lieu_database_c5_0109.pdf