Bài giảng Chương 2 Bộ chỉnh lưu - Phần 1 Chỉnh lưu diode

Bài 7: Xét bộ chỉnh lưu diode cầu 3 pha, tỉa R+L+E. Điện áp nguồn cấp cho bộ chỉnh lưu có dạng sin, trị hiệu dụng 1 pha áp nguồn là U. Giả thiết tải có điện cảm đủ lớn để dòng tải id có thể xem là liên tục và phẳng. Hãy xác định: 1. Trị trung bình điện áp tải Ud và trị trung bình dòng tải Id

ppt24 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 01/08/2016 | Lượt xem: 1804 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Chương 2 Bộ chỉnh lưu - Phần 1 Chỉnh lưu diode, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
*Chương 2BỘ CHỈNH LƯUPhần 1: Chỉnh lưu diode*Sơ đồ khối bộ chỉnh lưu không điều khiển*Cơ bản về chỉnh lưu diodeChỉnh lưu 1 pha bán sóng - Tải R*Cơ bản về chỉnh lưu diodeChỉnh lưu 1 pha bán sóng - Tải R*Cơ bản về chỉnh lưu diodeDòng id vẫn tiếp tục qua diode khi điện áp nguồn <0Chỉnh lưu 1 pha bán sóng - Tải RL*Cơ bản về chỉnh lưu diodeChỉnh lưu 1 pha bán sóng - Tải RL*Cơ bản về chỉnh lưu diodeChỉnh lưu 1 pha bán sóng - Tải E*Mạch chỉnh lưu diode cầu 1 phaGiả thiết cảm kháng của nguồn là không đáng kể.Xét 2 trường hợp:Tải thuần trở Tải có cảm kháng đủ lớn để dòng tải id có thể xem là không đổi*Mạch chỉnh lưu diode cầu 1 pha*Mạch chỉnh lưu diode cầu 1 phaDạng sóng dòng, áp trong mạch với tải thuần trở*Mạch chỉnh lưu diode cầu 1 phaDạng sóng dòng, áp ngõ vào và ngõ ra với tải có cảm kháng đủ lớn *Mạch chỉnh lưu diode cầu 1 pha*Mạch chỉnh lưu diode cầu 1 pha(a): Dạng sóng áp nguồn us, dòng nguồn is và hài bậc 1 của dòng nguồn is1(b): Phổ sóng hài của dòng nguồn is*Chỉnh lưu 3 pha tia diode*Chỉnh lưu 3 pha tia diodeDạng sóng dòng áp ngõ vào , ngõ ra(Giả thiết tải có cảm kháng đủ lớn để dòng tải có thể xem là không đổi)*Chỉnh lưu 3 pha tia diode*Chỉnh lưu 3 pha cầu diodeGiả thiết tải có cảm kháng đủ lớn để dòng tải có thể xem là không đổi *Chỉnh lưu 3 pha cầu diode*Chỉnh lưu 3 pha cầu diode*Chỉnh lưu 3 pha cầu diodeDạng sóng dòng, áp ngõ vào trong trường hợp tải có cảm kháng rất lớn*Chỉnh lưu 3 pha cầu diodePhổ tần sóng hài dòng ngõ vào (dòng pha) của chỉnh lưu cầu 3 pha diode trong trường hợp tải có cảm kháng rất lớn*Mạch chỉnh lưu diode 1 pha, bán sóngBài tập*Mạch chỉnh lưu diode cầu 1 phaBài tập*Chỉnh lưu 3 pha cầu diodeBài tập

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptchuong_2_p1_1068.ppt
Tài liệu liên quan