Bài giảng Chiêu mộ nguồn nhân lực

QH = (PR + HP + HR)/N  QH = Chất lượng của các NV mới o PR = Điểm đánh giá hiệu quả công việc bình quân NV mới o HP = % các NVM được thăng chức trong 1 năm o HR = % NVM trụ lại sau một năm

pdf25 trang | Chia sẻ: hao_hao | Ngày: 14/06/2014 | Lượt xem: 2168 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Chiêu mộ nguồn nhân lực, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Copyright © Houghton Mifflin Company. All rights reserved. Chiêu mộ nguồn nhân lực PowerPoint Slides by Charlie Cook Quản trị nguồn nhân lực Copyright © Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 6-2 Chiêu mộ Hoạch định nguồn nhân lực Chiêu mộ Ứng viên xin việc Lựa chọn Định hướng nhân viên Đào tạo/phát triển nhân viên Phân tích công việc Copyright © Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 6-3 Chiêu mộ Là các hoạt động mà tổ chức sử dụng để thu hút ứng viên, những người có khả năng và phẩm chất cần thiết nhằm giúp tổ chức đạt được mục tiêu của mình Copyright © Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 6-4 Mục tiêu của tổ chức và cá nhân trong chiêu mộ Thu hút các ứng viên tiềm năng Duy trì số lượng ứng viên cần thiết Đem lại khả năng hoàn công việc trong tổ chức Đạt được mục tiêu cá nhân : Thu nhập ; việc làm ; cơ hội phát triển.. Thõa mãn nhu cầu cá nhân và gia đình Mục tiêu tổ chức Mục tiêu cá nhân ? ? Copyright © Houghton Mifflin Company. All rights reserved. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHIÊU MỘ 6-5 1. QUI ĐỊNH CHÍNH PHỦ 2. THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 3. KẾT CẤU LAO ĐỘNG VÀ CÁC YẾU TỐ ĐỊA LÝ 4. TỔ CHỨC CHIÊU MỘ - UY TÍN - QUAN ĐIỂM TUYỂN DỤNG Copyright © Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 6-6 Now Hiring Triển vọng tương lai của nhân viên Công ty ABC công ty “Con người” Thông qua công tác chiêu mộ, tổ chức thông báo các giá trị cơ bản và những điều tổ chức quan tâm đến nhân viên tương lai Nhân viên tương lai sử dụng thông tin trong tiến trình chiêu mộ để đánh giá sự thích hợp của chính mình với tổ chức Copyright © Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 6-7 Mục đích của chiêu mộ:  Gia tăng các ứng viên đủ khả năng với chi phí thấp nhất  Gia tăng tỷ lệ thành công của tiến trình lựa chọn  Giảm thiểu tốc độ sớm thay thế công nhân  Đáp ứng được các yêu cầu của luật pháp và xã hội về các vấn đề lực lượng lao động  Xác định và chuẩn bị các ứng viên tiềm năng  Gia tăng hiệu quả của tổ chức và cá nhân Copyright © Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 6-8 Các thông tin cần thiết để chiêu mộ 1. Tên công ty 2. Công việc, chức vụ cần tuyển 3. Số lượng 4. Các kỹ năng, chuyên môn cần thiết 5. Các đặc điểm về nhân viên 6. Mức lương khởi điểm 7. Thời hạn nộp hồ sơ Copyright © Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 6-9 Copyright © Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 6-10 Copyright © Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 6-11 Nguồn chiêu mộ  Nguồn bên trong(Make) và  Nguồn bên ngoài(Buy) Copyright © Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 6-12 Chiêu mộ bên trong và bên ngoài Đánh giá tốt hơn các khả năng Thuận lợi Hạn chế Chiêu mộ bên trong  Gia tăng sự động viên  Có thể gây nên sự trì trệ  Duy trì kiến thức và văn hoá  Có thể gây ra hiện tượng chống đối ngầm Chiêu mộ bên ngoài  Đem lại ý tưởng mới  Có thể làm tổn hại động cơ làm việc  Tránh các hiệu ứng xấu  Cần nhiều chi phí Copyright © Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 6-13 Thuận lợi của chiêu mộ bên trong Cỗ vũ tinh thần của người được đề bạt Đánh giá năng lực tốt hơn Động viên sự cố gắng thực hiện tốt công việc Chi phí thấp hơn cho một vài công việc Copyright © Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 6-14 Hạn chế của chiêu mộ bên trong Dễ tạo ra sự trì trệ trong tổ chức Tạo ra sự không thoả mãn với những nhân viên không được đề bạt Tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh trong tổ chức Copyright © Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 6-15 Điểm mạnh của chiêu mộ bên ngoài Dễ tạo ra những đổi mới Tiết kiệm hơn đào tạo chuyên viên Không có ekip sẵn có trong tổ chức Copyright © Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 6-16 Thuận lợi (tt) Mang lại cơ hội làm việc cho các công dân bên ngoài Có thể tiếp cận được bí mật của đối thủ cạnh tranh Copyright © Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 6-17 Hạn chế của chiêu mộ bên ngoài Có thể không lựa chọn được những người thích hợp với tổ chức Không khích lệ tinh thần cho các ứng viên nội bộ Thời gian hội nhập của ứng viên mới với tổ chức lâu hơn Copyright © Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 6-18 Phương pháp chiêu mộ Chiêu mộ nội bộ  Niêm yết công việc Vị trí cần tuyển dụng sẽ được thông báo công khai qua bảng thông báo, thư thông báo và mạng nội bô.  Tiến cử từ người giám sát (thăng tiến hoặc thuyên chuyển) Giám sát viên đề xuất tiến cử nhân viên của họ lên chức vụ cao hơn.  Người thân của nhân viên Copyright © Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 6-19 Phương pháp chiêu mộ Chiêu mộ bên ngoài  Thị trường lao động chung  Thị trường lao động địa phương cho các nhân viên tiềm năng.  Sự tham khảo  Các cá nhân được gợi ý nộp đơn bởi một thành viên của tổ chức.  Ứng viên trực tiếp (ứng viên nộp đơn tự nguyện)  Các cá nhân nộp đơn xin việc Copyright © Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 6-20 Các công ty săn đầu nguời (chủ yếu dựa vào ứng dụng Internet) từ đối thủ C. tranh Trung tâm dịch vụ việc làm Kỹ thuật chiêu mộ bên ngoài Truyền miệng Quảng cáo Copyright © Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 6-21 Viễn cảnh thực tế về công việc  Cung cấp trước cho ứng viên những thông tin chính xác về công việc tương lai mà không có sự thổi phồng hoặc xuyên tạc. Điều này giúp họ hiểu được bản chất công việc trong tương lai của mình. Copyright © Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 6-22 Kết quả chiêu mộ  Hạ thấp các kỳ vọng sai lệch  Giảm tỷ lệ bỏ việc của nhân viên mới  Gia tăng thái độ tích cực với công việc  Gia tăng sự thực hiện công việc Copyright © Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 6-23 Xem xét công việc thực tế  Kỹ thuật để đảm bảo rằng người xin việc thấu hiểu bản chất công việc cần tuyển và vị trí công việc đó trong tổ chức.  Kết quả việc cung cấp thông tin trước một vài ứng viên sẽ rút khỏi danh sách, số ứng viên tham gia vào tiến trình tuyển chọn sẽ :  dễ thành công hơn; thoả mãn sự lựa chọn công việc của cá nhân và mục tiêu của tổ chức. Copyright © Houghton Mifflin Company. All rights reserved. QH = (PR + HP + HR)/N  QH = Chất lượng của các NV mới o PR = Điểm đánh giá hiệu quả công việc bình quân NV mới o HP = % các NVM được thăng chức trong 1 năm o HR = % NVM trụ lại sau một năm Copyright © Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 6-25 Đánh giá tiến trình chiêu mộ Đánh giá hoạt động chiêu mộ Đánh giá thời gian cần thiết để lấp các vị trí trống Đánh gía lợi ích và chi phí chiêu mộ Đánh giá chất lượng và số lượng ứng viên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchieu_mo_4772.pdf