Bài giảng Các hệ cơ sở dữ liệu - Giới thiệu

- Giới thiệu và kiến trúc của HQTCSDL. Các kiến thức về CSDL (DBMS_01) - Quản lý truy xuất ñồng thời – Transaction (DBMS_02) - An toàn và khôi phục dữ liệu (Backup and Restore) (DBMS_03) -Cấu trúc lưu trữ và các phương thức truy xuất (DBMS_04) - Tối ưu hóa truy vấn (DBMS_05) -Hệ QTCSDL phân tán (DBMS_06)

pdf2 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 19/10/2018 | Lượt xem: 78 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Các hệ cơ sở dữ liệu - Giới thiệu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tên môn: Các hệ CƠ SỞ DỮ LIỆU hay HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU DBMS00 – Slides 2 Số tiết: 60t 30 LT + 30 TH ðiều kiện: Kỹ thuật lập trình (Nhập môn) CSDL Giới thiệu và kiến trúc của HQTCSDL. Các kiến thức về CSDL (DBMS_01) Quản lý truy xuất ñồng thời – Transaction (DBMS_02) DBMS00 – Slides 3 An toàn và khôi phục dữ liệu (Backup and Restore) (DBMS_03) Cấu trúc lưu trữ và các phương thức truy xuất (DBMS_04) Tối ưu hóa truy vấn (DBMS_05) Hệ QTCSDL phân tán (DBMS_06) Môi trường làm việc: MS SQL Server 2000/2005/2008 Bài tập bao gồm: DBMS00 – Slides 4 Bài tập lý thuyết trên lớp Bài tập thực hành Bài tập ở nhà Giữa kỳ: Thời gian: 90 phút ðiểm: Chiếm 30% (thang ñiểm 10) Nội dung: Viết câu lệnh SQL thực hiện: ðịnh nghĩa cấu trúc bảng. DBMS00 – Slides 5 Các ràng buộc khóa chính, khóa ngoại, miền giá trị (rule), liên bộ – liên thuộc tính (trigger) Chỉ mục (Index) Bảng ảo (View) Lập trình T_SQL: Stored Procedure Cuối kỳ: Thời gian: 90 phút ðiểm: Chiếm 70% (thang ñiểm 10) Nội dung: Tất cả các kiến thức ñã học (cả câu hỏi lý thuyết) Website môn học:  (ebook) DBMS00 – Slides 6 Tài liệu:   Các ebooks liên quan DataBase Management System, SQL Server Học môn này như thế nào? Học môn này ñể làm gì? DBMS00 – Slides 7

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfdbms00_6309.pdf
Tài liệu liên quan