Áp dụng vùng chọn

1. Bạn tạo vùng chọn khuôn mặt nhân vật, để bảo vệ vùng chọn này không bị thay đổi bạn hãy chọn vùng ngoài vùng chọn này bằng cách nhấp Menu Select | Inverse (Shift+Ctrl+I). 2. Curves: Menu Image | Adjustements | Curves (Ctrl+M) > Đánh dấu chọn Preview trong Curves, bạn rê theo Hình để làm sậm màu Vùng chọn bên ngoài nhân vật hoặc nhập giá trị vào OutPut và InPut > Nhấp Ok. 3. Lưu: Menu File | Save As > Ra Bảng Save As, chọn Desktop làm nơi lưu – File name đặt tên – Chọn định dạng (Thường là PSD , JPEG hoặc PNG) > Nhấp Nút Save > Close PS.

pdf1 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 18/01/2013 | Lượt xem: 1403 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Áp dụng vùng chọn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
3.ÁP DỤNG VÙNG CHỌN 1. Bạn tạo vùng chọn khuôn mặt nhân vật, để bảo vệ vùng chọn này không bị thay đổi bạn hãy chọn vùng ngoài vùng chọn này bằng cách nhấp Menu Select | Inverse (Shift+Ctrl+I). 2. Curves: Menu Image | Adjustements | Curves (Ctrl+M) > Đánh dấu chọn Preview trong Curves, bạn rê theo Hình để làm sậm màu Vùng chọn bên ngoài nhân vật hoặc nhập giá trị vào OutPut và InPut > Nhấp Ok. 3. Lưu: Menu File | Save As > Ra Bảng Save As, chọn Desktop làm nơi lưu – File name đặt tên – Chọn định dạng (Thường là PSD , JPEG hoặc PNG) > Nhấp Nút Save > Close PS.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf3_ap_dung_vung_chon_4594.pdf
Tài liệu liên quan