15 công ty sáng tạo nhất mọi thời đại

15 công ty sáng tạo nhất mọi thời đại Suốt 200 năm qua, những công ty về công nghệ của Mỹ như IBM hay GM luôn thống lĩnh số lượng bằng sáng chế do chính phủ Mỹ cấp.

pdf7 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 24/08/2013 | Lượt xem: 1220 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu 15 công ty sáng tạo nhất mọi thời đại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
15 công ty sáng t o nh t m i th i đ iạ ấ ọ ờ ạ Su t 200 năm qua, nh ng công ty v công ngh c aố ữ ề ệ ủ M nh IBM hay GM luôn th ng lĩnh s l ngỹ ư ố ố ượ b ng sáng ch do chính ph M c p. Các hãng l nằ ế ủ ỹ ấ ớ c a Nh t B n nh Canon, Hitachi và Mitsubisi cũngủ ậ ả ư chi m s l ng không nh .ế ố ượ ỏ D i đây là 15 công ty có s l ng b ng sáng ch l n nh t th gi i.ướ ố ượ ằ ế ớ ấ ế ớ 15. Intel S l ng b ng sáng ch t i M : 19.539ố ượ ằ ế ạ ỹ S l ng b ng sáng ch đ c c p năm 2010: 1.652ố ượ ằ ế ượ ấ M t s b ng sáng ch n i b t c a Intel nh : b chip vi s lý đ n s d ng cho m tộ ố ằ ế ổ ậ ủ ư ộ ử ơ ử ụ ộ trong s nh ng chi c máy tính đ u tiên. Các con chip b nh truy c p ng u nhiênố ữ ế ầ ộ ớ ậ ẫ hay các siêu máy tính. 14. Motorola S l ng b ng sáng ch t i M : 20.069ố ượ ằ ế ạ ỹ S l ng đ c c p năm 2010: 395ố ượ ượ ấ Nh ng sáng ch n i ti ng nh t c a Motorola bao g m: chi c đi n tho i di đ ngữ ế ổ ế ấ ủ ồ ế ệ ạ ộ đ u tiên hay các thi t b bán d n xách tay…ầ ế ị ẫ 13. Siemens S l ng b ng sáng ch t i M : 21.628ố ượ ằ ế ạ ỹ S l ng đ c c p năm 2010: 861ố ượ ượ ấ M t trong s nh ng sáng ch n i b t c a Siemen đó là: xe đi n, máy vô tuy nộ ố ữ ế ổ ậ ủ ệ ế truy n tin đ u tiên trên th gi i, chi c máy là áo đ u tiên…ề ầ ế ớ ế ầ 12. Mitsubishi S l ng b ng sáng ch t i M : 22.397ố ượ ằ ế ạ ỹ S l ng đ c c p năm 2010: 692ố ượ ượ ấ Phát minh n i b t c a Mitsubishi: thi t b chi u sau TV đ u tiên.ổ ậ ủ ế ị ế ầ 11. Kodak S l ng b ng sáng ch t i M : 22.506ố ượ ằ ế ạ ỹ S l ng đ c c p năm 2010: 352ố ượ ượ ấ M t s phát minh n i b t nh : lo i phim trong su t đ u tiên, nh ng dòng máy nhộ ố ổ ậ ư ạ ố ầ ữ ả r ti n đ u tiên cho đ n nh ng chi c máy nh k thu t s đ u tiên.ẻ ề ầ ế ữ ế ả ỹ ậ ố ầ 10. Fujitsu S l ng b ng sáng ch t i m : 23.049ố ượ ắ ế ạ ỹ S l ng đ c c p năm 2010: 1.276ố ượ ượ ấ Nh ng phát minh n i b t nh : chi c ti vi 42 inch Plasma đ u tiên, h th ng tàuữ ổ ậ ư ế ầ ệ ố ng m đ u tiên c a Nh t B n, đ c bi t vào năm 1968, chi c máy tính v i b đa xầ ầ ủ ậ ả ặ ệ ế ớ ộ ử lý đ u tiên ra đ i.ầ ờ 9. T p đoàn NECậ S l ng b ng sáng ch t i M : 23.932ố ượ ằ ế ạ ỹ S l ng đ c c p năm 2010: 652ố ượ ượ ấ Phát minh n i b t bao g m: nh ng con chip đ u tiên cho phép đi n tho i di đ ngổ ậ ồ ữ ầ ệ ạ ộ s dung nh m t chi c máy nghe nh c, b x lý k thu t s đ u tiên…ử ư ộ ế ạ ộ ử ỹ ậ ố ầ 8. Matsushita S l ng b ng sáng ch t i M : 26.967ố ượ ắ ế ạ ỹ S l ng đ c c p năm 2010: 13ố ượ ượ ấ Nh ng phát minh n i b t: chi c bàn là đi n, phích c m đôi, máy ghi băng và chi cữ ổ ậ ế ệ ắ ế t l nh đ u tiên.ủ ạ ầ 7. Sony S l ng b ng sáng ch t i M : 27.211ố ượ ằ ế ạ ỹ S l ng đ c c p năm 2010:2.130ố ượ ượ ấ Nh ng phát minh n i b t nh : chi c Walkman đ u tiên, đĩa CD di đ ng đ u tiên,ữ ổ ậ ư ế ầ ộ ầ chi c bóng bán d n đ u tiên…ế ẫ ầ 6. Samsung S l ng b ng sáng ch t i m : 31.156ố ượ ằ ế ạ ỹ S l ng đ c c p năm 2010: 4.518ố ượ ượ ấ Nh ng phát minh đ u tiên: lò vi sóng, b nh Flash 1Gb nguyên m u đ u tiên, vàữ ầ ộ ớ ẫ ầ đ c bi t là chi c đi n tho i k t h p máy nghe nh c MP3 đ u tiên.ặ ệ ế ệ ạ ế ợ ạ ầ 5. Toshiba S l ng b ng sáng ch t i M : 32.793ố ượ ằ ế ạ ỹ S l ng đ c c p năm 2010: 2.212ố ượ ượ ấ M t s phát minh n i ti ng nh : chi c máy gi t đi n đ u tiên, máy đi n tho iộ ố ổ ế ư ế ặ ệ ầ ệ ạ ch y đ c video màu đ u tiên và chi c máy tính xách tay đ u tiên.ạ ượ ầ ế ầ 4. Hitachi S l ng đ c c p t 1936 cho đ n nay: 34.554ố ượ ượ ấ ừ ế S l ng đ c c p năm 2010: 1.447ố ượ ượ ấ Nh ng phát minh n i ti ng nh t: chi c mô tô 5 mã l c đ u tiên, và đ c bi t m tữ ổ ế ấ ế ự ầ ặ ệ ộ robot t ng tác có th ph c v nh m t h ng d n viên du l ch.ươ ể ụ ụ ư ộ ướ ẫ ị 3. General Electric S l ng b ng sáng ch t i M : 37.268ố ượ ằ ế ạ ỹ S l ng đ c c p năm 2010: 1.222ố ượ ượ ấ Nh ng phát minh n i b t: các s i đèn carbon đ u tiên, chiêc đ ng h k thu t sữ ổ ậ ợ ầ ồ ồ ỹ ậ ố đ u tiên.ầ 2. Canon S l ng b ng sáng ch t i M : 41.268ố ượ ằ ế ạ ỹ S l ng đ c c p năm 2010: 2.551ố ượ ượ ấ Nh ng phát minh n i b t: chi c camara IVSB xu t hi n đ u tiên trên th tr ngữ ổ ậ ế ấ ệ ầ ị ườ M , chi c máy tính đi n t đ u tiên ỹ ế ệ ử ầ 1. IBM S l ng b ng sáng ch t i M : 67.199ố ượ ằ ế ạ ỹ S l ng đ c c p năm 2010: 5.866ố ượ ượ ấ Nh ng phát minh n i b t nh t: các h th ng th t (nh th tín d ng), mã v ch…ữ ổ ậ ấ ệ ố ẻ ừ ư ẻ ụ ạ Song Ng ư (theo Businessinsider)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf15 công ty sáng tạo nhất mọi thời đại.pdf