Bài giảng chương 7: Chiến lược cấp công ty

Chiến lược thanh lý Được áp dụng khi doanh nghiệp không còn con ñường nào khác và buộc phải tối thiểu hóa thiệt hại

pdf21 trang | Chia sẻ: hao_hao | Ngày: 16/06/2014 | Lượt xem: 4631 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng chương 7: Chiến lược cấp công ty, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 7 Chiến lược cấp cơng ty TS. Trần Đăng Khoa Nội dung Quá trình tăng trưởng của cơng ty1 Chiến lược phát triển tập trung2 Chiến lược tăng trưởng hội nhập3 Chiến lược tăng trưởng đa dạng4 Chiến lược suy giảm5 1. Quá trình tăng trưởng của cơng ty Qui mô nhỏ Nguồn lực kém Thị trường hẹp Qui mô khá lớn Nguồn lực tăng Thị trường rộng Qui mô lớn Nguồn lực mạnh Thị trường rộng Chiến lược phát Triển tập trung Chiến lược phát triển hội nhập Chiến lược đa dạng hoá Chiến lược suy thoái 2. Chiến lược phát triển tập trung Tập trung xâm nhập thị trường Tập trung phát triển thị trường Tập trung phát triển sản phẩm 2. Chiến lược phát triển tập trung Chiến lược phát triển tập trung theo hướng xâm nhập thị trường Doanh nghiệp tìm cách mở rộng quy mơ, thị phần ở những thị trường hiện tại, với những sản phẩm hiện tại 2. Chiến lược phát triển tập trung Chiến lược phát triển tập trung theo hướng phát triển thị trường Doanh nghiệp tìm cách phát triển thị trường mới trên cơ sở các sản phẩm hiện tại 2. Chiến lược phát triển tập trung Chiến lược phát triển tập trung theo hướng phát triển sản phẩm Doanh nghiệp tìm cách cải tiến hay đưa ra các sản phẩm mới cho thị trường hiện tại Một biến thể của chiến lược này là chiến lược hớt kem (hớt váng sữa) 3. Chiến lược phát triển hội nhập Chiến lược hội nhập dọc Hội nhập dọc về phía trước (xuơi chiều) Hội nhập dọc về phía sau (ngược chiều) Chiến lược hội nhập ngang 3. Chiến lược phát triển hội nhập Chiến lược hội nhập dọc về phía trước Doanh nghiệp tìm cách kiểm sốt hệ thống bán hàng/phân phối 3. Chiến lược phát triển hội nhập Chiến lược hội nhập dọc về phía sau Doanh nghiệp tìm cách kiểm sốt hệ thống cung ứng (đầu vào) của mình 3. Chiến lược phát triển hội nhập Chiến lược hội nhập ngang Doanh nghiệp tìm cách đầu tư, kiểm sốt đối thủ cạnh tranh hay sát nhập, liên kết để khống chế thị trường Chiến lược hội nhập ngang cĩ thể là hội nhập theo thị trường hoặc cơng nghệ 4. Chiến lược đa dạng hĩa Đa dạng hĩa đồng tâm Đa dạng hĩa hàng ngang Đa dạng hĩa hỗn hợp 4. Chiến lược đa dạng hĩa Chiến lược đa dạng hĩa đồng tâm Doanh nghiệp tìm cách phát triển sản phẩm/dãy sản phẩm cĩ liên quan chặt chẽ về thị trường/cơng nghệ hiện tại 4. Chiến lược đa dạng hĩa Chiến lược đa dạng hĩa hàng ngang Doanh nghiệp tìm cách phát triển sản phẩm/dãy sản phẩm ít liên quan hoặc khơng liên quan đến thị trường và cơng nghệ hiện tại 4. Chiến lược đa dạng hĩa Chiến lược đa dạng hĩa hỗn hợp Doanh nghiệp kết hợp cả chiến lược đa dạng hĩa đồng tâm và chiến lược đa dạng hĩa hàng ngang 5. Chiến lược suy giảm Chiến lược thu hẹp Chiến lược cắt giảm Chến lược thanh lý 5. Chiến lược suy giảm Chiến lược thu hẹp Chiến lược này được thực hiện khi: Doanh nghiệp phát triển quá nhanh, quá rộng cần tổ chức lại Doanh nghiệp tái cấu trúc hoạt động do áp lực cạnh tranh Doanh nghiệp hoạt động khơng hiệu quả trên thị trường Doanh nghiệp cải tổ hệ thống quản lý nhân sự 5. Chiến lược suy giảm Chiến lược cắt giảm Được áp dụng khi: Doanh nghiệp cần tập trung vào thị trường chính Doanh nghiệp khơng thành cơng ở một vài ngành hàng/thị trường của mình Một SBU tỏ ra quá khác biệt so với các SBU cịn lại Doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi chính sách chống độc quyền của chính phủ 5. Chiến lược suy giảm Chiến lược thanh lý Được áp dụng khi doanh nghiệp khơng cịn con đường nào khác và buộc phải tối thiểu hĩa thiệt hại 6. Phân tích cấu trúc kinh doanh 1 Ma trận BCG 2 Ma trận GE 3 Phân tích cấu trúc dựa trên sự phát triển của ngành TS. Trần Đăng Khoa

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfquan_tri_chien_luoc_chuong_07a_chien_luoc_cap_cong_ty_6883.pdf