Bài giảng Chiến lược trong môi trường toàn cầu

Lợi thế cạnh tranh của các quốc gia: Là các yếu tố môi trường trong một quốc gia có thể thúc đẩy sự đổi mới trong các nghành công nghiệp cụ thể vì thế tăng viễn cảnh thành công cho công ty thuộc quốc gia này khi tham gia thị trường quốc tế.

pptx22 trang | Chia sẻ: hao_hao | Ngày: 14/06/2014 | Lượt xem: 2351 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Chiến lược trong môi trường toàn cầu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› Click to edit Master title style Add your company slogan CHIẾN LƯỢC TRONG MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU NỘI DUNG 1. Lựa chọn chiến lược 2. Cách thức thâm nhập thị trường toàn cầu 3. Các liên minh chiến lược toàn cầu 2 CÁC TỔ CHỨC CÓ THAM GIA QTQT Là một tổ chức tham gia sản xuất hoặc dịch vụ ở các quốc gia khác nhau sở hữu hoặc kiểm soát các phương tiện sản xuất kinh doanh ở hải ngoại, duy trì sự kiểm soát qua các chính sách để đạt được các triển vọng, mục tiêu toàn cầu. Tập đoàn đa quốc gia(MNCs) Lựa chọn chiến lược 4 Tạo giá trị bằng việc chuyển giao các kỹ năng và sp cho thị trường nước ngoài, nơi mà ĐTCT bản xứ thiếu các kỹ năng này Tập trung chức năng phát triển sp trong nước Tối đa hóa việc đáp ứng địa phương Cá biệt hóa việc cung cấp sp, marketing ở các QG Cấu trúc CP cao CL quốc tế CL đa nội địa Lựa chọn chiến lược 5 Tập trung chuyển giao các kỹ năng và cung cấp nhiều chiều giữa các công ty con trên toàn cầu Theo đuổi CL chi phí thấp + khác biệt hóa Theo đuổi CL chi phí thấp Kinh doanh sp tiêu chuẩn hóa trên khắp TG CL toàn cầu CL xuyên QG 6 Sức ép chi phí Sức ép đáp ứng địa phương cao cao Thấp CL toàn cầu CL quốc tế CL xuyên QG CL đa nội địa Chiến lược Lợi thế Bất lợi Quốc tế Chuyển giao các khả năng gây khác biệt đến các thị trường nước ngoài Thiếu đáp ứng địa phương Không thể thực hiện tính kinh tế của vị trí Không khai thác được hiệu ứng đường cong kinh nghiệm Đa nội địa - Có khả năng khác biệt hóa việc cung cấp sp và marketing phù hợp với đáp ứng địa phương Tránh được thuế nhập khẩu Danh tiếng tốt hơn do sử dụng LĐ địa phương Linh hoạt điều chỉnh với điều kiện địa phương Không thể thực hiện tính kinh tế vị trí Thất bại trong việc khai thác hiệu ứng đường cong kinh nghiệm Thất bại trong việc chuyển giao các khả năng gây khác biệt ra thị trường nước ngoài 8 Chiến lược Lợi thế Bất lợi Toàn cầu Có khả năng khai thác hiệu ứng đường cong kinh nghiệm Có khả năng khai thác tính kinh tế của vị trí Giảm sự trùng lắp của tồn kho Sức mạnh đàm phán lớn hơn Thiếu đáp ứng địa phương Xuyên quốc gia - Có khả năng khai thác hiệu ứng đường cong kinh nghiệm Có khả năng khai thác tính kinh tế của vị trí Có khả năng cá biệt hóa việc cung cấp sp và marketing thích hợp với đáp ứng địa phương Thu được lợi ích của học tập toàn cầu khó khăn trong việc thực hiện bởi các vấn đề tổ chức CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ Các luật đặcthù bản xứ CHÍNH TRỊ PHÁP LUẬT Hạn ngạch nhập khẩu Thuế quan Sự công hữu hóa Rủi ro chính trị Cán rào cản hành chính Văn hóa - Xã hội Chủ nghĩa cá nhân/ Chủ nghĩa tập thể: Nền văn hóa định hướng theo cá nhân Nền văn hóa định hướng theo nhóm Định hướng ngắn hạn/ dài hạn Khoảng cách quyền lực: - Hệ thống đẳng cấp - Hệ thống giai cấp Định hướng khuyến khích - Thành tích CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ Các khác biệt văn hóa BẢN CHẤT QTQT ĐÁNH GIÁ MT QT PHÁN ĐOÁN… TỔ CHỨC KD QT THÍCH ỨNG… TRÁCH NHIỆM… CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ Giá trị và thái độ Giáo dục Tôn giáo Giao tiếp cá nhân Thẩm mỹ Tập quán và phong tục Các khác biệt văn hóa Giá trị Thái độ: đối với thời gian; công việc và sự thành công a. Ngôn ngữ thông thường b. Ngôn ngữ chung (ngôn ngữ quốc tế) c. Ngôn ngữ cử chỉ a. Trình độ giáo dục b. Hiện tượng “chảy máu chất xám” SỰ KHÁC BIỆT VĂN HÓA 12 SỰ KHÁC BIỆT VĂN HÓA GIỮA PHƯƠNG TÂY VÀ PHƯƠNG ĐÔNG Thời gian Xếp hàng Dự tiệc Trình bày vấn đề Cách thức thâm nhập thị trường toàn cầu 14 Phương thức Lợi thế Bất lợi Xuất khẩu - Có khả năng thực hiện tính kinh tế của vị trí và đường cong kinh nghiệm Tránh được các vấn đề của chu kỳ kinh tế Rủi ro thấp Thu được ngoại tệ Ít cần quản lý chi phí vận chuyển cao Rào cản thương mại Bị ảnh hưởng vởi tỷ giá hối đoái Các vấn đề đại lý Marketing địa phương Bán bản quyền Chi phí phát triển và rủi ro thấp Tránh được rào cản thương mại Thu tiền ngay có thể mở rộng nhanh Áp dụng được với các thị trường khó xâm nhập, vốn hạn chế Không có khả năng thực hiện tính kinh tế của vị trí và đường cong kinh nghiệm, lợi nhuận hạn chế Không có khả năng thực hiện sự phối hợp chiến lược toàn cầu Thiếu khả năng kiểm soát công nghệ Cách thức thâm nhập thị trường toàn cầu 15 Phương thức Lợi thế Bất lợi Cấp phép kinh doanh - Chi phí phát triển và rủi ro thấp Xâm nhập nhanh Áp dụng được với các sp đơn giản, dễ hiểu, hoặc khi cần mở rộng nhanh nhưng vốn hạn chế Không có khả năng thực hiện sự phối hợp chiến lược toàn cầu Thiếu khả năng kiểm soát chất lượng mất uy tín Khó chấm dứt hợp đồng Xung đột địa bàn giữa các đại lý Liên doanh Có được hiểu biết của đối tác địa phương Chia sẻ chi phí và rủi ro Phụ thuộc về chính sách Tránh được hàng rào thương mại Áp dụng được với các thị trường hoạt động khó khăn, vốn hạn chế Không có khả năng thực hiện sự phối hợp chiến lược toàn cầu Xung đột văn hóa, lợi ích Không có khả năng thực hiện tính kinh tế của vị trí và đường cong kinh nghiệm Thiếu kiểm soát công nghệ 16 Cách thức thâm nhập thị trường toàn cầu Phương thức Lợi thế Bất lợi Các công ty con sở hữu hoàn toàn thông qua xây dựng mới -Bảo vệ công nghệ -Có khả năng thực hiện sự phối hợp chiến lược Có khả năng thực hiện tính kinh tế của vị trí và đường cong kinh nghiệm tiềm năng lợi nhuận Sự ủng hộ của nước sở tại Tiết kiệm chi phí Áp dụng được với các thị trường tăng trưởng nhanh, đòi hỏi bí mật công nghệ, hay công ty muốn thoát những quyết định nước chủ nhà chi phí và rủi ro cao Xâm nhập chậm Bất lợi so với ĐTCT địa phương Rủi ro chính trị Đòi hỏi vốn lớn 17 Cách thức thâm nhập thị trường toàn cầu Phương thức Lợi thế Bất lợi Các công ty con sở hữu hoàn toàn thông qua thôn tính các đơn vị sẵn có Xâm nhập nhanh Nhãn hiệu và vị trí thị trường đã được thiết lập Tránh được rào cản TM áp dụng được trong trường hợp công ty muốn xâm nhập thị trường đã bão hòa, rào cản xâm nhập cao, đối tượng thôn tính được bán dưới giá chi phí và rủi ro cao - Gặp rắc rối trong thôn tính và sáp nhập Đòi hỏi vốn lớn Các liên minh chiến lược Khái niệm: Liên minh chiến lược (LMCL) là sự hợp tác giữa các công ty và cũng có thể là ĐTCT 18 Các liên minh chiến lược Lợi thế Tạo đk thuận lợi cho việc thâm nhập thị trường nước ngoài Chia sẻ chi phí và rủi ro Mang đến tài sản và kỹ năng bổ sung cho nhau Tạo lập các tiêu chuẩn kỹ thuật cho ngành và cho công ty Bất lợi Mất bí mật công nghệ Chia sẻ lợi nhuận Chia sẻ sự kiểm soát Mất thị trường 19 Lựa chọn người liên minh Người tham gia phải có những khả năng mà công ty thiếu sót và có giá trị Người tham gia phải chia sẻ viễn cảnh của công ty về mục đích liên minh: mục đích 2 bên phải phù hợp Người tham gia không cố ý khai thác một cách cơ hội liên minh vì mục tiêu riêng: chiếm đoạt bí mật công nghệ và cho ra thu nhập ít ỏi 20 CÁC ĐỊNH HƯỚNG ĐỐI VỚI QTQT Định hướng vị chủng Đinh hướng toàn cầu Là định hướng mà các hoạt động điều hành của công ty được thực hiện ở nơi đặt trụ sở chính của công ty. - Là cách thức mà các nhà quản lý cho rằng sẽ tốt vì các tổ chức nhỏ đặt ở các địa phương (nước ngoài) sẽ được đào tạo bởi người bản xứ. - Là phương pháp tốt giúp tổ chức hiểu rõ được văn hóa, ngôn ngữ cũng như thị trường một cách tốt nhất. . Là định hướng cần thiết cho cả công ty mẹ lẫn các chi nhánh dù là ở địa phương hay nước ngoài để giải quyết các vấn đề trên toàn cầu. Là định hướng dựa vào sự tương đồng giữa các nước trong một vùng và những vấn đề trong cùng một vùng sẽ được giải quyết bởi cá nhân trong vùng đó. Điển hình, các trụ sở đại diện ở các vùng phối hợp các chi nhánh trong vùng lại với nhau, còn trụ sở chính thì quản lý tổng thể. ĐỊNH HƯỚNG Đinh hướng đa trung tâm Đinh hướng vùng LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA CÁC QUỐC GIA Lợi thế cạnh tranh của các quốc gia: Là các yếu tố môi trường trong một quốc gia có thể thúc đẩy sự đổi mới trong các nghành công nghiệp cụ thể vì thế tăng viễn cảnh thành công cho công ty thuộc quốc gia này khi tham gia thị trường quốc tế. Ví dụ Nhật Bản có lợi thế cạnh tranh về công nghệ điện tử, công nghệ sản xuất ô tô xe máy. Việt Nam có hai lợi thế cạnh tranh với thế giới là nông nghiệp và nhân công giá rẻ. Thank You ! www.themegallery.com

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxchuong_7_cl_trong_moi_truong_toan_cau_2066.pptx