Bài 9: Màu sắc, ánh sáng

Image/Adjustments/Hue-Saturation (Ctrl + U). Chọn kênh màu cần điều chỉnh và kéo các thanh trượt: + Hue: Điều chỉnh sắc độ màu. + Saturation: Điều chỉnh độ bão hoà (cường độ màu). + Lightness: Điều chỉnh độ sáng tối. + Colorize: Chuyển hình ảnh sang đơn sắc. 3. Để điều chỉnh từng màu độc lập, vào Image/Adjustments/Selective Color 4. Để tự động chỉnh màu, vào Image/Auto Color. 5. Để chuyển bức ảnh về đen trắng, vào Image/Adjustments/Black & White và điều chỉnh các thanh trượt. Chọn Tint để chuyển sang ảnh đơn sắc.

doc2 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 26/07/2016 | Lượt xem: 885 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài 9: Màu sắc, ánh sáng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 9: MÀU SẮC, ÁNH SÁNG. I. ĐIỀU CHỈNH ÁNH SÁNG. 1) Vào Image/Adjustments/Levels (Ctrl + L). Kéo các tam giác bên phải và trái chạm vào chân biểu đồ, có thể điều chỉnh thêm tam giác ở giữa. 2) Vào Image/Adjustments/Curves (Ctrl + M). Và điểu chỉnh đường cong trên biểu đồ. 3. Để điều chỉnh độ tương phản cho bức ảnh. Vào Image/Adjustments/Brightness - Contrast. Thanh trượt Brightness điều chỉnh độ sáng tối, thanh trượt Contrast điều chỉnh độ tương phản. II. ĐIỀU CHỈNH MÀU SẮC. 1. Để cân bằng màu sắc cho bức ảnh, vào Image/Adjustments/Color Balance (Ctrl + B). Kéo thanh trượt về phía màu nào thì tăng thêm màu đó. + Shadow: Tập trung thay đổi những vùng hình ảnh có sắc độ tối. + Midtones: Tập trung thay đổi những vùng hình ảnh có sắc độ trung bình. + Highlights: Tập trung thay đổi những vùng hình ảnh có sắc độ sáng. + Preserve Luminosity: cho phép duy trì độ sáng trong hình ảnh. 2. Để điều chỉnh sắc độ, độ bão hoà cho hình ảnh, vào Image/Adjustments/Hue-Saturation (Ctrl + U). Chọn kênh màu cần điều chỉnh và kéo các thanh trượt: + Hue: Điều chỉnh sắc độ màu. + Saturation: Điều chỉnh độ bão hoà (cường độ màu). + Lightness: Điều chỉnh độ sáng tối. + Colorize: Chuyển hình ảnh sang đơn sắc. 3. Để điều chỉnh từng màu độc lập, vào Image/Adjustments/Selective Color 4. Để tự động chỉnh màu, vào Image/Auto Color. 5. Để chuyển bức ảnh về đen trắng, vào Image/Adjustments/Black & White và điều chỉnh các thanh trượt. Chọn Tint để chuyển sang ảnh đơn sắc.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docbai_9_mau_sac_anh_sang_3735.doc
Tài liệu liên quan