• Bài giảng Lý thuyết mật mã và an toàn thông tin - 5Bài giảng Lý thuyết mật mã và an toàn thông tin - 5

  Bài tập: Xét hệ mật mã RSA với p = 3, q = 7. • Hỏi có thể chọn e = 3 được không? • Hãy mã hóa chữ cái đầu tên của em với e = 5.

  pdf17 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 17/10/2018 | Lượt xem: 158 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lý thuyết mật mã và an toàn thông tin - 4Bài giảng Lý thuyết mật mã và an toàn thông tin - 4

  - Vỡ o là một ch thờng gặp nên giả định ch cái tơng ứng trong bản mã là một trong các ký tự D,F,J,Y. Y thích hợp nhất, nếu không ta sẽ có các xâu dài các nguyên âm, chủ yếu là aoi ( từ CFM hoặc CJM ). Bởi vậy giả thiết dK(Y) = o. - Ba ký tự thờng gặp nhất còn lại trong bản mã là D,F,J, ta phán đoán sẽ giải mã thành r,s,t theo thứ tự nào đó. Ha...

  pdf17 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 17/10/2018 | Lượt xem: 145 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lý thuyết mật mã và an toàn thông tin - 3Bài giảng Lý thuyết mật mã và an toàn thông tin - 3

  3.5 Phép tối ưu hoá thời gian - Bộ nhớ Bằng cách phân tích xát suất thành công của thuật toán có thể chứng tỏ rằng nếu mt2 ~ N=256 thì xác suất để K= X(i,t-j) với i, j nào đó sẽ vào khoảng 0.8 mt/ N. Điều này gợi ý cho ta nên lấy m ~ t ~ N1/3 và xây dựng khoảng N1/3 bảng, mỗi bảng dùng hàm rút gọn khác nhau. Khi đó thời gian tính toán là cỡ O(...

  pdf17 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 17/10/2018 | Lượt xem: 193 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lý thuyết mật mã và an toàn thông tin - 2Bài giảng Lý thuyết mật mã và an toàn thông tin - 2

  Phân loại mã dòng: 1. Mã tuần hoàn: Tồn tại k để zi = zi +k với mọi i, ví dụ như mã dịch chuyên, mã vigener. 2. Mã đồng bộ: khóa lập mã không phụ thuộc vào bản rõ (các mã cổ điển đã học đều là mã đồng bộ).  Một ví dụ của mật mã dòng không đồng bộ được biết đến là mật mã khóa tự động được cho trong hình 1.9. nhìn bề ngoài giống với mật mã Vi...

  pdf22 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 17/10/2018 | Lượt xem: 146 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lý thuyết mật mã và an toàn thông tin - 1Bài giảng Lý thuyết mật mã và an toàn thông tin - 1

  Sử dụng tương ứng , ta có thể kết hợp với mỗi khoá K vào xâu ký tự Alphabe có độ dài m, gọi là từ khoá. Mật mã Vigenère Cipher mã hoá theo từng khối m ký tự của văn bản gốc. Ví dụ : Giả sử m = 6 và từ khoá là C I P H E R . Tương ứng với nó là các số K = ( 2, 8,15,7,4,17 ). Giả sử văn bản gốc :thiscryptosystemisnotsecure Ta biến đổi các phần...

  pdf48 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 17/10/2018 | Lượt xem: 166 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lý thuyết mật mã và an toàn thông tin - 0Bài giảng Lý thuyết mật mã và an toàn thông tin - 0

  Mật mã César khởi đầu lý thuyết về mật mã Trung cổ: mật mã đã bắt đầu tiến bộ 1452, Venice đã sáng lập một tổ chức mật mã học

  pdf19 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 17/10/2018 | Lượt xem: 152 | Lượt tải: 0

 • Lược đồ chữ ký số mù xây dựng trên bài toán khai cănLược đồ chữ ký số mù xây dựng trên bài toán khai căn

  Trên cơ sở phát triển một dạng lược đồ chữ ký số xây dựng dựa trên tính khó của bài toán khai căn, bài báo đề xuất một lược đồ chữ ký số mù có độ an toàn cao hơn các lược đồ chữ ký số mù đã được công bố trước đó xét theo khả năng chống tấn công làm lộ nguồn gốc của bản tin được ký. Đây là yếu tố hết sức quan trọng để cho phép một lược đồ chữ ký...

  pdf11 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 17/10/2018 | Lượt xem: 166 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Xây dựng hệ thống firewall - Bài 5: Triển khai hệ thống VPN trên Cisco IOSBài giảng Xây dựng hệ thống firewall - Bài 5: Triển khai hệ thống VPN trên Cisco IOS

  TÓM LƯỢC BÀI HỌC Sử dụng giao thức bảo mật cho Tunnel VPN: IPSec Cấu hình Site-to-Site IPSec VPN Cấu hình Cisco Easy VPN. Kết luận: Bài học này rất hay giúp triển khai một hệ thống VPN với cơ chế bảo mật thông qua giao thức IPSec. Ứng dụng bài học vào thực tiễn xây dựng hệ thống VPN an toàn cho DN.

  pdf131 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 17/10/2018 | Lượt xem: 153 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Xây dựng hệ thống firewall - Bài 4: Bảo mật layer 2Bài giảng Xây dựng hệ thống firewall - Bài 4: Bảo mật layer 2

  Cấu hình Layer 2 Security Bảo vệ cây SPT Để bảo vệ cây SPT không nhận BPDU lạ từ bên ngoài, ta cấu hình tính năng root guard và BPDU guard. Root guard và BPDU guard giúp switch không nhận BPDU từ bên ngoài cho dù BPDU có Bridge nhỏ hơn Switch Root. Để đảm bảo cho cây SPT luôn hoạt động liên tục và ổn định, không bị gián đoạn khi chuyển từ tr...

  pdf27 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 17/10/2018 | Lượt xem: 204 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Xây dựng hệ thống firewall - Bài 3: Bảo mật mạng sử dụng Cisco IPSBài giảng Xây dựng hệ thống firewall - Bài 3: Bảo mật mạng sử dụng Cisco IPS

  TÓM LƯỢC BÀI HỌC Các tính năng của IDS/IPS Các loại hệ thống IDS/IPS Triển khai hệ thống IDS/IPS với Cisco IOS IPS Kết luận: Bài học này rất hay giup SV hiểu về các tính năng của các hệ thống IPS/IDS. Ưng dụng bài học vào thực tiễn xây dựng hệ thống phát hiện và ngăn chặn tấn công cho hệ thống mạng DN.

  pdf54 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 17/10/2018 | Lượt xem: 216 | Lượt tải: 0