• Bài giảng Xây dựng hệ thống firewall - Bài 2: Bảo mật mạng sử dụng Cisco ios firewallBài giảng Xây dựng hệ thống firewall - Bài 2: Bảo mật mạng sử dụng Cisco ios firewall

  TÓM LƯỢC BÀI HỌC Kỹ thuật bảo mật phòng thủ theo từng tầng. Triển khai tính năng CBAC. Triển khai Firewall với Cisco IOS Firewall Kết luận: Bài học này rất hay giúp SV hình dung được cách xây dựng hệ thống phòng thủ theo từng tầng. Ưng dụng bài học vào thực tiễn xây dựng hệ thống Firewall với Cisco IOS Firewall bảo mật cho hệ thống mạng DN.

  pdf89 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 17/10/2018 | Lượt xem: 162 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Xây dựng hệ thống firewall - Bài 1: Các nguyên tắc bảo mật mạngBài giảng Xây dựng hệ thống firewall - Bài 1: Các nguyên tắc bảo mật mạng

  TÓM LƯỢC BÀI HỌC Tiên hanh khảo sat, do tim lỗ hổng trong hệ thống mạng để khắc phục, giảm nguy cơ hê thống mạng bị tấn công. Cac lỗ hổng bảo mật có thể ơ cac giao thức thuộc tinh năng Management va Reporting -> Cấu hinh bảo mật cac tinh năng Management va Reporting. Cấu hinh chứng thực AAA để tăng cường bảo mật cho hệ thống giảm rủi ro va n...

  pdf95 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 17/10/2018 | Lượt xem: 182 | Lượt tải: 0

 • Vulnerabilities and Threats in Distributed SystemsVulnerabilities and Threats in Distributed Systems

  Conclusions Exciting area of research 20 years of research in Reliability can form a basis for vulnerability and threat studies in Security Need to quantify threats, risks, and potential impacts on distributed applications. Do not be terrorized and act scared Adapt and use resources to deal with different threat levels Government, industry, an...

  ppt56 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 17/10/2018 | Lượt xem: 159 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Cơ sở mật mã học (2)Giáo trình Cơ sở mật mã học (2)

  Kerberos là một dịch vụ xác thực được xây dựng từ dự án Athena của MIT. Vấn đề mà Kerberos muốn giải quyết là: Trong một môi trường phân tán mở, ở đó các trạm làm việc muốn truy nhập các dịch vụ trên các máy chủ phân tán qua mạng. Ta muốn các máy chủ có khả năng hạn chế truy nhập đối với các người dùng hợp lệ và có thể xác thực các yêu cầu đối ...

  pdf152 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 17/10/2018 | Lượt xem: 147 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Cơ sở mật mã học (1)Giáo trình Cơ sở mật mã học (1)

  Bài 2.9: Hãy chứng minh rằng phép giải mã DES có thể thực hiện bằng cách áp dụng thuật toán mã hoá DES cho bản rõ với bảng khoá đảo ngược. Bài 2.10: Cho DES (x,K ) là phép mã hoá DES của bản rõ x với khoá K . Giả sử y  DES (x,K ) và y  DES c(x ),c(K ) trong đó c(.) kí hiệu là phần bù theo các bit của biến. Hãy chứng minh rằng y  c(y) (tức...

  pdf85 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 17/10/2018 | Lượt xem: 166 | Lượt tải: 0

 • Thẩm định Đầu tư Phát triển - Bài giảng 5: Các tiêu chí thẩm dịnh dự ánThẩm định Đầu tư Phát triển - Bài giảng 5: Các tiêu chí thẩm dịnh dự án

  Thời gian hoàn vốn Thời gian hoàn vốn (Thv) là thời gian cần thiết để ngân lưu vào trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động vừa đủ bù đắp cho ngân lưu ra trong giai đoạn đầu tư ban đầu Tiêu chí thẩm định:  Thời gian hoàn vốn thấp hơn một số năm nhất định theo yêu cầu của chủ đầu tư (và các nhà tài trợ khác) Thv < [Thv] Trục trặc của tiêu ch...

  pdf7 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 17/10/2018 | Lượt xem: 153 | Lượt tải: 0

 • End-To-End Security in Mobile-Cloud ComputingEnd-To-End Security in Mobile-Cloud Computing

  The Big Picture and Summary Application code to be offloaded to the cloud for execution is bundled in a mobile agent Upon arrival at the destination (cloud host) platform, the bundle enables itself and starts executing its code Guards integrated into the agent code using AOP pointcuts check for tamper during execution (with code checksumming) U...

  pptx50 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 17/10/2018 | Lượt xem: 163 | Lượt tải: 0

 • Đề cương chi tiết bài giảng An ninh mạngĐề cương chi tiết bài giảng An ninh mạng

  Bài giảng 15: Thực hành chƣơng 5 Chương 4 Mục 5.1+5.2 + 5.3 Tiết thứ: 1 - 3 Tuần thứ: 15 - Mục đích, yêu cầu:  Ôn lại kiến thức chương 5;  Nâng cao kỹ năng thực hành  Thực hành các thành phần của xử lý phân tán;  Sinh viên làm đầy đủ các bài tập về nhà - Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu - Thời gian...

  pdf57 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 17/10/2018 | Lượt xem: 195 | Lượt tải: 0

 • Đề cương bài giảng An ninh mạngĐề cương bài giảng An ninh mạng

  6. Câu hỏi ôn tập - Khái niệm và thuật ngữ tấn công mạng. - Các mô hình tấn công mạng. - Các bước thực hiện tấn công mạng. - Phân loại tấn công mạng. - Các kỹ thuật tấn công mạng. - Tấn công quét mạng. - Tấn công xâm nhập. - Tấn công từ chối dịch vụ. - Thực hiện một số kỹ thuật tấn công. - Tổng quan về mã độc. - Một số kiểu mã độc: Virus...

  pdf6 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 17/10/2018 | Lượt xem: 238 | Lượt tải: 0

 • Discretionary access controlsDiscretionary access controls

  Summary Discretionary Access Controls DAC Access Matrix Model DAC in Relational Database DAC Privileges The System R Access Control Content–Based Access Control Demo

  ppt32 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 17/10/2018 | Lượt xem: 180 | Lượt tải: 0